Hyre håndverker? Dette må du huske på!

Håndverkertjenester topper klagestatistikkene. Ifølge jurist kunne mange konflikter vært unngått hvis flere hadde tatt noen enkle forholdsregler.

Caroline Skarderud, jurist i Forbrukerrådet. Foto: Forbrukerrådet
Caroline Skarderud. Foto: Forbrukerrådet

Håndverkertjenester er noe av det vi klager mest på, viser Forbrukerrådets statistikk.

– Hittil i år har vi fått inn 1304 klager knyttet til håndverkertjenester i bolig. Klagene handler overordnet om pris, dårlig utført arbeid eller at jobben ikke blir ferdig til avtalt tid, forklarer Caroline Skarderud, jurist i Forbrukerrådet, og fortsetter:

– Håndverkertjenester kan være kompliserte, og ting kan skje underveis i prosessen. Når det i tillegg er snakk om store beløp, kan det fort oppstå konflikter rundt tjenestene.

Caroline Skarderud, jurist i Forbrukerrådet. Foto: Forbrukerrådet
Caroline Skarderud. Foto: Forbrukerrådet

Skriv en tydelig oppdragsbeskrivelse

Juristen mener det er flere konkrete tiltak som reduserer risikoen for konflikt. Hun sier en god prosess starter med en presis oppdragsbeskrivelse.

– Legg gjerne ved tegninger og bilder. Avklar målbare størrelser så detaljert som mulig. Tidsperspektiv, kvalitet, om du vil ha fastpris eller prisoverslag er også informasjon som er fint å få med. Har du en god oppdragsbeskrivelse, er det lettere for firma å gi en riktig pris, og det blir lettere for deg å sammenligne tilbudene du henter inn, sier hun. 

Juristen råder også alle som skal hyre håndverkere til å kontakte referanser direkte. 

– Selger kan være selektiv med hva de trekker frem av tilbakemeldinger. Kjenner du ikke firmaet, kan det være lurt å ta opp telefonen og ringe referansene. I tillegg bør du sjekke offentlig informasjon, for eksempel om selskapet er registrert i Brønnøysundregisteret og at økonomien er tilfredsstillende, sier Skarderud.

Husk håndverkerkontrakt

Ifølge Forbrukerrådet var det kun åtte prosent som brukte en skriftlig standardkontrakt, hvor alle vilkårene for arbeidet kommer tydelig frem, sist de kjøpte håndverkertjenester. Hele 54 prosent har kun basert oppdraget på en muntlig avtale.

– En håndverkerkontrakt bør inneholde momenter som pris, oppstart, fremdrift, ferdigstillelse, betalingsbetingelser og dagmulkt. En slik kontrakt reduserer ikke bare risikoen for konflikt, den kan være til hjelp dersom konflikter skulle oppstå, forklarer Skarderud.

→ Se Forbrukerrådets standardkontrakt

Fem års klagefrist

Hvis håndverkerjobben ikke blir som avtalt, har du fem års klagefrist, ifølge håndverkertjenesteloven.

– Hvis en autorisert håndverker gjør en feil som i ettertid fører til skader eller følgeskader, er håndverkeren ansvarlig for å reparere feilen og økonomisk ansvarlig i inntil fem år, opplyser juristen.

Ifølge Skarderud er du beskyttet av loven selv om du ikke har en håndverkerkontakt. Dersom du kun har inngått en muntlig avtale, kan du imidlertid fort havne i situasjon hvor det blir ord mot ord. 

– Ved å kunne vise til en skriftlig avtale har du ditt på det tørre. Det gjør det mye lettere å få dekket rettmessig erstatningskrav, sier Skarderud.

Ta tak i problematikken tidlig

Prosess- og fagansvarlig i Gjensidige, Lars-Erik Svendsen, forklarer at også forsikringsselskapet kan hjelpe deg dersom du skulle oppleve følgefeil på håndverkerjobber. 

– Håndverkerfirma står alltid som reklamasjonsansvarlig, men hvis selskapet går konkurs eller av andre årsaker fraskriver seg ansvar, kan det bli vanskeligere. Kunder med Hus Pluss kan allikevel søke om erstatning, dersom arbeidet er utført av en autorisert håndverker. Vi kan i enkelte tilfeller dekke følgefeil som skulle oppstå i inntil ti år etter utført arbeid, forklarer Svendsen, før han avslutter:

– Hvis du opplever håndverkerfeil, er det viktig å ta tak i problematikken så tidlig som mulig, slik at ikke ødeleggelsene blir større enn de må.

→ Meld skade på nett

Sist oppdatert: