Eldre mann.

Å leve et godt liv med demens i familien

At det er mulig å leve et godt liv med alvorlig demens i familien, kan være vanskelig å se for seg. Men det finnes tilbud som, kombinert med de offentlige helsetjenestene, kan bedre situasjonen betraktelig – både for deg og den som er syk.

Heidi Wang. Foto: NOEN AS
Heidi Wang. Foto: NOEN AS

Heidi Wang (46) er grunnlegger og daglig leder av NOEN AS, som tilbyr støtte og aktivisering for mennesker med kognitiv svikt og demens, samt avlastning og veiledning for pårørende. Hun hadde selv en dement far.

– Opplevelsen av ikke å kunne møte de sosiale behovene hans på egenhånd, og at omgivelsene ikke behandlet ham som en likeverdig person lenger, var noe av det som drev meg til å starte firmaet, sier Wang.

Selv om kommunen anerkjente pleiebehovet, opplevde hun at det offentlige ikke hadde ressurser nok til å hjelpe til med det hun mente faren trengte.

– Dermed etablerte jeg NOEN, og ansatte personer som kunne avlaste og supplere meg. Da faren min døde fikk jeg mange henvendelser om å tilby tjenesten til andre familier. Da valgte jeg å slutte i jobben min og starte med NOEN på heltid. Nå blir vi oppringt hver dag av personer som uttrykker at de skulle visst om tilbudet vårt for lenge siden, sier Wang.

Heidi Wang. Foto: NOEN AS
Heidi Wang. Foto: NOEN AS

Den dårlige samvittigheten

Ifølge Wang beskriver pårørende ofte en dårlig samvittighet for at de ikke klarer å være nok til stede, uansett hva de gjør. En av brukerne, som ønsker å være anonym, har benyttet tjenesten i to omganger. Først da faren ble dement, og så da moren ble syk kort tid etter. Han forteller:

– Det var vondt å se foreldrene mine forandre seg. Det blir som å miste dem før de dør. I tillegg hadde jeg dårlig samvittighet for ikke å kunne hjelpe til nok. Det å få ekstra hjelp til å aktivisere foreldrene mine bidro til å døyve den dårlige samvittigheten. De tok dem med ut i frisk luft, ut på tur og på cafebesøk. Det var en stor lettelse.

Wang sier det er svært vanlig å føle at man ikke strekker til, og understreker viktigheten av å ha noen som kan avlaste, aktivisere og bidra til mestring.

– I tillegg til å være i en sorgprosess, sliter man seg også ut på å forsøke å fylle alle de andre rollene. For de fleste blir det umulig å greie alt man vil. Vi bidrar med veiledning og aktivisering for personen med demens, slik at han eller hun kan fortsette med hverdagsaktiviteter og gjøremål, og beholde verdigheten, sier hun og avslutter:

– Kort fortalt er det én oppdagelse som danner grunnlaget for kunnskapen og tilbudet vi bidrar med i dag: Når mennesker med demens får individuelt tilpasset støtte til det som er viktig i de forskjellige fasene av sykdomsforløpet, vil de også føle mestring i sitt eget liv og holde seg friskere psykisk og fysisk.

Hvor kan du ringe hvis noen nær deg har blitt dement og du trenger ekstra støtte?

Oppfølgingstelefonen er beregnet på dem som ikke har en langsiktig oppfølgingstjeneste i nærmiljøet sitt. Dette kan aldri erstatte nødvendig helsehjelp, men være et supplement som innebærer:

  1. Innledende kartlegging med en veileder, som har taushetsplikt
  1. Kartlegging av ressurser og behov
  1. Behovsavklaring og prioritering av tiltak
  1. Oppsummering av resultatene og tiltaksplan

Ring 970 42 273 (hverdager mellom 0900 og 1500) eller send mail til post@noen-as.no og avtal tidspunkt for å bli oppringt for en uforpliktende, innledende samtale og informasjon om oppfølgingstjenesten.

Gjensidige-kunder med forsikringen Helse 55+ har gratis innledende samtale og 50 % rabatt på oppfølgingssamtalene.

På noen-as.no kan du lese mer om hvordan NOEN kan hjelpe familier som er rammet av demens.

Sist oppdatert:

Mer om:

SeniorHelse