Brannmann slukker brann

Slik slukker du brann

Antall bygningsbranner har økt med 6,6 prosent siden 2017, viser tall fra DSB. Brannkonstabel Audun Olsen-Skaldehaug mener alle bør vite hvordan man slukker en brann i hjemmet.

Audun Olsen-Skaldehaug, brannkonstabel ved Oslo brann- og redningsetat
Audun Olsen-Skaldehaug, brannkonstabel ved Oslo brann- og redningsetat

Oppdager du brannen tidlig, kan omfanget være lite nok til at du kan slukke den selv. Brannslukningsapparat, for eksempel et pulverapparat, kan du bruke på omtrent alle branner i hjemmet, sier Olsen-Skaldehaug.

Tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser at mer enn 80 prosent av de som har mistet livet i brann, omkom i en boligbrann. Tørrkoking på komfyren er den hyppigste årsaken til at brann- og redningsvesenet rykker ut til boliger.

– Disse tallene stemmer godt med våre erfaringer. Vi vet at veldig mange branner oppstår på kjøkkenet. I tillegg til komfyren har vi bakemaskiner, kaffemaskiner, vannkokere og blendere, som ved feil kan forårsake brann, sier Rune Nielsen, brannekspert i Gjensidige.

Audun Olsen-Skaldehaug, brannkonstabel ved Oslo brann- og redningsetat
Audun Olsen-Skaldehaug, brannkonstabel ved Oslo brann- og redningsetat

Ha et fungerende brannslukningsapparat

Rune Nielsen
Rune Nielsen

Brannkonstabel Olsen-Skaldehaug anbefaler å kjøpe et pulverapparat med høy slukkeeffekt.

– Plasser det på et sted der det er lett tilgjengelig, gjerne på soverommet, så du kan «slukke deg ut» dersom det oppstår brann om natten, forklarer han.

Brannkonstabelen anbefaler også at du sjekker pulverapparatet årlig.

– Se at splinten sitter i og at nåla står på grønt. I tillegg bør du løfte opp apparatet og snu det opp ned for å sjekke at pulveret renner, sier han.

Rune Nielsen
Rune Nielsen

Slik slukker du med pulverapparat

Slik slukker du brann med brannslukningsapparat:


1. Ta først tak i flaskehalsen med den ene hånden. Dra ut splinten med den andre hånden.

2. Løft opp apparatet fra håndtaket med den ene hånden. Hold ytterst på slangen med den andre hånden, slik at du har kontroll.

3. Slukk brannen ved å klemme i håndtaket og sikte mot bunnen av flammene.

Dersom du føler at du ikke har kontroll, er det bedre å evakuere.

Olsen-Skaldehaug mener du må kjenne på dine egne begrensninger når du avgjør om du skal slukke en brann.

– Hvis du føler at du ikke har kontroll, så er det bedre å evakuere. Da må du huske å lukke døra etter deg, slik at ikke røyken eller brannen sprer seg videre, sier han og legger til:

– Når du skal bruke et slukkeapparat, ta først tak i flaskehalsen med den ene hånden. Så drar du ut splinten med den andre hånden. Deretter kan du løfte opp apparatet fra håndtaket med den ene hånden. Hold ytterst på slangen med den andre hånden, slik at du har kontroll. Slukk brannen ved å klemme i håndtaket og sikte mot bunnen av flammene.

Slik slukker du brann med brannslukningsapparat:


1. Ta først tak i flaskehalsen med den ene hånden. Dra ut splinten med den andre hånden.

2. Løft opp apparatet fra håndtaket med den ene hånden. Hold ytterst på slangen med den andre hånden, slik at du har kontroll.

3. Slukk brannen ved å klemme i håndtaket og sikte mot bunnen av flammene.

Dersom du føler at du ikke har kontroll, er det bedre å evakuere.

Slik slukker du brann i matolje

Brannkonstabelen understreker at brann i matolje eller smult må slukkes på et annet vis. Her er det svært viktig å ikke bruke vann.

– Folk glemmer gjerne at de lager mat, eller de blir distrahert. Så blir oljen varmere, og til slutt begynner den å brenne. Da kan det begynne å dryppe varmt fett fra avtrekksvifta, og så får du en brann som sprer seg videre oppover. Men du må ikke bruke vann. Tar det fyr, bruk heller grytelokket. Sett det oppå gryta for å fjerne oksygen fra brannen. Skru deretter av varmen og trekk gryta til side, forklarer brannkonstabelen.

Slik gjør du det:

1. Sett et grytelokk oppå gryta for å fjerne oksygen fra brannen.

2. Skru av varmen.

3. Trekk gryta til side.

Ikke bruk vann til å slukke olje- og smultbranner. Dersom du føler at du ikke har kontroll, er det bedre å evakuere.

Arranger din egen brannøvelse

Sjekk hva innbo-forsikringen dekker

Brannekspert Rune Nielsen mener det er nyttig å arrangere egne brannøvelser i hjemmet.

– Du bør vite hvor slukkeutstyret er, og hvilke rømningsveier du har. Har du brannstiger eller lignende, så bør du prøve det. I tillegg bør dere ha et felles møtepunkt for å vite at folk er ute, slår Nielsen fast.

Sjekk hva innbo-forsikringen dekker

Husk Røykvarslerdagen 1. desember!

Nielsen anbefaler også å sjekke røykvarsleren årlig eller oftere – gjerne på Røykvarslerdagen 1. desember.

– Røykvarslerdagen er et samarbeid mellom Norsk brannvernforening, DSB, DLE, Brannvesenet og Gjensidige. Dagen er en innledning til Aksjon boligbrann, som årlig setter fokus på brannsikkerhet i hjemmet. Rundt 40 000 husstander får i dette tidsrommet en gratis kontroll av boligen, i tillegg til gode råd om sikring av hjemmet, forteller Nielsen.

Røykvarslerdagen har satt søkelys på brannsikkerhet i julen de siste 15 årene. I løpet av disse årene er antallet omkomne i brann i løpet av jula mer enn halvert, viser tall fra DSB.

Husk Røykvarslerdagen 1. desember!