Rørlegger som leter etter dokumenter på iPad

Husk ansvarsforsikring – ellers kan det bli dyrt

Hvem skal betale hvis håndverkeren eller rådgiveren gjør kostbare feil? Ansvarsforsikringen gir trygghet – både for den som utfører oppdrag og kundene hans.

Johannes Nilssen
Johannes Nilssen i Gjensidige

Mange har behov for å leie inn hjelp til å utføre store eller små oppgaver, enten privat eller for bedriften. Men hvis den som utfører oppgavene ikke har ansvarsforsikring, kan det bli både dyrt og komplisert hvis det skjer noe uforutsett.

– Bygg- og anleggsbedrifter står for én tredel av konkursene i Norge, noe som viser at det er viktig å ha forsikringene i orden. Det gjelder spesielt ansvarsdekningen, fordi den inkluderer erstatning for følgeskader i forbindelse med dårlig utført arbeid, sier Johannes Nilssen, bransjeansvarlig for bygg og anlegg i Gjensidige.

Johannes Nilssen
Johannes Nilssen i Gjensidige

Stoler på andre

Kjell Ove Ernes
Advokat Kjell Ove Ernes

Ifølge Finans Norge har det de siste årene vært rundt 11 000 erstatningssaker knyttet til ansvarsforsikring. Erstatningene har ligget på rundt 1,2 milliarder kroner årlig. Likevel er det mange som ikke sjekker om oppdragstakere har ansvarsforsikring, mener Nilssen. 

– Jeg tror de fleste bare går ut ifra at alt er på stell. Vi har et tillitsbasert samfunn, noe som på mange måter er veldig positivt. Men i sammenheng med kontraktsinngåelser innebærer det nok også at bedrifter utsetter seg selv for risiko, sier han.

Advokat Kjell Ove Ernes, professor of law and management ved Høyskolen Kristiania, er enig.

– Mange tar det nok for gitt at de som driver seriøst har forsikringene i orden. Og det er først og fremst leverandørens ansvar å sørge for det. Men som oppdragsgiver er det likevel lurt å sjekke, for det gir en større trygghet i tilfelle noe skulle skje, sier han.

Kjell Ove Ernes
Advokat Kjell Ove Ernes

Gjelder ikke bare håndverkere

Mange oppdragsgivere bruker mye tid på å avklare pris, tidsramme og kompetanse. Kanskje oppleves det som vanskelig å stille enda flere krav til en leverandør. Men dette skal du ikke tenke på, ifølge Johannes Nilssen.

– Ikke vær redd for å ta opp dette. Jeg anbefaler at du bruker den tiden som er nødvendig for å få alt på stell før du skriver under kontrakten. Slik kan du forsikre deg om at motparten er profesjonell. Og er han ikke det, bør du ikke kjøpe tjenester av firmaet uansett. Det kan stå mye penger på spill, sier han.

Behovet for forsikring gjelder ikke bare innleie av håndverkere. Det kan også være nyttig ved innleie av konsulenter og rådgivere som for eksempel har ansvar for viktige frister og håndtering av dokumentasjon.

– Det går som regel bra. Og gjør det ikke det, er det fint å få profesjonell hjelp, sier Nilssen. 

Når gjelder ansvarsforsikringen?

Som utgangspunkt vil en ansvarsforsikring dekke skader som oppstår som følge av uaktsomhet fra den utførende part. Så lenge vi snakker om ansvarsforsikring, spiller det ingen rolle om det er simpel eller grov uaktsomhet. I begge tilfeller vil forsikringsselskapet betale erstatning for eventuelle skader.

Du skal likevel være klar over at ansvarsforsikringen ikke dekker reparasjon av den utførende parts eget arbeid.

– Hvis et kjøkken er montert feil, er det en reklamasjonssak, ikke en forsikringssak. Hvis derimot et skap faller ned og ødelegger et gulv som er levert av andre, er det en forsikringssak, sier Nilssen.

Dersom det viser seg at den utførende part har opptrådt forsettlig, altså at han med vilje har fremkalt skaden, gjelder ikke forsikringen. I slike tilfeller må offeret rette kravet direkte mot den som forårsaket skaden.

Fem tips når du skal leie inn hjelp

  1. Ikke vær redd for å spørre, be om dokumentasjon og stille krav. Alle profesjonelle aktører bør ha ansvarsforsikring på plass. 
  2. Ansvarsforsikring kan være aktuelt for håndverkere som snekkere, rørleggere og teknikere – og ved innleie av konsulenter og rådgivere som for eksempel har ansvar for viktige frister og håndtering av dokumentasjon.
  3. Be om å få tilsendt bekreftelse fra aktørens forsikringsselskap som dokumenterer forsikringen. Vær oppmerksom på dato, at dokumentet er gyldig, og at navnet i forsikringspapirene stemmer overens med navnet på firmaet som skal utføre jobben.
  4. Sørg for at dokumentasjon på forsikringen er på plass før du skriver kontrakt, og før arbeidet starter opp.
  5. Bruk standardmaler for kontrakter. Disse finner du hos Standard Norge. 

Sist oppdatert: