Tomten utenfor enebolig

Sjekk uteområdet når du er på visning

Da du var på visning, sjekket du naturligvis boligen grundig. Men husket du å sjekke uteområdet?

Carsten Henrik Pihl i Huseierne
Carsten Henrik Pihl

– Inntrykket er at flere burde vie uteområdet mer oppmerksomhet når de er på visning. Tomten kan nemlig fortelle mye om boligens beskaffenhet. I tillegg er det viktig at eiendommen er trygg, spesielt hvis man har små barn, sier kommunikasjonssjef Carsten Henrik Pihl i Huseierne.

Som regel finner du bare en overflatisk beskrivelse av tomten i salgsoppgaven. Den inneholder likevel noen viktige punkter. De dreier seg om sikring av terrasser, balkonger, trapper og så videre.

– Hvis gjerder eller rekkverk ikke tilfredsstiller kravet, skal det opplyses om dette i tilstandsrapporten. Forskriften sier blant annet at et rekkverk skal ha høyde og utforming som forhindrer fall, sammenstøt og klatring, forklarer Pihl. 

I tillegg skal det være utformet på en måte som hindrer barn i å krype gjennom eller sette seg fast.

– Hvis boligen har avvik fra dette, bør du be eieren fikse feilene. Eller du kan ta høyde for å ta kostnadene med å gjøre det selv når du legger inn bud, mener Huseiernes mann.

Carsten Henrik Pihl i Huseierne
Carsten Henrik Pihl

Unngå ulykker i hagen

Simon André Olsen i Gjensidige
Simon André Olsen

For øvrig er hovedregelen for en boligtomt at det du ser er det du får. Du kan sjelden kreve noe av selger i forbindelse med et kjøp. For din egen del bør du likevel inspisere uteområdet – særlig hvis du har små barn.

Simon André Olsen er tømrer, rådgiver i Gjensidige og småbarnsfar. Han mener mange foreldre ønsker en hage som er spennende å utforske for de små. 

– Samtidig vil vi unngå ulykker. Derfor er det krav til fallsikring/rekkverk allerede ved en potensiell fallhøyde på 0,5 meter. Det vil naturligvis også beskytte oss voksne. Er man skrøpelig eller stiv i kroppen, kan et fall på en halv meter være alvorlig, påpeker Olsen.

Simon André Olsen i Gjensidige
Simon André Olsen

Ta sikkerhetsbrillene på

Hans råd er at du tar på deg «sikkerhetsbrillene» når du inspiserer støttemurer og trapper. I tillegg bør du undersøke om hagen har planter som er skadelige for barn i smakealder.

– Vær i tillegg oppmerksom på at impregnerte terrassebord fra før 2002 kan inneholde helseskadelige stoffer. Tenk sikkerhet når du en dag skal erstatte gamle bord med nye. Uansett er det smart å slipe bort ujevnheter og flis, sier Gjensidiges mann.

Han advarer også mot treverk med kreosot. Dette stoffet finnes ofte i gamle sviller som folk bruker til å lage bed og trapper.

– På varme sommerdager kan treverket svette ut kreosot. Det må ingen barn smake på, og du skal også unngå hudkontakt, sier Olsen.

Pass på siktlinjene

Boliger som ligger inntil trafikkert vei, er ofte skjermet med en hekk eller et gjerde. Begge deler bør være så tette at barn ikke kan smette gjennom, påpeker Olsen. Han legger til at det uansett er viktig å ha oppsyn med små barn som leker ute.

I utkjørselen kan en tett hekk eller gjerde virke mot sin hensikt, advarer Carsten Henrik Pihl. 

Siktlinjen må uansett ikke blokkeres, verken for bilførere eller myke trafikanter. Hvert år får mange boligeiere pålegg om å klippe hekken i forbindelse med skolestart, sier han.

Hvis du vurderer en bolig fra 1950- eller 1960-årene, bør du sjekke porten i innkjørselen og til garasjen.

– Det er mange eksempler på folk som har skrapt opp bilsiden på portstolper som ble satt opp da bilene var mye smalere enn i dag. I tillegg kan det bli dårlig plass i en garasje eller carport fra den gang da.

Vis meg hagen, så skal jeg si deg hvem du er

Uteområdene kan fortelle mye om boligens beskaffenhet, er ekspertene enige om.

– Fremstår tomten som sjuskete, kan det være et tegn på at selve boligen heller ikke er godt holdt. Dette gjelder også når du vurderer å kjøpe deg inn i et sameie eller borettslag med felles utearealer. Tar naboene et tak, eller lar de området forfalle? Hvor pent og ryddig det er ute sier en hel del om fellesskapet og driften av boligselskapet, sier Pihl.

At omgivelsene også kan føre til skade på bygningsmassen, vet forsikringsselskapene mye om. Simon André Olsen advarer spesielt mot vanninntrenging utenfra. Hvis terrenget heller mot boligen, kan det føre til at overflatevann blir ledet til grunnmuren. I slike tilfeller bør det være en avskjæringsgrøft eller lignende som leder regnvann rundt bygningen.

– I tettbygde strøk er det ingen fordel at folk «asfalterer seg inne». Hyppigere forekomst av styrtregn gir økt behov for blågrønne løsninger som kan håndtere overflatevann. Her kan trær, som er overraskende tørste, være et bra tiltak. Men ikke plant trær over rør og tett inntil bygg slik at du får problemer med kraftige røtter eller løv og barnåler, sier Olsen.

Sist oppdatert: