Mann som skruer på arbeidsmaskin.

Advarer mot brannfeller i arbeidsmaskiner

«Brannfarlig cocktail», sier LBK-styreleder om maskiner på gårder.

Helge Malum, teknisk sjef i Felleskjøpet
Helge Malum

Helge Malum, teknisk sjef i Felleskjøpet, mener rapportene fra selskapets serviceteknikere bør få det til å gå kaldt nedover ryggen på alle som er opptatt av brannsikkerhet.

– Det er opplest og vedtatt at traktorer og biler trenger tilsyn og vedlikehold. Det er ikke slik at arbeidsmaskinene på gården bare virker av seg selv til evig tid, sier han.

Ifølge Malum er det vanlig å se tørt gress, fôrrester og støv i forbindelse med elektriske koblinger og komponenter. Det dreier seg ofte om strøm- og styringsskap hvor det har samlet seg «mat» for gnisten som alltid oppstår når strømmen kobles på.

– Problemet med strøm- og styringsskap er ofte at de ikke er tette. Det kan skyldes defekte tettenipler eller at luker er borte eller åpne. Da kan støv og planterester komme inn i skapene og legge seg rundt kontaktorer og koblinger, forklarer Felleskjøpets tekniske sjef.

Helge Malum, teknisk sjef i Felleskjøpet
Helge Malum

Mange brannfeller på gården

Støvsamling i ventilasjonsanlegget utgjør også en risiko. Over tid kan det samles mye støv i kanalene og rundt viftemotorene, påpeker Malum.

– På steder med fukt, spesielt i gjennomføringer mellom inne- og utemiljø, vil dette virke som et lim på støvet. Når støvansamlingene så tørker, kan de antenne hvis selve vifta går varm, forklarer han.

Gummikabler tilknyttet maskiner i bevegelse, som for eksempel silotaljer, har også et skadepotensial. Hvis mantlingen er borte eller morken, er det fare for kortslutning.

– I tillegg er blinkende lysrør en utfordring. De trekker fem ganger mer strøm enn når de fungerer som de skal, og da kan det fort oppstå varmgang, sier Malum.

Sikker bruk av kompaktlastere

Felleskjøpet har utarbeidet konkrete tips for sikrere bruk av kompaktlastere:

  • Skru alltid av hovedstrømbryteren når du parkerer for å sikre maskinen ved en eventuell kortslutning.
  • Følg inspeksjons-, service- og vedlikeholds instruksjoner, forebyggende vedlikehold avdekker lettere skader og forhindrer større skader og driftsstans.
  • Ta en daglig kontroll av lasteren. Er det behov for rengjøring, smøring, er motorreim og radiator rene, er det oljelekkasjer, ser maskinen ut som den skal?
  • Motorrommet rengjøres med høytrykkspyler i henhold til brukermanual.
  • Kontroller batteri, rengjør batteri og batteripoler.
  • Sjekk innfestninger av ledninger, gjennomføringer og isolasjonen på kabler, og at de ikke ligger over skarpe kanter etc.
  • Bruk ikke motorvarmer mer enn 30 minutter av gangen.
  • Ikke benytt maskinen dersom støv eller gass kan skape brannfare.
  • Unngå drivstoff søl under påfylling.

Brannfarlig cocktail

Bilde av Einar Frogner
Einar Frogner

Styreleder Einar Frogner i Landbrukets brannvernkomité (LBK) legger til at mange maskiner som er i bruk på jordet eller i fjøset, ikke minst på fôrlinja, har reimer, bånd, kulelagre og andre deler som ved friksjon kan føre til varmgang.

– Legg til olje, fett, tørt støv og gress, så blir resultatet en brannfarlig cocktail, sier Frogner. Han forteller at samarbeid på tvers er viktig for å redusere antall branner i næringen.

