Fôringsflåte. Hav. Fjell.

Tror dødsulykke kunne vært unngått med denne

Menneskeliv gikk tapt da en ensilasjetank eksploderte i sommer. En ventil kunne avverget ulykken, mener de som befarte ulykkesstedet.

Alv-Einar Sandvik, teknisk utreder i Gjensidige.
Alv-Einar Sandvik

I juni omkom en person som følge av en eksplosjon på en fôringsflåte i Stranda. Flåten brukes til fiskeoppdrett, og den omkomne var ansatt som røkter ved oppdrettsanlegget. 

– Sammen med Tveten Marin AS befarte Gjensidige flåten i etterkant av ulykken. Det er foreløpig ikke konkludert med hva som var årsaken, men vi vet at den har skjedd i forbindelse med arbeid nær ventil for utlufting av metangass fra ensilasjetank, sier Alv-Einar Sandvik, utreder i Gjensidige. 

Befaringsteamet mener det har skjedd en eksplosjon, som igjen har ført til at luken til ensilasjetanken har blitt revet løs fra hengslene og truffet forulykkede i hodet med stor kraft, ifølge Sandvik. 

– Vi tror at eksplosjonen kunne vært unngått dersom det var montert en ventil med flammestopper på tanken, sier han.

Merk: Foto øverst i saken er kun et illustrasjonsbilde, og ikke av flåten som omtales i teksten.

Alv-Einar Sandvik, teknisk utreder i Gjensidige.
Alv-Einar Sandvik

Filter som forhindrer brann i å trenge gjennom

Når fisk eller fiskerester havner oppi ensilasjetanken, kvernes de og tilsettes maursyre for å unngå for høy pH-verdi og forråtnelse. På denne måten kan avfallet bearbeides videre, for eksempel til fiskeolje og -mel. 

– Men hvis ensileringsprosessen ikke skjer på riktig vis, kan eksplosive gasser dannes inni tanken, som slippes ut via en utluftingsventil. På ulykkesstedet var denne ventilen plassert i arbeidshøyde, nærmere bestemt i samme høyde som det er grunn til å tro at forulykkede benyttet en vinkelsliper. 

Gnister fra vinkelsliperen har trolig nådd ventilen, slik at det har oppstått antennelse av gass. Brannen har så fulgt gassen gjennom utluftingsventilen, ned i tanken med ensilasje og ført til en eksplosjon, ifølge Sandvik. 

– Hadde det vært montert ventil med flammestopper på utluftingsventilen til ensilasjetanken, tror vi at eksplosjonen kunne vært avverget. En slik ventil har et filter som gjør at brannen ikke når gjennom, og forhindrer at den søker videre ned i rørene til gasskilden, forklarer utrederen. 

Trengs ikke fagfolk – kan gjøres på egen hånd

Ventilene koster fra cirka 2000 kroner, og kan fint monteres av ansatte ved anlegget etter tilhørende monteringsanvisning. Det norske firmaet John Gjerde AS og nederlandske Winel er begge leverandører av ventil med flammestopper. 

– Gjensidige anbefaler sterkt at slike ventiler monteres på alle ensilasjetanker. I tillegg er det viktig at området rundt ensilasjetankene merkes som EX-område (eksplosjonsfarlig område), sier Sandvik. 

Han mener også at produsentene har et ansvar. 

– Når du bestiller et ensilasjesystem, forventer du at produsenten leverer et sikkert produkt. På sikt mener jeg det må kunne kreves at flåtene leveres med slike ventiler. 

– Det samme gjelder designmessige grep som sikrer at utluftingen av eksplosive gasser ikke skjer rett ut på arbeidsdekk i samme høyde som de ansatte jobber. Dessverre var det tilfellet i denne ulykken. 

Sist oppdatert: