Bilforsikring i detaljer

En god bilforsikring gir deg trygghet. Velg mellom Bil Pluss, Bil Kasko, Bil Delkasko og Bil Ansvar, og kjøp den forsikringen som passer akkurat ditt behov. Bilforsikringene passer godt for alle biler uansett om du har en hybrid- eller elbil, bensin- eller dieselbil. Du kan også få utbetalt kundeutbytte når du forsikrer bilen din hos oss, uansett hvilken bilforsikring du velger.

Sjekk pris og kjøp bilforsikring

Default

Bil Pluss

Bil Pluss er vår aller beste bilforsikring, og er tilpasset nyere biler. Du kan kjøpe Bil Pluss hvis bilen din er under 10 år.

Sjekk pris og kjøp bilforsikring

Bil Pluss gir deg erstatning for skader på bilen ved

 • maskinskader
 • skade på parkert bil uten bonustap
 • alle type branner, inkludert lynnedslag og eksplosjon
 • kollisjon, utfor­kjøring, velting og annen ytre påvirkning
 • feilfylling av drivstoff
 • tyveri og forsøk på tyveri
 • glasskader (gjelder også skader på glasstak med ubegrenset sum)

Egenandel for skade er 6 000 kroner. Du kan velge høyere egenandel opp til 20 000 kroner ved kaskoskader og få en lavere pris. Du kan også velge en lavere egenandel på 4 000 kroner mot et tillegg i pris.

Egenandel for glasskade er 2 500 kroner ved utskiftning av glasset, 0 kroner ved reparasjon (gjelder også skader på glasstak). Glasskade gir ikke bonustap.

Ny bil ved totalskade

Hvis bilen din er under 3 år og ikke har kjørt mer enn 60 000 km, får du en helt ny bil hvis den blir totalskadet. Totalskadegarantien gjelder ikke for leasingbiler.

Veihjelp når du trenger det

Med Bil Pluss får du veihjelp når du trenger det, selv på egen tomt. Egenandelen er 500 kroner. Veihjelpen gjelder også hvis du har elbil og den går tom for strøm. Les mer om veihjelp

8 års garanti på reparasjoner

Lar du oss ordne reparasjon hos et av våre avtale­verksteder i Norge, får du 8 års garanti på reparasjoner. Vi dekker reklamasjon på arbeidet som ble utført og/eller delene som ble byttet i forbindelse med denne skaden. 

Garantien starter den dagen bilen utleveres fra verkstedet, og gjelder også hvis du senere bytter forsikringsselskap eller selger bilen.

Maskinskader

Du får dekket plutselige og uforutsette skader som gjør at du ikke får kjørt bilen, for eksempel skader på motor, girkasse og tilhørende elektronikk. For elbiler og hybridbiler dekker vi også slike skader på høyspentbatteriet og ladeenheten i bilen. Gjelder til bilen er 10 år eller har kjørt 200 000 km. Bilen må ha fulgt alle service­intervallene. Maskinskade gir ikke bonustap.

Er maskinskade dekket vil egenandelen avhenge av bilens kilometerstand på skadetidspunktet.

Kilometerstand Egenandel
0 - 119 999 km 8 000 kroner
120 000 - 159 999 km 12 000 kroner
160 000 - 200 000 km 16 000 kroner

Skade på parkert bil uten bonustap

Dekker kaskoskade som oppstår når bilen din er parkert med inntil kr. 20.000 kroner. Dekningen gir ingen bonustap, så lenge bilen var parkert, skadevolder ukjent og utbetalingen ikke overstiger 20.000 kroner. Bilen din kan ikke være eldre enn 10 år, regnet fra første gangs registreringsdato.

Nøkkelforsikring

Dekker tapt eller skadet bilnøkkel med sum på inntil 15 000 kroner og inntil ett skadetilfelle per år. Egenandelen er 1 500 kroner.

Leiebil i Bil Pluss

Dekkes skaden av forsikringen får du leiebil tilsvarende din egen bil, inntil VW Passat-størrelse. Leiebilen har du

 • i hele reparasjons­tiden når skaden skjer i Norge og du lar oss ordne reparasjon hos et av våre avtaleverksteder. Ønsker du å velge verksted selv får du leiebil i inntil 30 dager
 • i inntil 30 dager når skaden skjer i Norden, uansett teknisk problem, så lenge bilen må på verksted
 • i inntil 30 dager når du er på bilferie utenfor Norden og reparasjonen tar mer enn 2 virkedager – uansett teknisk problem

Vil du ikke ha leiebil?
Da kan du få 250 kroner dagen, i inntil 30 dager, mens bilen din står på verksted.

Leiebil ved driftsstans
Med Bil Pluss får du leiebil hvis bilen ikke er kjørbar, og ikke kan repareres på stedet, uansett om skaden er dekket av forsikringen eller ikke.

Startleie for leasingbiler

Har du leasingbil får du dekket gjenstående startleie hvis bilen blir stjålet eller totalskadet. Maksimal utbetaling er 150 000 kroner. I tillegg vil leasingselskapet ditt få erstattet bilens markedsverdi.

Lovpålagt ansvarsdekning og rettshjelp

Lovpålagt ansvarsdekning er inkludert i alle bilforsikringene våre. Det innebærer at vi dekker skader på andres eiendom, som for eksempel bolig, sykkel eller hage, med opptil 100 mill. kroner. Person­skader dekkes med ubegrenset beløp.

Utgifter til rettshjelp og mekling dekkes også. Se forsikringen Bil Ansvar for mer informasjon om ansvarsdekning og rettshjelp.

Erstatningssum for personlige eiendeler og ekstrautstyr

 • Personlige eiendeler dekkes med 10 000 kroner
 • Ekstrautstyr dekkes med 50 000 kroner (summen kan økes mot et tillegg i prisen). Ekstrautstyr kan være for eksempel spesialfelger og skiboks. Skaden må være av en type som er dekket av forsikringen, for eksempel brannskade eller velting.

Bil Kasko

Bil Kasko er vår mest solgte bilforsikring og en god forsikring for de aller fleste. Forsikringen dekker de fleste skader på egen bil.

Sjekk pris og kjøp bilforsikring

Bil Kasko gir deg erstatning for skader på bilen ved

 • kollisjon, utfor­kjøring, velting og annen ytre påvirkning
 • feil fylling av drivstoff
 • alle type branner, inkludert lynnedslag og eksplosjon
 • tyveri og forsøk på tyveri
 • glasskader (gjelder også skader på glasstak med ubegrenset sum)

Egenandel for skade er 6 000 kroner. Du kan velge høyere egenandel opp til 20 000 kroner ved kaskoskader og få en lavere pris. Du kan også velge en lavere egenandel på 4 000 kroner mot et tillegg i pris.

Egenandel for glasskade er 2 500 kroner ved utskiftning av glasset, 0 kroner ved reparasjon (gjelder også skader på glasstak). Glasskade gir ikke bonustap.

Ny bil ved totalskade

Hvis bilen din er under 1 år og ikke har kjørt mer enn 15 000 km, får du en helt ny bil hvis den blir totalskadet.

Totalskadegarantien gjelder ikke for biler som er leaset.

8 års garanti på reparasjoner

Lar du oss ordne reparasjon hos et av våre avtale­verksteder i Norge, får du 8 års garanti på reparasjoner. Vi dekker reklamasjon på arbeidet som ble utført og/eller delene som ble byttet i forbindelse med denne skaden. 

Garantien starter den dagen bilen utleveres fra verkstedet, og gjelder også hvis du senere bytter forsikringsselskap eller selger bilen.

Nøkkelforsikring

Dekker tapt eller skadet bilnøkkel med sum på inntil 15 000 kroner og inntil ett skadetilfelle per år. Dekningen har egenandel på 1 500 kroner når du har Bil Kasko.

Veihjelp når du trenger det

Med Bil Kasko får du veihjelp, selv hjemme på din egen gårdsplass. Egenandelen er 500 kroner. Veihjelpen gjelder også hvis du har elbil og den går tom for strøm. Les mer om veihjelp

Leiebil i Bil Kasko

Med Bil Kasko kan du få leiebil tilsvarende din egen bil, inntil VW Passat-størrelse. Leiebilen har du

 • i inntil 30 dager hvis skaden skjer i Norge og du lar oss ordne reparasjon hos et av våre avtaleverksteder. Ønsker du å velge verksted selv får du leiebil i inntil 10 dager.
 • i inntil 30 dager når du er på bilferie utenfor Norden og reparasjonen tar mer enn 2 virkedager – uansett teknisk problem

Ønsker du å velge bort leiebildekningen?
Når du kjøper Bil Kasko kan du velge bort leiebil og få en lavere pris på forsikringen.

Har du leiebildekning og likevel ikke trenger leiebil?
Da kan du få 150 kroner dagen, i inntil 30 dager mens bilen din står på verksted.

Lovpålagt ansvarsdekning og rettshjelp

Lovpålagt ansvarsdekning er inkludert i alle bilforsikringene våre. I tillegg til den lovpålagte ansvarsdekningen dekkes også fører- og passasjerulykke og utgifter til rettshjelp. Se forsikringen Bil Ansvar for mer informasjon.

Erstatningssum for personlige eiendeler og ekstrautstyr

 • Personlige eiendeler dekkes med 10 000 kroner
 • Ekstrautstyr dekkes med 50 000 kroner (summen kan økes mot et tillegg i prisen)

Bil Delkasko

Bil Delkasko dekker glasskade, brann og tyveri, men du må dekke kollisjonsskader selv. Denne forsikringen anbefaler vi på biler med en lavere verdi og lav bonus, og er et rimeligere alternativ til Bil Kasko.

Sjekk pris og kjøp bilforsikring

Bil Delkasko gir deg erstatning for skader på bilen din ved

 • alle type branner, inkludert lynnedslag og eksplosjon
 • tyveri og forsøk på tyveri
 • glasskader (gjelder også skader på glasstak med ubegrenset sum)

Egenandel for skade er 4 000 kroner, og egenandel for glasskade er 2 500 kroner ved utskiftning av glasset, 0 kroner ved reparasjon (gjelder også skader på glasstak).

Veihjelp når du trenger det

Med Bil Delkasko får du veihjelp, selv hjemme på din egen gårdsplass. Egenandelen er 500 kroner. Veihjelpen gjelder også hvis du har elbil og den går tom for strøm. Les mer om veihjelp

Lovpålagt ansvarsdekning og rettshjelp

Lovpålagt ansvarsdekning er inkludert i alle bilforsikringene våre. I tillegg til den lovpålagte ansvarsdekningen dekkes også fører- og passasjerulykke og utgifter til rettshjelp. Se forsikringen Bil Ansvar for mer informasjon.

Erstatningssum for personlige eiendeler og ekstrautstyr

 • Personlige eiendeler dekkes med 5 000 kroner
 • Ekstrautstyr dekkes med 10 000 kroner (summen kan økes mot et tillegg i prisen)

Bil Ansvar

Bil Ansvar dekker ingen skader på egen bil og er derfor vår enkleste bilforsikring.

Sjekk pris og kjøp bilforsikring

Forsikringene Bil Pluss, Bil Kasko og Bil Delkasko inneholder også dekningene i Bil Ansvar.

Lovpålagt ansvarsdekning

 • Inntil 100 000 000 kroner ved skade på andres bygninger/eiendeler
 • Ubegrenset beløp for personskader for alle involverte i ulykken
 • Fører- og passasjerulykke dekkes med inntil 100 000 kroner ved død, og inntil 200 000 kroner ved medisinsk invaliditet. Summen er per person
 • Ingen egenandel

Rettshjelp

Du kan få dekket utgifter til rettshjelp med inntil 100 000 kroner. Egenandelen er 4 000 kroner + 20 % av omkostningene.

Istedenfor dekning av utgifter til advokat, sakkyndige, retten og vitner, kan du velge å løse tvisten ved å benytte mekling. Vi dekker alle kostnader forbundet med mekling hos Mekle. Meklerne er upartisk og uavhengig av partene og har kompetanse innen rettsområdet. Når mekling benyttes betaler du ingen egenandel. For å benytte deg av mekling må du fylle inn en skademelding for rettshjelp og huke av for at du ønsker mekling.

Om du velger å avslutte meklingen, eller dersom tvisten ikke løses gjennom mekling, vil den ordinære rettshjelpdekningen gjelde som normalt.

Vilkår

Informasjonen på denne siden er forenklet og forkortet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.

Fullstendige vilkår

Fullstendige vilkår er personlige og baserer seg på informasjon du oppgir i forkant av et kjøp.

Alminnelige vilkår

Alminnelige vilkår er like for alle og er ikke basert på informasjon du har oppgitt. De er ikke en del av forsikringsavtalen din.

Kjøp og salg av bil

Når du kjøper eller selger en bil privat, vil bilforsikringen til selger avsluttes automatisk den dagen salgsmeldingen(melding om eierskifte) blir registrert hos Statens Vegvesen.

Det betyr at det ikke lenger er mulig å avtale en annen dato for når forsikringen skal sies opp, og at du som kjøper må tegne ny bilforsikring samme dag som eierskiftet skjer slik at du unngår dagsgebyr for uforsikrede kjøretøy. Dette er en bransjenorm som gjelder alle forsikringsselskaper.

Elbiler og hybridbiler

Bilforsikringene våre gir god dekning for elbiler og hybridbiler. Du får blant annet dekket skader på batteri og får veihjelp hvis du går tom for strøm. Vi dekker også tyveri og skader på ladekabel. Se hva bilforsikringene våre dekker for deg med el- eller hybridbil.

Slik kan du få rabatter og fordeler

 • Hvis du samler forsikringene dine hos oss, kan du få opptil 18 % rabatt. Da blir du også Mer-kunde. Se hvilke rabatter du kan få.

 • Hvis du er medlem i en av de mange organisasjonene vi samarbeider med, kan du få gode rabatter på forsikringen din. Finn din organisasjon og les mer.

 • Om alle som kjører bilen er minst 23 år kan vi gi deg en lavere pris på forsikringen. Rabattstørrelsen avhenger av førers alder. Bilen kan lånes bort til ungdommer som har gjennomført programmet for øvelseskjøring uten at det koster deg noe mer.

 • Har du skadeforsikringer hos oss, kan du få kundeutbytte. Vi er det eneste forsikrings­selskapet i Norge der du kan få en slik utbetaling. De siste årene har Gjensidiges kunder fått utbytte som har tilsvart omtrent 10-15 % av forsikrings­premie. Sjekk hva du ville fått i kundeutbytte.

 • Med egenandelsfordelen betaler du 2 000 kroner mindre ved én kollisjonsskade i året.

  Du får egenandelsfordelen hvis du har Bil Kasko eller Bil Pluss og 2 andre forsikringer.

  For en kollisjonsskade per år, betaler du for eksempel:

  • 2000 kroner i stedet for 4 000 kroner
  • 6 000 kroner i stedet for 8 000 kroner
  • 10 000 kroner i stedet for 12 000 kroner

Unge sjåfører – rabatter og råd

Slik kan du som ung få billigere bilforsikring

Vi ønsker å belønne unge sjåfører som kjører forsvarlig. Unngår du skader med bonustap frem til du fyller 23 år, får du tilbakebetalt inntil 10 000 kroner

Gjensidiges øvelseskjøringsapp teller automatisk hvor langt dere kjører. Når du har øvelseskjørt 2 000 kilometer får du billigere bilforsikring. Du kan også kjøre biler som har rabatt for at alle bilførere er over 23 år uten at bileieren mister rabatten.

Vi anbefaler deg å sette bilforsikringen i ditt navn, ikke i navnet til foreldrene dine, slik at du kan begynne å opparbeide deg bonus for å få billigere forsikring etter hvert. Det kan bli kostbart å starte «bonusoppsparingen» sent når du har kjøpt en dyrere bil og har behov for en bedre dekning. Ungdomsavtalen krever også at forsikringen står i ditt navn. 

Det er lurt å velge en bil som er minst mulig utsatt for skader. Unngå biler med kraftige motorer. Du kan beregne pris på forskjellige bilmodeller i nettbutikken for å se hvilken bilmodell som passer ditt bilforsikringsbudsjett.