– Gjennom felles innsats har bøndenes organisasjoner, rådgivningstjenester og forsikringsselskap oppnådd gode resultater. I tillegg spiller utstyrsleverandørene en viktig rolle med tanke på utvikling av stadig tryggere produkter. Opp gjennom årene har vi sett noen eksempler på at utstyr har hatt gjennomgående svakheter. Dette har blitt løst gjennom godt samarbeid med leverandørene, sier han.

Bilde av Einar Frogner
Einar Frogner

Viktig med gode rutiner

Til syvende og sist er brannvernet på gården bondens ansvar, understreker Frogner. Han nevner regelmessig renhold, ettersyn og vedlikehold som tre nøkler til god brannsikkerhet.

– I tillegg er det viktig at maskinene blir brukt rikitg.

Gode rutiner er veldig viktig. Uten rutiner er det lett å utsette alt som ikke er akutt der og da, påpeker styrelederen.

– For eksempel er det smart å gå ordentlig over arbeidsmaskinene før sesongen begynner. Når utstyret er i god stand, unngår man ubehagelige overraskelser og driftsstans i den travleste tiden. Dessuten er det billigere å forebygge skader og feil enn å reparere når utstyret går i stykker, sier han.

Dropper serviceavtaler

Helge Malum skriver under på budskapet om å være føre var. Han forteller at Felleskjøpet tilbyr serviceavtaler, som han håper flere bønder vil benytte seg av fremover.

– Noen synes kostnaden blir for høy. For andre er det problematisk å ta utstyr som er i jevnlig bruk ut av driften. Men behovet for ettersyn og vedlikehold blir ikke borte, påpeker han.

Malum understreker at gode rutiner må komme i tillegg til slokkeutstyr og fungerende brannvarslingsanlegg.

– Selv om det ikke er påbudt, anbefaler vi håndslukkerapparat på arbeidsmaskinene. Du får kjøpt egne holdere for slike apparater der du kjøpte maskinen, sier han.

Mer oppmerksomhet på brannfaren i arbeidsmaskiner

Per-Asbjørn Andvik
Per-Asbjørn Andvik i Gjensidige

Gjensidige har lang tradisjon for å drive skadeforebyggende arbeid i landbruket. Opp gjennom årene har selskapet lagt mest ressurser i tiltak som styrker brannsikkerheten i bygninger. Det er der de fleste brannene oppstår – med de mest alvorlige konsekvensene, opplyser skadeforebygger landbruk Per-Asbjørn Andvik.

– Branner i eller med arbeidsmaskiner har over tid økt i frekvens og medført flere alvorlige branntilfeller og store branner, også med betydelig tap av husdyr. Ofte starter disse brannene i det elektriske anlegget med god hjelp av støv, oljerester, søl fra drivstoff og annet brennbart smuss, utvikler raskt dette seg til en svært alvorlig brann, sier Andvik.

Fremover vil Gjensidige vie økt oppmerksomhet til arbeidsmaskinene og brannfaren de representerer, opplyser Andvik.

– Det er naturlig at vi i enda større grad løfter dette frem i arbeidet med skadeforebygging og risikovurdering, sier Andvik. Det er 3 viktige tiltak som vi i Gjensidige ønsker bøndene skal fokusere mere på: vedlikehold, parkering, helst på brannsikkert sted, og slå av hovedstrømbryter.

– For eksempel har nettstedet Tryggere sammen gode praktiske tips om den daglige driften. I Gjensidige har vi laget vår egen HMS-håndbok. I tillegg har organisasjonene i landbruket et omfattende rådgivings- og kurstilbud i HMS-relaterte tema. Det aller viktigste verktøyet er likevel Kvalitetssystem i landbruket (KLS). Her er lovverk, forskrifter og krav samlet og beskrevet på en forståelig måte som gjør det lett å få oversikt, forteller Andvik.

Per-Asbjørn Andvik
Per-Asbjørn Andvik i Gjensidige

Sist oppdatert: