Biltur. Sjåfør bruker mobilen bak rattet.

Mobilbruk i bil – foreldre blant de verste

Seks av ti foreldre med skolebarn bruker mobilen uten handsfree mens de kjører bil. Og, når det kommer til mobilbruk i bil er foreldre blant “verstingene”, viser undersøkelse.

Kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige
Kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige

Andelen på landsbasis er nemlig markant større blant dem som har barn under 18 år enn dem som ikke har det.

– Vi tror det kan ha med stress og mas i hverdagen, avtaler skal gjøres, barn skal kjøres hit og dit, sier kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige, og fortsetter:

– Det er imidlertid svært betenkelig at en gruppe som har et stort behov for trygghet på veien, med tanke på at det er barn involvert, skiller seg ut negativt.

Kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige
Kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige

Stor forskjell

Rysstad viser til at undersøkelsen, som er gjennomført av Ipsos for Gjensidige, avdekker en forskjell på hele 24 prosentpoeng.

– 63 prosent av de som har barn under 18 år innrømmer å bruke mobilen mens de kjører. Dette er svært alvorlig, da foreldre bør gå foran med et godt eksempel, fastslår kommunikasjonssjefen.

Han håper bevisstheten knyttet til dette vil øke.

– Siden 2005 har 46 mennesker omkommet i ulykker der Statens vegvesens ulykkesgruppe (UAG) mener mobiltelefonen var en medvirkende årsak til at ulykken skjedde. I fjor omkom fem, fire av dem under 30 år, i slike ulykker, sier han.

Advarer også unge sjåfører

Mobilbruk i bil uten handsfree – Foreldre er blant “verstingene”, viser undersøkelse
Mobilbruk i bil uten handsfree – Foreldre er blant “verstingene”, viser undersøkelse

Å bruke mobil uten handsfree mens man kjører bil er mer fremtredende blant yngre sjåfører.

– Blant personer under 30 år svarer 61 prosent at det hender at de bruker mobilen mens de kjører, mens andelen er 22 prosent blant dem over 60 år, sier Rysstad, og fortsetter:

– En av fem synes også at det er vanskelig å si fra til en sjåfør som bruker mobiltelefonen uten handsfree. Og det er særlig yngre passasjerer som synes dette er vanskelig. Det bør være et varsko både til unge sjåfører og foreldre med barn i bilen.

Undersøkelsen, hvor 4000 har svart, avdekker også at en av fem passasjerer har opplevd at sjåførens mobilbruk har skapt farlige situasjoner.

– Samtidig svarer litt færre enn før at egen bruk av mobiltelefon i bil har ført til farlige situasjoner. Men 5 prosent oppgir at den farlige situasjonen har ført til en ulykke eller et uhell. Dette er uansett situasjoner som enkelt kan unngå, om sjåføren ikke bruker mobiltelefonen uten handsfree mens hun eller han kjører, avslutter Rysstad.

Sjekk om du har riktig bilforsikring

Mobilbruk i bil uten handsfree – Foreldre er blant “verstingene”, viser undersøkelse
Mobilbruk i bil uten handsfree – Foreldre er blant “verstingene”, viser undersøkelse

Sist oppdatert: