Foto av de som bor i ViveNova.

Skapte pensjonistlivet de alltid ønsket seg

– Vi skal ikke flytte sammen når vi blir gamle, da? sa en i vennegjengen på slutten av 1970-tallet. 20 år etter gjorde de alvor av planene, og nå lever de side om side på Hamar.

Thor Herman Bøhle
Thor Herman Bøhle. Foto: Christian Tiger

Seks hus og et felleshus er samlet rundt et åpent tun. Hver tirsdag klokken sju kokes det kaffe i felleshuset. Alle som har lyst på en prat, kan gå tørrskodd over steinhellene – uten fare for å brekke lårhalsen.

Akkurat det var et av kriteriene da de bygget bofellesskapet ViveNova for 18 år siden, forteller Thor Herman Bøhle. Sammen med kona Anne-Elise har han bodd her siden starten.

– Det sosiale er viktig. Samtidig skal vi kunne trekke oss tilbake når vi ønsker det. Her får vi det beste fra begge verdener, sier Bøhle.

Thor Herman Bøhle
Thor Herman Bøhle. Foto: Christian Tiger

Spansk inspirasjon

Det var folkedansmiljøet som førte venneparene sammen den gangen på 1970-tallet. De trivdes så godt i hverandres selskap at de fleipet med at når de ble gamle, skulle de selge husene sine og bygge noe sammen. Ideen fikk de fra lignende boligprosjekter i Spania.

Tiden gikk, og i januar 2000 ble de enige om å gjøre alvor av planene. Fem år etter sto den lille landsbyen klar til innflytting. Navnet ble ViveNova – «bo på nytt».

Fellesskap og privatliv

Med egne hus, felles uteareal og et felleshus med gjesterom og storstue, er kjøreregler for samlivet for lengst godt innarbeidet hos de elleve beboerne. Sitter du på svalgangen foran huset eller ute på tunet, er du åpen for kontakt. Og vil du trekke deg tilbake, kan du flytte til terrassen bak huset. Da bør naboene ringe på om de vil ha tak i deg.

– På mange måter er det et vanlig borettslag, men det er én betingelse som skiller: Eiere og beboere må være over 50 år, sier Bøhle.

Da to av husene ble ledige for noen år siden, lå de på markedet bare noen få dager før de ble solgt.

Viktig å være aktiv og sosial

Karin Høyland ved SINTEF.
Karin Høyland

– Det er mye forskning som viser at sosial kontakt har stor betydning for oss, og at det til og med bidrar til å styrke hjernen, forteller seniorforsker Karin Høyland ved SINTEF.

Hun har i mange år forsket på ulike boligløsninger for eldre, og ledet blant annet prosjektet Bo hele livet. Der kartla forskerne erfaringer fra ulike boformer for eldre. Høyland bekrefter at det å bo sammen med andre kan være en god strategi for å hindre ensomhet og inaktivitet.

– I Norge har vi tradisjonelt vært veldig opptatt av at alt skal være så enkelt. Men vi bør ikke begrense oss til å bare fokusere på omsorgs- og hjelpebehov. Det er like viktig for eldre å fortsette å gjøre interessante ting og holde seg i aktivitet. Å oppleve mening og livsglede er viktig hele livet, påpeker hun.

Karin Høyland ved SINTEF.
Karin Høyland

Blir mer vanlig med alternative boformer

Høyland tror at alternative boformer vil bli mer vanlig i fremtiden, også boformer med flere generasjoner sammen. Men for at folk skal velge det, må de se at det er mulig.

– Hvis vi ønsker flere blandede bomiljøer, må vi være på banen og lage flere piloter som vi kan lære av, sier hun.

Naboene tar vare på hverandre

På tunet på Hamar har det vært mye besøk opp gjennom årene. Utbyggere og andre har vært på jakt etter inspirasjon.

– Mange sier de ønsker å bo som oss, forteller Bøhle. Han er godt fornøyd med det de har fått til, og håper de kan gå foran som et godt eksempel.

– Målet vårt var å skape en trygg tilværelse, der vi tar litt vare på hverandre. Og sånn har det blitt. For oss var det viktig at løsningen ga oss en økonomi vi kan leve med – i tillegg til livsløpsstandard, som gjør det mulig å bo her med rullestol, for eksempel.

Samle en gjeng og gå i gang

Det har heller ikke vært noe særlig uenighet, skal vi tro Bøhle.

– Vi som har vært her fra starten er fremdeles veldig godt fornøyd, og de nye som har flyttet inn har blitt en fin del av fellesskapet.

Med bare seks hus er det heller ikke plass til flere. Dette er det eneste han gjerne skulle endret på hvis han kunne gjøre det på nytt, forteller Bøhle. Med noen flere boenheter, hadde det vært flere å dra veksler på.

– Det er veldig mange som er interessert i et tilbud som dette. Men det er ikke lett å finne et bofellesskap for eldre. Så for å få det til, kan du jo samle en gruppe likesinnede og gå i gang selv, råder han.

TOPPFOTO: Christian Tiger
Foran fra venstre: Ella Henriette Fosnes og Anne Grete Fredheim.
Bak fra venstre: Egil Skau, Grete Sundal Skau, Kari Almlie Hervig, Nils Jørgen Hervig, Thor Herman Bøhle, Anne Elise Bøhle, Tor Borgar Fosnes og Anne Margrete Emanuelsen.

Sist oppdatert: