Tre hester og ryttere på tur.

Tryggere trafikk for hesten og deg

Hest og rytter regnes som et kjøretøy når de er ute i trafikken. Å gjøre seg synlig og forstått overfor andre trafikanter er viktig for å unngå potensielle ulykker.

Kaja Hegheim Nilsen har hatt en interesse for hester så lenge hun kan huske, og er i dag eier av to stykker. Hun opplevde selv hvor farlig trafikken kan være for dyrene, da hesten hennes ble skadet som følge av kollisjon med en traktor.

– Traktoren holdt en ganske høy hastighet, som medførte at Rambo ble redd. Fôrrytteren, som var på tur med han da det skjedde, forsøkte å gi signal om at traktorføreren skulle senke farten, men til ingen nytte, sier Nilsen.

Som følge av stress, begynte hesten å rygge mot traktoren, som stadig bevegde seg nærmere. Deretter traff de hverandre, ifølge Nilsen.

– Fôrrytteren falt av, og Rambo løp vekk fra ulykkesstedet. Jeg tror han var på vei hjemover, men så tok nok smertene over, i og med at han stoppet opp.

Kunne vært unngått

Rambo pådro seg et dypt kutt som følge av kollisjonen. Foto: privat.
Rambo pådro seg et dypt kutt som følge av kollisjonen. Foto: privat.

Hun forteller at hesten pådro seg et dypt kutt på rumpa, som resulterte i flere timer hos veterinær.

– Det var såpass dypt at man kunne se musklene. Han måtte sys både innvendig og utvendig, for å få såret til å gro innenfra og ut, sier Nilsen.

Hun tror at ulykken kunne vært unngått dersom føreren av traktoren hadde vært mer oppmerksom på kjøremåten sin, og etterlyser mer kunnskap rundt hest i trafikken.

– Jeg tenker at alle bilister bør bli mer oppmerksomme på hvordan man kjører forbi hester, og lære seg enkle håndsignaler. Da blir det lettere å ferdes for både rytter og sjåfør. For eksempel i en situasjon der hesten er stresset og rytter signaliserer at bilen bør stoppe, vil slik kunnskap være til hjelp, sier Nilsen og fortsetter:

– Det er mange som ikke er bevisste nok. Jeg synes kjøre- og rideskoler bør gi noen form for opplæring i dette.

Rambo pådro seg et dypt kutt som følge av kollisjonen. Foto: privat.
Rambo pådro seg et dypt kutt som følge av kollisjonen. Foto: privat.

Under betegnelsen «kjøretøy»

Frøydis Barstad er avbildet sammen med en hest.
Frøydis Barstad. Foto: Norsk Hestesenter.

Kommunikasjonsrådgiver Frøydis Barstad ved Norsk Hestesenter forteller at man regnes som et kjøretøy, når en rir, kjører eller leier en hest i trafikken. Det medfører plikt til å følge trafikkreglene, som blant annet innebærer forbud mot å ferdes på fortau og gangvei i de aller fleste tilfeller. Av den grunn er det viktig at ryttere kan kommunisere og gjøre seg forstått overfor andre trafikanter i veibanen.

– Det er tre tegn som brukes ganske universelt. Det første er å strekke ut høyre eller venstre arm for å vise hvilken retning man har tenkt til å svinge, akkurat slik som syklister gjør. Det andre er å løfte den ene armen opp og ned mot sjåføren, nesten som en langsom vinking med hele armen. Da ønsker man at sjåføren skal slakke ned på farten. Det siste er en håndflate mot sjåføren, som tegn på at man ønsker at vedkommende skal stoppe opp, sier Barstad.

Ryttere bør også være bevisst på hastighet ved ferdsel i veibanen. Barstad råder til å alltid tilpasse farten etter forholdene.

– Hold generelt til skritt der hvor det er trafikk eller situasjonen eller området er uoversiktlig. I møte med myke trafikanter bør man alltid holde skritt eller eventuelt stoppe opp – avhengig av plass og situasjon – slik at man kan møte eller passere hverandre på en måte som er trygg for alle, sier hun og fortsetter:

– Søk blikkontakt, og snakk gjerne til de du møter. Det gjør det lettere å lese situasjonen, og det er også fint for hesten å høre at dette er mennesker. Barnevogner, rulleski og paraplyer kan av og til se skummelt ut for en hest, men når de hører at det er mennesker der, er det ofte ikke så farlig lenger.

Frøydis Barstad er avbildet sammen med en hest.
Frøydis Barstad. Foto: Norsk Hestesenter.

Bruk av refleks og lys

Å sikre synlighet er viktig for enhver trafikant, og spesielt under vintermånedene eller i vær som medfører dårlig sikt. Under slike omstendigheter skal både hest og rytter, kusk og vogn utstyres med refleks og lys, opplyser Barstad.

– De skal være plassert på en slik måte at andre veifarende, både forfra, fra siden og bakfra, kan se at det dreier seg om en hesteekvipasje. Det er viktig å huske på at refleksene også bør gi en pekepinn på lengde, bredde og høyde.

Hun trekker frem refleksvest og refleksbånd på hjelm som eksempler på hva rytter bør benytte seg av for økt synlighet. For hest bør det benyttes refleks på ben samt strategiske steder på utstyret, som stigbøyler, brystreim og og hodelag. Barstad tipser om at det finnes ulike reflekser med LED-lys integrert.

– Ved kjøring skal det plasseres lykt bakpå vogn i tillegg til refleks. Det er også viktig å huske på at vask, slitasje og alder påvirker refleksens levetid. Test refleksene jevnlig, for å være sikker på at de fungerer godt, sier hun.

Stor respekt for elg

Kjæledyrekspert og rådgiver Maren Matsson i Gjensidige
Maren Matsson

Rådgiver og kjæledyrekspert, Maren Matsson, i Gjensidige påpeker at en hest må få ferdes i trafikken, for å bli trygg på det.

– Det betyr at man vil møte urutinerte hester langs veien. Hester som kanskje aldri har møtt en bil med henger, eller en elbil – uten motorlyd – med dyp bass fra musikkanlegget. De har ofte med seg en trygg kompis, som viser at situasjonen er grei, men den må også lære seg å ferdes i trafikken alene. I disse situasjonene er det viktig at andre i trafikken viser hensyn og gir hesten en god opplevelse, sier Matsson.

Hun sier bilførere flest har respekt for elg langs veien, og er flinke til å senke hastighet og passere rolig i møte med en.

– Det kan virke som at bilførere har et inntrykk av at situasjonen er under kontroll, så fort dyret håndteres av et menneske. Det er for så vidt riktig, men samtidig er det viktig å huske på at hest er et fluktdyr, og at reaksjonsmønsteret er eksplosivt.

Kjæledyrekspert og rådgiver Maren Matsson i Gjensidige
Maren Matsson

Fra skrubbsår til fatale skader

Kjæledyreksperten forteller at skadesaker i form av møteulykker hører sjeldenhetene til. Når de først inntreffer, kan konsekvensene være alvorlige.

– Skadeomfanget strekker seg fra små skrubbsår til at skadene er fatale, og hesten må avlives. Det skal også nevnes at det ofte ikke bare er hesten som får skader, når hest er involvert i en ulykke, sier hun.

Matsson opplyser om at alle hesteforsikringene til Gjensidige har dekning for trafikkulykker.

– En hesteforsikring dekker utgiftene som måtte påløpe, dersom du skulle være så uheldig å havne i en trafikkulykke med hesten din. Om rytter, kusk eller fører får skade på utstyr og klær, er dette dekket gjennom enten reise- eller innboforsikring.

Les mer om trafikkferdsel med hest hos Norsk Hestesenter

Sist oppdatert: