Heksesot over spikerslag

Oppussing om våren gir mindre heksesot

Har du oppussingsplaner? Hvis du vil unngå heksesot, er det bare å sette i gang. – I den varme årstiden er det lettere å lufte ut gassene fra nye materialer, sier Kolbjørn Mohn Jenssen i Mycoteam.

Kolbjørn Mohn Jenssen
Kolbjørn Mohn Jenssen

Problemet med heksesot dukket opp i Norge for 10–15 år siden. Heksesot er ikke helsefarlig, men kan gjøre stor skade på humøret til boligeiere som har investert tid og penger i oppussing.

– Vi vet nok om heksesot til å fastslå at det i hovedsak skyldes avdamping fra nye bygningsmaterialer og maling, sammen med dårlig ventilasjon, sier daglig leder Kolbjørn Mohn Jenssen i Mycoteam, et konsulentselskap som jobber med biologiske skader på bygg.

Kolbjørn Mohn Jenssen
Kolbjørn Mohn Jenssen

I nye materialer

Heksesot oppstår nesten utelukkende i nye eller nyoppussede boliger. Det skyldes nye typer byggematerialer som inneholder tungt flyktige organiske forbindelser (SVOC), forklarer Mohn Jenssen.

– Enkelte moderne, miljøvennlige malinger har fått et verstingstempel. Men bygningsplater, parkett, gulvbelegg, tekstiler etc. kan også inneholde slike forbindelser, som slippes ut i luften gjennom avgassing. I luften kan de binde seg til partikler og sette seg som heksesot på overflater som vegger og tak, lysbrytere, innsiden av skap og kjøleskap og så videre, sier han.

Ifølge Mohn Jenssen har problemet med heksesot blitt vesentlig mindre i løpet av de siste årene.

– Grunnen er trolig at at sammensetningen av blant annet overflatebehandlingsprodukter er endret slik at den uheldige avdampningen er redusert, sier han.

Tips for oppussing

Eksperten tilråder likevel oppussing på vårparten.

– I den varme årstiden kan du åpne vinduer og dører. Dermed får du luftet ut mer av avgassingen fra materialer og maling før høsten kommer, sier han.

Når du er ferdig med arbeidet, kan det være lurt å varme opp inneluften til cirka 35 grader før du sjokklufter. Gjenta et par, tre ganger. Men ikke hold høy temperatur så lenge at det oppstår tørkesprekker i de nye overflatene.

– Når problemet med heksesot først oppstår, fortsetter partikkeldannelsen i ett til tre år. Da skal faren normalt være over, sier Mohn Jenssen.

Flere fakta om heksesot

  1. Heksesot kan også oppstå i nye boliger med balansert ventilasjon. Selv om anlegget skifter ut inneluften, blir det ofte svært tørt innendørs, noe som kan forverre avsetningen. Kjører du anlegget på litt økt ventilasjon de to første vintrene, vil du kunne unngå sverteskader.
  2. Sot fra levende lys og peiser samt brent støv fra panelovner er ikke årsak til heksesot, men kan bidra til å forverre problemet.
  3. Misfarging av muggsopp på kondensflater oppstår på grunn av høy relativ luftfuktighet og har ingen sammenheng med heksesot.
  4. Ved mer omfattende oppussing bør du isolere kuldebroer og sørge for at huset får god ventilasjon.
  5. Har du fått heksesot hjemme, kan du forsøke å vaske med et fettløselig middel og male over med sperregrunn før toppstrøkene. Men vask og ny maling er ingen garanti mot at det danner seg nytt heksesot.

Heksesot og forsikring

Hvis du får problemer med heksesot hjemme, dekkes ikke dette av husforsikringen. Heksesot regnes som et vedlikeholdsproblem, og ikke en forsikringsmessig skade.

Sist oppdatert: