Hånd med bilnøkkel.

Ny undersøkelse avdekker norske sjåførers kjøreatferd – her «synder» vi

Spesielt ett av funnene bekymrer Statens vegvesen.

Volvo Cars og Trygg Trafikk har det siste året gjort flere undersøkelser med formål om å avdekke norske sjåførers atferd. Funnene er samlet i Sjåføratferdsrapporten 2023, som blant annet viser at: 

 • Mer enn én av tre har brukt mobilen mens de kjører

 • Fire av fem har sett andre bruke mobilen mens de kjører 

 • Én av fem har kjørt bil etter å ha drukket alkohol 

 • Mer enn én av tre har holdt på å sovne bak rattet 

 • Mer enn halvparten har vært så trøtte bak rattet at det har vært vanskelig å være konsentrert 

Medvirkende i 20 prosent av dødsulykkene

Svein Ringen, sjefingeniør i Statens vegvesen.
Svein Ringen

Rustallene i rapporten er høyst bekymringsfulle, mener Svein Ringen, sjefingeniør i trafikksikkerhetsavdelingen i Statens vegvesen. 

– Rus er en medvirkende faktor til over 20 prosent av alle dødsulykker i trafikken. Ikke rør bilen selv om du bare har drukket en øl, og la bilen stå dagen derpå, oppfordrer han. 

Når det gjelder mobilbruk og trøtthet er tallene høye, men dessverre ikke overraskende, ifølge sjefingeniøren. 

– Vi ser det i det daglige i kø på vei til jobb; alle som sitter og fikler med telefonen i bilen ved siden av. At halvparten har vært trøtte bak rattet kan vi til og med kjenne oss igjen i selv. Her gjelder det å planlegge turen bedre. Hvis det ikke går, ta deg et stopp på en rasteplass og hvil i 15 minutter, sier Ringen og presiserer: 

– Det er viktig å stoppe og erkjenne at «nå går det ikke lenger».  

Svein Ringen, sjefingeniør i Statens vegvesen.
Svein Ringen

Står verst til blant menn

Pål Ulleberg, forsker og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo.
Pål Ulleberg. Foto: Universitetet i Oslo

Menn er overrepresentert i flere av funnene i undersøkelsen, blant annet kjøring i ruspåvirket tilstand og det å holde på å sovne bak rattet.  

– Forskning tyder på at det er noen forskjeller mellom menn og kvinner når det gjelder kjørestil, risikovillighet og ulykkesrisiko, sier Pål Ulleberg, forsker og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo.  

Å trekke frem én enkelt årsak til den økte risikoatferden blant mannlige sjåfører er umulig, men Ulleberg viser til noen faktorer som kan påvirke: 

Pål Ulleberg, forsker og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo.
Pål Ulleberg. Foto: Universitetet i Oslo

Biologiske forskjeller

Menn har i snitt høyere testosteronnivåer, som er knyttet til aggresjon og risikoatferd. Dette kan bidra til at de tar høyere risiko under kjøring. Forskning tyder også på at menn, særlig unge, har en tendens til å overvurdere egne kjøreegenskaper og undervurdere risiko. Flere forskere mener sistnevnte kan skyldes at frontallappen i hjernen utvikles noe senere hos menn enn kvinner. 

Forskjeller i personlighet

Mange studier viser at menn er mer «sensasjonslystne» enn kvinner. I grove trekk: At de i større grad oppsøker nye og intense opplevelser. Dette kan påvirke menn til å ta høyere risiko i trafikken.

Sosialisering og kjønnsroller 

Tradisjonelle kjønnsroller oppmuntrer ofte menn til å være selvsikre, vågale og ha konkurranseinstinkt. Dette kan føre til at menn har en mer aggressiv og risikovillig atferd under kjøring, som en måte å tilpasse seg samfunnets forventninger. 

Sosial påvirkning

Menn kan være mer utsatt for gruppepress, spesielt i ungdomsårene og tidlig voksen alder. Dette kan føre til risikabel kjøreatferd for å imponere eller styrket sosial status. For eksempel har unge menn med unge passasjerer i bilen langt høyere ulykkesrisiko enn unge menn som kjører uten passasjerer, eller unge menn som kjører med passasjerer som ikke er unge voksne. Unge kvinner ser ikke ut til å være like påvirket av dette.

Ulleberg presiserer at individuelle forskjeller i personlighet, oppvekst og erfaringer spiller en betydelig rolle i å forme kjøreatferd – uavhengig av kjønn. Merk at forklaringene ovenfor ikke utelukker hverandre og kan samhandle med hverandre for å påvirke mannlig kjøreatferd.

Slik bidrar du til bedre trafikksikkerhet

Marianne Søhagen, seniorrådgiver i NAF.
Marianne Søhagen. Foto: NAF

«Kjør som en kjerring», er noe du sikkert har hørt før. Et utsagn NAF mener det ligger mye i: 

– I dødsulykkesstatistikken er det et relativt stort sprik mellom kvinner og menn. Forskning på området tyder på at kvinner er mindre risikosøkende, kanskje mer tålmodige og generelt mer lovlydige i trafikken, som resulterer i at de ofte kjører mer forsiktig og sjeldnere setter seg i farlige situasjoner sammenliknet med menn, sier seniorrådgiver Marianne Søhagen i NAF. 

– Vi mener at kvinner bør ta styringen i høyere grad, sier hun og viser til ni råd for trafikksikker kjøring

 1. Klargjør bilen. Still inn funksjonene du trenger, som speil, klimaanlegg og navigasjon, før du begynner å kjøre.
 2. Ta hensyn til vær og føre. Tilpass farten etter forholdene, og husk at bremselengden øker betraktelig hvis du møter på en regnskur.
 3. Vær fokusert og oppmerksom. Unngå all aktivitet som tar fokus vekk fra veien. Sett mobilen i bilmodus eller la den ligge, og ikke trykk på eventuell multifunksjonsskjerm. Vær spesielt skjerpet ved av- og påkjørsler, veiarbeid, kø eller trafikkulykker.
 4. Unngå unødvendige forbikjøringer. Møteulykker utgjør en stor andel av de mest alvorlige trafikkulykkene i Norge. Vurder en ekstra gang om det er nødvendig å foreta forbikjøringen, og ta trygge valg når du kjører forbi syklister og andre trafikanter langs veien.
 5. Hold fartsgrensene. Fartsgrenseskiltet forteller deg som sjåfør at det er forbudt å kjøre over angitt hastighet.
 6. Gi rom for myke trafikanter. Det kan dukke opp både syklister og motorsyklister langs veien. Vær tålmodig med hverandre, hold avstand og vis hensyn. Gi tydelige tegn når du skal foreta en gitt handling og sjekk blindsonene ofte.
 7. Hold avstand. Skap deg et raust handlingsrom (rommet rundt bilen) ved å kjøre med god avstand til andre trafikanter. Har du plass nok og avpasset fart, rekker du å handle i tide om noe uforutsett skulle skje.
 8. Slipp andre forbi i kø. Kjør inn på en rasteplass, lomme eller liknende og slipp forbi de bak. Tidsmessig er det lite å tape, du sparer deg for stress og viser hensyn til medtrafikanter.
 9. Ta en pause ved behov. Føler du deg trøtt eller sliten? Bytt sjåfør hvis mulig. Ellers stopper du bilen, trekker litt frisk luft og strekker på beina eller tar deg en powernap.
Marianne Søhagen, seniorrådgiver i NAF.
Marianne Søhagen. Foto: NAF

Sist oppdatert:

Mer om:

MotorPå veien