Parkeringsplass hvor flere biler står parkert.

Kjenner du til reglene i p-områder?

Det sier stadig vekk «bang» på norske parkeringsplasser og p-hus. NTSFs seniorrådgiver oppklarer i hvilke regler som gjelder.

– Folk er nok ikke alltid like bevisste på myndighetspyramiden og hva den sier. I et parkeringsområde, hvor både skilt, lysregulering og politi er fraværende, er det trafikkreglene du skal rette deg etter, sier seniorrådgiver for opplæring Øyvind Årbogen i Norges Trafikkskoleforbund (NTSF).

Han peker også på at mange parkerte biler på ett og samme sted gir dårligere sikt.

– Når enkelte i tillegg kjører litt fort i slike områder, er veien til uhell kortere. Det lønner seg å være forsiktig.

Disse reglene må overholdes

Seniorrådgiver Øyvind Årbogen i Norges Trafikkskoleforbund.
Øyvind Årbogen

På en parkeringsplass eller i p-hus er ikke de tre nevnte delene av myndighetspyramiden til stede. Det betyr at den generelle vikepliktsregelen gjelder.

– Kort sagt har du vikeplikt for all trafikk fra høyre når du kjører inni et parkeringsområde, påminner seniorrådgiveren.

Idet du starter opp bilen og kjører ut fra feltet du stod parkert i, må du huske på å se begge veier. De andre på parkeringsplassen kan ofte være mer opptatt av å se etter ledig plass enn å følge med på om du skal forlate din. Pass deg for alle trafikanter på kryssende vei, inkludert syklister og fotgjengere.

– Det har du også når du forlater selve parkeringsområdet, i likhet med eksempelvis bensinstasjoner og holdeplasser. Se deg godt for til både venstre og høyre, kjør sakte inn mot ny vei og vis hva du har til hensikt, for å ikke skremme de som kommer på veien, sier Årbogen og fortsetter:

– Husk også på at det kan være fortau eller sykkelsti langs veien du skal ut på. Å få ned tempo i god tid før du forlater plassen er gull verdt.

Seniorrådgiver Øyvind Årbogen i Norges Trafikkskoleforbund.
Øyvind Årbogen

Blir sittende med svarteper ved krasj

I fjor mottok forsikringsselskapene mer enn 50 000 skader knyttet til rygging med personbil, til erstatningsutbetalinger på nesten 640 millioner kroner, viser tall fra Finans Norge. Har du parkert med fronten vendt innover, må du huske at ansvaret hviler på deg når du skal ut igjen – i henhold til trafikkreglenes paragraf 11. Den sier at: «Den som rygger har vikeplikt for annen trafikant».

– Der utsikten ikke er tilstrekkelig må du ikke finne på å rygge uten visshet om at det er klart. Skal du parkere, er det alltid smart å rygge inn, slik at du har fri sikt fremover når du skal ut igjen. Ta jobben med å rygge først, i den retningen det er minst forstyrrelser, råder Årbogen.

Bonustap og eventuell egenandel

Fagsjef Tor Hefre i Gjensidige
Tor Hefre

Overholder du ikke vikeplikten på parkeringsplassen og forårsaker skade på annet kjøretøy, vil du pålegges ansvaret for uhellet, opplyser Tor Hefre i Gjensidige.

– Forsikringsselskapet til det kjøretøyet som er ansvarlig vil dekke skadene på kjøretøyet som er uten skyld. Den med skyld kan bli påført et bonustap. Benyttes egen kaskoforsikring for å utbedre skadene på eget kjøretøy, blir man belastet med egenandel, informerer Hefre.

Han forteller at de alltid anbefaler å fylle ut felles skademelding etter kollisjoner. Er partene uenige om ansvaret, kan man likevel skrive en felles undertegnet skademelding.

– Men da er det viktig at man noterer hva man er uenige om under hvert sitt punkt 14, nederst i høyre og venstre hjørne av skademeldingen. Skriver man ikke felles skademelding, er det viktig at man gir en detaljert beskrivelse av hendelsesforløpet i sin egen skademelding, sier Hefre og fortsetter:

– Det er alltid en fordel å ta bilder med mobilen, som viser hvordan bilene sto etter uhellet. Ta gode oversiktsbilder, og ikke bare nærbilder som kun viser skadene på kjøretøyene. Bilder er med på å lette arbeidet for forsikringsselskapene, og sikrer at ansvaret blir korrekt plassert hos den den ansvarlige parten.

Bildet øverst i saken: Statens vegvesen

Fagsjef Tor Hefre i Gjensidige
Tor Hefre

Sist oppdatert:

Mer om:

MotorPå veien