Ann Solvberg

Tre gode grunner for å velge aksjesparekonto

Hvis du har penger i aksjer og/eller aksjefond, er det smart å flytte dem til en aksjesparekonto før jul. Ved årsskiftet utløper nemlig myndighetenes skatteamnesti, skriver fondsekspert Ann Sølvberg.

Av Ann Sølvberg, produktsjef i Gjensidige

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––—-
Siste:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––—-

For ett år siden var aksjesparekonto (ASK) den store sparesnakkisen. Slik vi ser det, var ASK den største nyheten for småsparere på flere tiår. Dette var det mange som fikk med seg. Fra starten i september 2017 og frem til 30. juni i år ble hele 61,4 milliarder kroner i aksjefond flyttet over til aksjesparekonto. I tillegg kommer verdien av enkeltaksjer som er flyttet, ifølge tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

«Skattegaven» varer til nyttår

Har du ennå ikke opprettet en aksjesparesparekonto? Da kan det være smart å vurdere spørsmålet på nytt. Ved nyttår stenger nemlig myndighetenes overgangsordning, ofte omtalt som skatteamnesti. Dette lar deg flytte aksjefond du allerede eier til en aksjesparekonto uten at det utløser skatt på avkastningen. Dette er en «gave» til deg fra myndighetene, som ønsker å stimulere flere til å spare i aksjer og fond.

Skatteamnestiet utløper altså 31.desember, men i praksis er fristen litt før. Hvis du vil samle aksjer og/eller fond fra flere finansinstitusjoner på ett sted, anbefaler vi at du bestiller flytting innen 1. desember. Det tar nemlig litt å utføre denne operasjonen.

Hvorfor bør du velge ASK? Det er særlig tre grunner til at du bør vurdere å opprette aksjesparekonto.

1) Enklere å bytte aksjefond

Når du sparer på en aksjesparekonto, kan du fritt bytte aksjefond. Enkelt sagt kommer du tettere på sparepengene dine, og du har muligheten til å bli en mer aktiv sparer. I dag er det mange som føler seg fastlåst i et aksjefond som de ikke kan selge seg ut av uten at det utløser skatt. Med aksjesparekonto er dette ikke lenger en problemstilling.

2) Utsatt skatt

Som nevnt over, må du vanligvis betale skatt på avkastningen når du selger aksjer og andeler i aksjefond. Med en aksjesparekonto kan du imidlertid selge uten at det utløser skatt. Betingelsen er at du reinvesterer pengene – altså at du kjøper nye aksjer/fondsandeler. Hver gang du handler, utsetter du skatten (og i tillegg nyter du godt av effekten av rentes rente.) Utsatt skatt innebærer du ikke betaler skatt før du tar ut gevinster fra kontoen. Poenget er lettest å forstå gjennom et eksempel:

La oss si at du har kjøpt andeler i aksjefond for 100 000 kroner. Etter en stund er andelene verdt 150 000 kroner. Så bestemmer du deg for å selge. Innskuddet på 100 000 kroner vil du ta ut og bruke til et eller annet. Resten av pengene vil du investere i et annet fond.

Hvis fondsandelene står på en aksjesparekonto, vil selve salget ikke utløse skatt. At du tar ut innskuddet på 100 000 kroner, utløser heller ikke skatt. Dermed har du fortsatt 50 000 kroner som kan investeres i det nye fondet. Hvis du ikke hadde hatt fondene på aksjesparekonto, ville salget utløst gevinstskatt på inntil 15 000 kroner. (I eksempelet er skjermingsfradraget utelatt.)

3) Fortsatt skjermingsfradrag

I tillegg til at du utsetter skatten, opparbeider du deg skjermingsfradrag. Skjermingsfradrag er «bunnfradraget» som sørger for at aksje- og fondseiere får litt lavere skatt på avkastningen. Det er myndighetene som bestemmer hvor stor skjermingsrenten skal være. I tider med generelt lave renter, vil heller ikke skjermingsfradraget være spesielt stort.

Hvem passer aksjesparekonto ikke for?

Har du verdipapirer som har gått med tap? I så fall vil det være mer lønnsomt for deg å selge, få skattefradrag for tapet, og deretter investere restbeløpet i ASK. I tillegg kan du bare flytte andeler i fond som har en aksjeandel på minst 80 prosent. Kombinasjonsfond med lavere aksjeandel enn 80 prosent og rentefond er ikke inkludert i ordningen.

Fordeler med å spare hos oss

«Alle» finansinstitusjoner tilbyr aksjesparekonto. Fordelen med å spare i Gjensidige er blant annet at vi er en uavhengig aktør. Det innebærer at vi ikke har egne fond, men står fritt til å satse på fondene vi har størst tro på. Hos oss kan du spare i enkeltfond eller i en av våre fondspakker, som har ulik risikoprofil og er satt sammen av profesjonelle forvaltere. I tillegg er det gunstig å samle sparing, bank og forsikring på samme sted. Det gjør det enklere å få oversikt over hele privatøkonomien din.

Sist oppdatert: