Dame som diskuterer i et møte

Dette er fordelene ved å tilby bedre pensjon

Har du vurdert å tilby en bedre pensjonsordning? Det vil være lønnsomt for begge parter, ifølge ekspertene.

Beate Fahre
Beate Fahre

Beate Fahre, pensjonsrådgiver i Vestby & Fahre AS, bistår bedrifter og privatpersoner i spørsmål om pensjon. Hun registrerer at folk flest har oppfattet budskapet om at de bør spare til pensjonisttilværelsen selv.

– Det er imidlertid færre som har kunnskap om pensjonssparingen som skjer i arbeidsgivers regi. Det er synd. Vi snakker jo om en ordning som utgjør flere tusen kroner på «månedslønnen» etter yrkeskarrieren, påpeker Fahre.

Beate Fahre
Beate Fahre

Pensjon, forsikring og andre ansattgoder er en viktig del av totalpakken i et arbeidsforhold, fremhever Fahre.

– Jeg har forståelse for at lønn er viktig, spesielt for folk i etableringsfasen. Samtidig vil en bedre pensjonsordning være svært gunstig på lang sikt. Netto fordel av en høyere innskuddssats i bedriftens pensjonsordning er større enn netto fordel av økt lønn her og nå, sier hun.

Rådgiveren viser til at den beste pensjonssparingen er den man har på jobben. Som arbeidsgiver kan du spare inntil 7 prosent av lønn opp til 12G (pluss et tillegg for lønn mellom 7,1G og 12G) uten at den ansatte må skatte av dette godet som naturalytelse.

– Alle andre goder man får gjennom arbeidsgiver blir beskattet som inntekt.

Bedriften bør utnytte tjenestepensjonen

Hvilke fordeler kan tjenestepensjon gi bedriften? Spareordningen kan benyttes aktivt både internt og i rekrutteringsprosesser, mener Fahre.

– En god pensjonsordning kan faktisk være et konkurransefortrinn, spesielt i bransjer hvor det er rift om de beste folkene. Hvis en kvalifisert kandidat vurderer deg som arbeidsgiver, bør tjenestepensjonen være en del av innsalget ditt. I tillegg kan en god spareordning bidra til at en betrodd medarbeider ikke lar seg friste like lett av andre tilbud, sier Fahre.

Pensjonsordningen sender også et signal om at bedriften bryr seg om folkene som jobber der, også på lang sikt, fremhever Fahre. Hun viser til undersøkelser som konkluderer med at arbeidstakere i stadig større grad bekymrer seg for den økonomiske siden av pensjonisttilværelsen.

– En god spareordning kan bidra til å dempe denne uroen. Dessuten er det slik at ansatte som føler seg ivaretatt, er mer lojale og yter mer enn de som er utrygge og misfornøyde.

Fahres råd om tjenestepensjon

  • Informer medarbeiderne om spareordningen og hva den innebærer for den enkelte
  • Gjør de ansatte kjent med at de kan få mer i pensjon ved å endre spareprofilen som er valgt for dem
  • Det kan lønne seg å tilby en spareordning som er like god eller bedre enn konkurrentenes
  • Bruk ansattgodene aktivt i rekrutteringsprosesser
  • Vurder om en bedre pensjonsordning kan inngå som del av lønnsoppgjøret

Hva er en god pensjonsordning?

Berit Bjones
Berit Bjones i Gjensidige

Hva innebærer egentlig «en god pensjonsordning»? Produktsjef Berit Bjones i Gjensidige understreker at «god» ikke nødvendigvis er ensbetydende med «maksimal». Hun peker på at en bedrift må se pensjonsordningen sin i sammenheng med gjeldende praksis i markedet den opererer i.

– For noen kan minimumssatsen være riktig. For andre er fire eller seks prosent fornuftig, sier Bjones.

Hun viser til lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP), som pålegger arbeidsgivere å spare minimum to prosent av ansattes bruttolønn opp til 12 G. 

– Er du usikker på hvilken prosentsats dere bør ligge på, kan våre pensjonsrådgivere kontaktes for rådgivning. Fyll ut et kontaktskjema på nettsidene våre, så vil du bli oppringt.

Berit Bjones
Berit Bjones i Gjensidige

Arbeidsgiver kan gjøre mye for å øke kunnskapen

Produktsjefen understreker at mange arbeidstakere lener seg på pensjonsordningen de har gjennom arbeidsgiver.

– Derfor er det viktig at de ansatte kjenner til ordningen på jobben. Da blir de ikke «overrasket» når pensjonsalderen er et faktum. I tillegg blir det lettere for den enkelte å vurdere om hun eller han bør spare til livet etter yrkeskarrieren på egen hånd, fremhever hun.

Samtidig er mange arbeidstakere ikke bevisst på hva tjenestepensjonen innebærer helt konkret, ifølge Bjones.

– Arbeidsgivere kan gjøre mye for å øke kunnskapen og på den måten bidra til en bedre situasjon for mange. Dette kan man for eksempel se på i forbindelse med lønnsoppgjøret, når oppmerksomheten rundt lønn og ansattgoder er høy. Er det i tillegg rom for å tilby en bedre spareordning, vil en liten økning i sparesatsen kunne utgjøre mye for den enkelte medarbeiders pensjonsinntekt, sier hun.

Små beløp blir store

Bjones viser til at en økning fra 2 til 3 prosent av en lønn på 450 000 kroner vil øke tjenestepensjonen med 50 prosent. Den månedlige merkostnaden for bedriften blir imidlertid ikke større enn cirka 300 kroner per ansatt.

– Hvis lønnen er 600 000 kroner, vil en økning fra 4 til 5 prosent øke tjenestepensjonen med 25 prosent. Den månedlige merkostnaden for bedriften blir cirka 400 kroner per ansatt.

Sist oppdatert: