Person som dusjer på et lite bad.

Slipp dampen ut av badet

Vanndamp som ikke blir luftet ut av våtrom, kan føre til mugg og råte. Dette bør du sjekke hjemme hos deg.

fagsjef Bjørn Grimsrud i Fagrådet for våtrom
Bjørn Grimsrud. Foto: Monica Krogstad

– Det er ikke farlig at det dugger når du dusjer. Duggen bør imidlertid bli borte fra speil, vindu og vegger ganske raskt etterpå. Hvis det går mer enn et par minutter før den forsvinner, bør du sjekke ventilasjonen på badet, sier fagsjef Bjørn Grimsrud i Fagrådet for våtrom.

Dampen blir ikke borte av seg selv. Hvis den ikke blir transportert ut av rommet, kan den trenge inn bak overflatene og inn i konstruksjonen. Hvis det ikke blir luftet ut over tid, kan det gi grobunn for mugg, sopp eller råte.

– Slike skader får ofte utvikle seg en stund før folk oppdager dem. Men fuktighet kan også føre til synlige skader i form av sprekker og råte i vinduskarmer og på baderomsmøbler. Svertesopp kan også ses som svarte prikker på for eksempel listene i himlingen. Fugene mellom flisene er også utsatt, sier Grimsrud.

fagsjef Bjørn Grimsrud i Fagrådet for våtrom
Bjørn Grimsrud. Foto: Monica Krogstad

Fra én gang i uken til hver dag

I «gamle dager» ble bad bygget etter helt andre regler og prinsipper enn i dag – uten at det nødvendigvis førte til fuktskader. Grimsrud minner om at vi bruker badet helt annerledes i dag.

– For 50 år siden var det vanlig med én grundig kroppsvask i uken på «laugardag». I dag dusjer mange minst én gang om dagen. Selv om det er strenge tekniske krav til moderne våtrom, oppstår det ofte skader. Av ulike grunner er mange bad utette, selv om det er krav om membran i våtsoner og på yttervegger. Derfor er god ventilasjon så viktig, sier fagsjefen.

Anbefaler elektrisk vifte

En relativt ny bolig har gjerne balansert ventilasjon som håndterer avtrekket fra badet på en god måte. I så fall trenger du ikke å tenke på nye tiltak. En annen vanlig løsning er at fuktig luft blir transportert ut av rommet gjennom en klaff-ventil i veggen. Det fungerer – gitt visse forutsetninger, ifølge Grimsrud.

– I mange eldre boliger er ventilasjonen basert på prinsippet om naturlig avtrekk. Enkelt forklart går det ut på at varm og fuktig luft vil stige oppover – gjennom en ventil i himlingen og ut over yttertaket. Du bør imidlertid gi naturlovene en ekstra dytt ved hjelp av en elektrisk vifte. Ellers risikerer du at vær og vind fører til dårlig avtrekk eller at uteluften trenger inn i stedet for at inneluften går ut, sier han.

Grimsrud gjør et unntak for bygårder. Der kan en elektrisk vifte i én boenhet forrykke balansen i ventilasjonen i de andre enhetene som er koblet på samme avtrekk.

– Da bør heller sameiet eller borettslaget se på en felles løsning, er rådet fra fagsjefen.

Luft ut – luft inn

Ett prinsipp gjelder alltid: Luft som slippes ut, må erstattes med ny luft. Ellers vil det oppstå undertrykk – som gir lite effektiv ventilasjon. Den mest brukte løsningen er en luftespalte i eller under dørbladet på badet. Spalten må være så stor at det kommer like mye luft inn som det går ut.

Et alternativ til luftespalte: en til-luftventil i en innervegg, for eksempel til gangen utenfor.

– Denne løsningen gir også effektiv ventilasjon. Det ideelle er at inntaket er plassert nede på veggen lengst unna dusjen, mens avtrekket er montert høyt på veggen eller i himlingen i nærheten av dusjen. Da oppnår du såkalt krysslufting, som innebærer at luftstrømmen dekker mest mulig av rommet, sier Grimsrud. Han nevner enda en fordel med til-luftventiler: De kan leveres med lyddemping.

– Det kan være lurt med tanke på toalettbesøk eller folk som liker å synge i dusjen, sier fagsjefen med et smil.

Ja eller nei til åpen dør?

Hvis ventilasjonen ikke er god nok, kan du forsere utluftingen ved å åpne vinduet. Da blir du kvitt mye damp på kort tid.

– Denne løsningen skal imidlertid ikke erstatte avtrekksventilen – blant annet fordi det neppe frister å åpne vinduet på vidt gap midtvinters, konstaterer Grimsrud.

Er du blant dem som åpner baderomsdøren for å lufte når du dusjer? Det medfører normalt liten risiko for fuktskader, ifølge eksperten. Han viser til at en bolig kan ha en relativ luftfuktighet på 10–20 prosent i vinterhalvåret. Under slike forhold vil ikke en begrenset mengde fuktig luft føre til skader.

– Forutsetningen er at resten av boligen er tilstrekkelig ventilert. Lufteluker skal alltid være åpne – også i tider med høye strømpriser. I tillegg må folk bruke sunn fornuft. Hvis en familie på fem dusjer to ganger om dagen i en relativt liten leilighet, er den «åpne dørs politikk» ikke anbefalt, presiserer Grimsrud.

Husk ventilasjonen ved rehabilitering

Skal du pusse opp badet, er du sikkert opptatt av at det skal være tett. I tillegg er det smart å utfordre fagfolkene til å finne en annen løsning for ventilasjon enn den som er enklest og kjappest, mener Grimsrud.

– Hvilke muligheter finnes? Kan den tradisjonelle viften på veggen erstattes av en kraftigere type hvor motordelen er plassert i luftehatten eller i ventilasjonskanalen på loftet? Eller hva med en større oppgradering? Hvis hele boligen kun har naturlig ventilasjon, kan et avtrekksaggregat erstatte viften på badet og samtidig håndtere avtrekk fra de andre rommene i boligen, forklarer fagsjefen.

Regelverket sier at du ved rehabilitering skal oppgradere til dagens standard.

– Hvis dette er vanskelig av praktiske eller økonomiske grunner, er minstekravet at den nye løsningen ikke er dårligere enn den gamle, sier Grimsrud.

Uansett løsning: En elektrisk vifte eller et aggregat trenger jevnlig rengjøring. Støv og skitt i systemet vil redusere både effekten og produktets levetid. Dagens vifter er enkle å ta fra hverandre slik at det er lett å rengjøre de bevegelige delene med en fuktig klut.

Faller ofte utenfor forsikringen

Simon André Olsen
Simon André Olsen i Gjensidige

Simon André Olsen er tømrer og rådgiver i Gjensidige. Han forteller at mange boligeiere brenner seg på å velge bort mekanisk avtrekk.

– Jeg har sett mange bad med utlufting kun gjennom et vindu eller en dør. Det som gikk igjen i disse tilfellene var svertesopp i himlingen. Årsaken var at ventilasjonsløsningen ikke håndterte eiernes dusjemønster, sier han.

Olsen understreker poenget om at slike fuktskader utvikler seg over tid. Derfor blir de ikke omfattet av hovedprinsippet for forsikring, som er at skader skal ha oppstått plutselig og uforutsett.

– Du kan med andre ord ikke regne med at bygningsforsikringen din dekker reparasjonen av denne typen fuktskader som oftest oppstår på eldre bad med lufting som ikke er tilpasset dagens bruk, sier han.

Simon André Olsen
Simon André Olsen i Gjensidige

Sist oppdatert: