Muggsopp. Spray. Vindu.

Muggsoppalarm! Hva kan du kreve?

Har du muggsopp i leiligheten? Da kan du kreve reparasjon og prisavslag – hvis du ikke er skyld i problemet selv. Sjekk hvilke rettigheter du har.

Advokat Ragnhild Løseth i Leieboerforeningen
Advokat Ragnhild Løseth i Leieboerforeningen

– Vi vet at mange utleieboliger har dårlig standard, også når det gjelder inneklima. Hver uke får vi henvendelser fra leietakere som forteller om fuktskader og synlig muggsopp, sier advokat Tom Risa i Leieboerforeningen.

Han forteller at mange klager kommer fra unge som på grunn av lav pris og kort tidshorisont bor i dårlige boliger.

– Inntrykket er likevel at problemet ikke bare rammer unge mennesker. Med andre ord begrenser det seg ikke til det man tenker på som typiske studenthybler i slitte bygårder, sier advokaten.

Advokat Ragnhild Løseth i Leieboerforeningen
Advokat Ragnhild Løseth i Leieboerforeningen

Utleier tapte i retten

I en av Leieboerforeningens saker opplevde leietakerne at det var mye fukt i en yttervegg, som så ble infisert av muggsopp. Utleier var imidlertid ikke villig til å komme beboerne i møte. Han la skylden på leietakerne og mente at grundig rengjøring ville løse problemet.

– Muggsoppen forsvant imidlertid ikke. Da vi ble engasjert, kom det frem at utleier var klar over dreneringsproblematikken og at den var gjort rede for i en rapport fra sameiet. Denne rapporten unnlot utleier å opplyse om. Leietakerne fikk tatt en prøve av muggsoppen, og det ble slått fast at den kunne være helseskadelig. I tingretten fikk leietakerne medhold, sier Risa.

Trives i fuktige omgivelser

Svein Stormoen Foto: Norsk Hussopp Forsikring
Svein Stormoen Foto: Norsk Hussopp Forsikring

Muggsopp er en samlebetegnelse på hurtigvoksende mikroskopisk sopp som kan gi misfarging, lukt og dårlig innemiljø.

– Muggsoppsporer finnes overalt, spres med luften, og forekommer normalt i så små mengder at det ikke er farlig. Synlig mugg bør derimot fjernes med en gang før den får utvikle seg og skape dårlig innemiljø, opplyser skadesjef Svein Stormoen i Norsk Hussopp Forsikring.

Han forklarer at områder med høy fuktighet er spesielt utsatt for muggsopp. Det gjelder for eksempel våtrom og oppholdsrom med dårlig utlufting eller kondensproblematikk.

– Kondens kan oppstå når fuktig inneluft møter kalde vindusflater og dårlig isolerte yttervegger. Hvis møbler står helt inntil en yttervegg, kan også det føre til kondens, forklarer skadesjefen.

Svein Stormoen Foto: Norsk Hussopp Forsikring
Svein Stormoen Foto: Norsk Hussopp Forsikring

Din egen skyld

Tom Risa forteller at dårlig ventilasjon og inneklima er en gjenganger i klagebunken. I disse sakene er spørsmålet om skyld ikke alltid opplagt.

– Når det er for liten utskifting av luft i en bolig, må man spørre om det skyldes en teknisk svikt eller om problemet skyldes beboeren. Hvis du for eksempel tørker klær uten å sørge for at fuktigheten slipper ut i det fri, kan det skape eller forsterke et problem. Det samme gjelder hvis du om vinteren stenger lufteluker for å holde på varmen, sier han.

Husleieloven slår fast at leietaker har en plikt til å behandle boligen sin ordentlig.

– Det innebærer at du gjør det du kan for å holde luftfuktigheten på et forsvarlig nivå, sier Risa.

Klage? Slik går du frem

Muggsopp på bad

Oppdager du muggsopp i boligen, er fremgangsmåten den samme som ved andre problemer man kan oppleve i leieforhold. Det første du må gjøre er å kontakte utleier om mistanke og/eller funn. Deretter må muggens art og omfang vurderes. Det vil gi svar på om problemet er begrenset til noen få svarte prikker i vinduskarmen, eller om muggen utgjør en klar trussel for innemiljøet og beboernes helse.

– Med mindre du man er helt eller delvis skyld i problemet selv, vil en bolig med et svært usunt inneklima som regel være det som rettslig sett vurderes som mangelfull. Utleier vil da ha en plikt til å utbedre problemet, for eksempel ved forbedring av ventileringen eller dreneringen. I tillegg kan det være aktuelt å erstatte materialer som er infisert av mugg, sier Risa.

Muggsopp på bad

Er utleier uenig?

Mange utleiere er interessert i at boligen og de som bor i den har det bra. Samtidig er det altså ikke uvanlig at leietakere ikke blir tatt på alvor.

– Vi får ofte høre at folk har henvendt seg til utleier muntlig, men at lite eller ingenting blir gjort. Selv om du er helt sikker på at utleier følger opp, er rådet at du henvender deg skriftlig. Send en e-post eller i hvert fall en tekstmelding, sier Risa. 

I skrivet gjør du rede for problemet og ber om undersøkelser samt eventuelle utbedringer. En skriftlig henvendelse vil understreke alvoret i situasjonen overfor utleier. I tillegg vil det tjene som dokumentasjon i en eventuell tvist.

– En skriftlig henvendelse regnes som reklamasjon. Ifølge husleieloven må du reklamere innen rimelig tid. Det betyr vanligvis innen 14 dager etter at du oppdaget problemet. Som regel må du reklamere for at utleier skal ha plikt til å rette en feil, sier Risa. 

Hva kan du kreve?

Hvis det blir konstatert helseskadelig muggsopp, kan du først og fremst kreve at skaden blir utbedret. Hvis problemet har vart over tid, kan det bli snakk om avslag i leien, opplyser Løseth.

– Hvis du har dokumentasjon på at du har stått for utbedringer på egen hånd, kan det være aktuelt å få utgifter refundert. I de mer ekstreme tilfellene, der boligen er så skadet at den er ubeboelig, kan det være en løsning at leieavtalen blir hevet, sier hun.

En heving av avtalen innebærer at du erklærer deg fri fra leieforpliktelsen og flytter ut umiddelbart. Før du går til et så drastisk skritt, er det smart å hente inn eksperter på temaet.

– Et minstekrav er at omfanget av muggsoppen er dokumentert. I tillegg må du kunne vise til at utleier har unnlatt å følge opp et krav du har satt frem, understreker advokaten.

Slik unngår du muggsopp

  •  Sørg for at lufteluker er åpne og fri for støv og pollen. Luft ut regelmessig. Sjokklufting – du åpner flere vinduer og dører samtidig i noen få minutter – er bedre enn å la ett vindu stå på gløtt over tid.
  • Begrens omfanget av klestørk innendørs – sørg uansett for at fuktigheten kan slippe ut i det fri
  • Legg lokk på gryten når du koker vann og bruk kjøkkenvifte/-ventilator ved matlaging
  • Unngå nedkjølte overflater. Kondens oppstår når varm og fuktig luft møter kalde overflater.
  • Er ytterveggene dårlig isolert? Sørg for luftespalte på cirka fem centimeter mellom vegg og møbler (sofa, seng etc.).

Sist oppdatert: