Fôringsflåte. Hav. Fjell.

Tror dødsulykke kunne vært unngått med denne

Menneskeliv gikk tapt da en ensilasjetank eksploderte i sommer. En ventil kunne avverget ulykken, mener de som befarte ulykkesstedet.

Alv-Einar Sandvik, teknisk utreder i Gjensidige.
Alv-Einar Sandvik

i juni i fjor omkom en person som følge av en eksplosjon på en fôringsflåte. Flåten brukes til fiskeoppdrett, og den omkomne var ansatt som driftstekniker ved oppdrettsanlegget.

– Sammen med Tveten Marin AS befarte Gjensidige flåten i etterkant av ulykken. Saken er under politietterforskning, og resultatet er ikke offentliggjort ennå. Basert på egne undersøkelser vet vi imidlertid at ulykken har skjedd i forbindelse med arbeid nær ventil for utlufting av gasser, blant annet metangass fra ensilasjetank, sier Alv-Einar Sandvik, utreder i Gjensidige. 

Befaringsteamet mener det har skjedd en eksplosjon, som igjen har ført til at luken til ensilasjetanken har blitt revet løs fra hengslene og truffet forulykkede med stor kraft, ifølge Sandvik. 

– Vi tror at eksplosjonen kunne vært unngått dersom det var montert en ventil med flammestopper på tanken, sier han. 

Merk: Foto øverst i saken er kun et illustrasjonsbilde, og ikke av flåten som omtales i teksten.

Alv-Einar Sandvik, teknisk utreder i Gjensidige.
Alv-Einar Sandvik

Ventiler som forhindrer brann i å trenge gjennom til tanken

Når fisk eller fiskerester havner oppi ensilasjetanken, kvernes de og tilsettes maursyre for å unngå forråtnelse. På denne måten kan råstoffet foredles videre, for eksempel til biodiesel og -mel. Under denne prosessen (ensileringsprosessen) kan eksplosive gasser dannes inni tanken. Disse gassene slippes ut via en utluftingsventil.

Dette kan ved gitte omstendigheter føre til at eksplosiv gass ledes ut på arbeidsdekket, hvorpå gassene kan bli antent av åpen ild eller gnister. 

– Ved den aktuelle hendelsen ser det ut til at det har pågått varme arbeider på dekk, hvor gnister har nådd ventilen som var montert på luken til ensilasjetanken. Dermed har det oppstått antennelse av gass, sier Sandvik.

Brannen har så fulgt gassen gjennom utluftingsventilen, ned i tanken med ensilasje og ført til en eksplosjon, ifølge utrederen. 

– Hadde det vært montert ventil med flammestopper på utluftingsventilen til ensilasjetanken, tror vi at eksplosjonen kunne vært avverget. En slik ventil er konstruert på en måte som gjør at brannen ikke når gjennom, og forhindrer at den søker videre ned i rørene til gasskilden.

Anbefaling om å montere ventiler med flammestopper

Gjensidige anbefaler at slike ventiler monteres på alle ensilasjetanker, sier utrederen utrederen.

– Vi er kjent med at ventilenes plassering kan gjøre dem utsatt for sjøvann og vann i forbindelse med vasking. I tillegg kan flammegitteret få avsetninger av skitt og ensilasje på seg, som krever gode rutiner for rengjøring av disse, slik at ventilene ikke gir en falsk trygghet, sier Sandvik.

Han har vært i kontakt med den norske produsenten Ventiq AS, som forteller at ventilene kan utstyres med både hengsle og terser for rask sjekk. I tillegg er det mulig å få vinklede filter som er selvdrenerende, og dermed ikke så utsatt for tildekking av slam eller lignende fra utsiden. 

– Det er også viktig at området rundt ensilasjetankene merkes med skilt som viser at det er eksplosjonsfare i området, og at all bruk av åpen ild i nærheten av utluftingsventilene fra ensilasjetankene forbys.

Etterlyser krav til produsentene

Petter Bøhler, direktør for underwriting i Gjensidige.
Petter Bøhler

Petter Bøhler, direktør for underwriting i Gjensidige, peker mot produsentene av ensilasjesystem og forflåter. Han mener at de også har et ansvar.  

– Når du bestiller et ensilasjesystem, forventer du at produsenten leverer et sikkert produkt. På sikt mener jeg det må kunne kreves at flåtene leveres med slike ventiler. 

– Det samme gjelder designmessige grep som sikrer at utluftingen av eksplosive gasser ikke skjer rett ut på arbeidsdekk i samme høyde som de ansatte jobber. Dessverre var det tilfellet i denne ulykken, sier Bøhler. 

Petter Bøhler, direktør for underwriting i Gjensidige.
Petter Bøhler

Liste over aktører som leverer typegodkjente ventiler

Gjensidige har vært i kontakt med DNV for å få råd om hvilke ventiler som er godkjent for bruk på tanker som kan inneholde eksplosive gasser (med sertifikatnummer angitt i parentes): 

  • Ventiq AS (TAP000029Z Rev.1) – High velocity pressure-vacuum valve
  • Braunschweiger Flammenfilter GmbH (TAP00000C9) – Static flame arrester
  • Bay Valves ApS (TAP00002MM) – High velocity pressure-vacuum valve
  • Pres-Vac Engineering ApS (TAP00000JF, TAP000015R Rev.1, TAP00000WY Rev.1) – Flame screen unit
  • Prosave Co., Ltd. (TAP00001JG) – Deflagration flame arrester
  • Se-Won Ind. Co., Ltd. (TAP00001GN Rev.1) – Flame screen units
  • Tanktech Co., Ltd. (TAP00000AG Rev.1, TAP000009K Rev.2) - Flame screen units 

Ventiq AS er en norsk leverandør, og kan kontaktes på: mathias.gjerde@ventiq.com

Pres-Vac Engineering AS har kontor i Danmark, og kan kontaktes på: sales@pres-vac.com 

Protego, som produserer Braunschweiger Flammenfilter, har kontorer i Tyskland. De kan kontaktes på: office(at)protego.com 

Se-Won Industries har kontorer i Korea, og kan kontaktes på: sales@seawon-ind.com

Sist oppdatert: