Konserndirektør for næringsliv i Gjensidige, Lars Gøran Bjerklund

Landbrukskunder får 254 millioner kroner

Gjensidige deler av overskuddet for trettende året på rad gjennom kundeutbytteordningen. I år skal 254 millioner kroner fordeles på selskapets landbrukskunder.

Gjensidige-kunder har fått kundeutbytte i tretten av de femten årene ordningen har eksistert. I år får kundene utbetalt 11,8 prosent av det de betalte for skadeforsikringene sine i løpet av 2021. Det dreier seg om totalt nesten 2,3 milliarder kroner, fordelt på privat-, bedrifts- og landbrukskunder.  

Gjensidige deler gladelig overskuddet med Norges kanskje viktigste næring. I år mottar flere enn 53 000 landbrukskunder kundeutbytte fra Gjensidige.  

Delt overskudd siden 2007

Kundeutbytteordningen ble opprettet i 2007. Det er Gjensidiges største eier, Gjensidigestiftelsen, som sørger for at det blir mulig med en slik utbetaling. Hvert år Gjensidige går i pluss, videreformidler stiftelsen hele aksjeutbyttet sitt til Gjensidiges kunder i Norge – i form av kundeutbytte. Det har blitt utbetalt svimlende 25 milliarder kroner på denne måten siden ordningen ble opprettet.  

Hvor mye hver enkelt kunde får, avhenger av to ting: hvor godt Gjensidige gjør det som selskap og hvor mye kunden betalte for skadeforsikringene sine året før.  

- Her er det med andre ord smart å legge alle eggene i en kurv, sier konserndirektør for næringsliv i Gjensidige, Lars Gøran Bjerklund, med glimt i øyet. Jo flere forsikringer man har samlet i selskapet, desto mer penger kan man få utbetalt som kundeutbytte.  

Lærer av landbruket

Norske bønder er en stor og viktig kundegruppe for Gjensidige. Partene samarbeider tett for å sikre trygg drift og forebygge skader. 

– Landbruket er en viktig del av historien vår. I tillegg er landbruket i konstant utvikling, noe vi i Gjensidige lærer av. Dette gjelder spesielt innen skadeforebygging, hvor ny kunnskap i denne bransjen kommer resten av næringslivet til gode, forklarer Bjerklund. 

Selv om 2021 ble nok et vanskelig korona-år for mange, mener Bjerklund at landbruket har håndtert unntakstilstanden godt.  

– Norske bønder har en naturlig nøkkelrolle i samfunnet. De har tilpasset seg utfordringene de har stått i under pandemien på en god måte. Det er alltid hyggelig å dele, men i et krevende år har våre partnere i landbruket vist hvor viktige de er for hele Norge. Derfor er det ekstra hyggelig at en så stor andel av overskuddet går tilbake til landbrukskundene i årets overskuddsdeling, sier Bjerklund.  

Sist oppdatert: