Stig Harald Gammelsrød i fjøset.

– Hendelsen satte en støkk i oss

For noen år tilbake opplevde han branntilløp på gården. Sensorteknologi i sikringsskapene gjør at bonden nå sover tryggere om natten.

– Bare tanken på en brann er helt skrekkelig. På en gård som vår kunne konsekvensene fort blitt katastrofale, sier Stig Harald Gammelsrød.

På gården Bjølsund i Rygge i Østfold driver han med økologisk produksjon av melk, grønnsaker og korn, i tillegg til konvensjonell produksjon av chipspoteter og sylteagurk. I løsdriftfjøset går 65 melkekuer pluss ungdyr. For øvrig omfatter bygningsmassen en låve fra 1953, et stabbur fra 1878, to kjølelagre, et verksted, to bolighus og et gammelt bryggerhus med en leilighet i overetasjen.

– Det er mange bygninger å passe på. Men først og fremst er det låven jeg har vært bekymret for. Den har en tradisjonell konstruksjon av tre og blir brukt som lager for høy og halm. I tillegg utgjør alle maskinene på gården en risiko. De fleste går kun på dagtid, men kjøleaggregatet og melkeroboten er i drift døgnet rundt, sier Gammelsrød.

Avverget branntilløp på låven

Sikringsskapet på gården Bjølsund i Rygge.
Sikringsskapet på gården Bjølsund i Rygge

Bonden har ikke opplevd brann på gården, men i 2015 var det nære på.

– En kortslutning i en fordamper på låven førte til varmgang og røykutvikling. Heldigvis meldte brannvarslingsanlegget ifra, og vi fikk raskt situasjonen under kontroll. Likevel satte hendelsen en støkk i oss. Jeg husker at alarmen gikk etter leggetid, og at jeg løp ut på tunet i bare bokseren, forteller bonden.

Han får jevnlig utført elkontroll med termografering av det elektriske anlegget. Og da han fikk tilbud om å installere sensorer i sikringsskapene, var han ikke sen om å slå til.

– Jeg hadde allerede lest om sensorteknologi og hvordan den kan redusere brannfaren. Elkontroll med termografering er også et viktig forebyggende tiltak som vi har hatt god nytte av. Fordelen med sensorene er at de overvåker det elektriske anlegget konstant, og ikke bare gir et øyeblikksbilde, sier Gammelsrød.

Sikringsskapet på gården Bjølsund i Rygge.
Sikringsskapet på gården Bjølsund i Rygge

Overvåker temperaturen i sikringsskapet

Gården har til sammen sju sikringsskap og fordelerskap som er utstyrt med sensor. De overvåker temperaturen i og utenfor skapet. Ved unormale avvik gir sensorene et signal, og slik kan et branntilløp kveles i fødselen.

– Løsningen er veldig brukervennlig. Via en app på telefonen har jeg full oversikt over tilstanden i skapene, og jeg gir et ekstra pluss for at løsningen også sier ifra hvis døren på et skap står åpen. Det aller viktigste er likevel at vi kan føle oss trygge. Det er mye snakk om at sensorteknologien hjelper bønder med å sove godt om natta. Jeg skriver under på det, sier Gammelsrød.

Færre branner i driftsbygninger

Chris Helene Steen
Chris Helene Steen i Gjensidige

Landbruket er en brannutsatt næring. Men de siste årene har utviklingen generelt gått i riktig retning. Gjensidiges statistikk viser at det i 2014 var 3 278 branntilfeller i driftsbygninger. I 2022 var antallet 562, opplyser Chris Helene Steen i Gjensidige, men legger til at man dessverre så en økning innen husdyrbranner.

– Brannsikkerhet har fått mer oppmerksomhet. Ikke minst har forsikringsselskapenes krav om brannvarslingsanlegg og el-kontroll med termografering bidratt til å luke ut mange feil. De siste årene har Gjensidige dessuten gjennomført mer enn 20 000 risikosjekker. Dette har gitt svært gode resultater, sier Steen.

Chris Helene Steen
Chris Helene Steen i Gjensidige

Sensorteknologi blir vanlig

To av tre branner i landbruket starter likevel i det elektriske anlegget. Derfor er målet å ta brannvernet ett steg videre ved hjelp av sensorteknologi. Om noen år vil det være helt vanlig med sensorer i sikringsskapet, mener Steen.

– Når el-kontroll med termografering er gjennomført og feil er rettet, vet vi at anlegget er trygt på kontrolltidspunktet. Likevel kan det oppstå nye feil innen neste kontroll. Hvis du har sensorer i sikringsskapet, blir du varslet umiddelbart om potensielle farer i el-skapene. Da kan du utbedre feil før det begynner å brenne, sier hun.

Sist oppdatert: