En gråhåret mann som står i telefonen. Treplanker, målestokk og verktøy i bakgrunnen.

Stå i jobb så lenge man klarer eller gå av med pensjon tidligere?

Det finnes det ingen fasitsvar på, men enkelte yrkesgrupper kan ha godt av å «tre av» tidligere enn andre.

Lars Bauger, førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge.
Lars Bauger. Foto: Universitetet i Sørøst-Norge

Lars Bauger er førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge og har skrevet en doktorgrad om livskvalitet som nylig pensjonert.

– De som kommer fra yrker som er fysisk krevende og hva vi kaller for «sliteyrker», for eksempel butikkmedarbeider eller renholdsarbeider, har i gjennomsnitt opplevd positive helseeffekter som pensjonister, forteller Bauger.

– Har man arbeidsoppgaver som ikke tærer like mye på kroppen, kan det være bedre å stå lenger i arbeidslivet, sier han og gjentar at han uttaler seg på et gjennomsnittlig nivå.

Lars Bauger, førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge.
Lars Bauger. Foto: Universitetet i Sørøst-Norge

Aldersgruppen som er mest fornøyd med livet

Forskning viser imidlertid en sammenheng mellom det å jobbe lenger av økonomiske grunner og negativ påvirkning på livskvalitet som pensjonist.

– De som utsetter å pensjonere seg på grunn av manglende råd har det oftere litt verre når de omsider tar steget.

Totalbildet ser dog lyst ut. I Livskvalitetsundersøkelsen 2023 av SSB oppgir 33 prosent av de mellom 67 og 79 år at de har høy tilfredshet med livet.  

– Dette er aldersgruppen som skiller seg positivt ut i statistikken. Samtidig skal man ikke skjære alle over én kam, da det er store individuelle forskjeller, sier førsteamanuensisen.

Forberedelse har sammenheng med tilfredshet

Ja, det er viktig å planlegge for de økonomiske sidene ved det å bli pensjonist. Men like viktig er det å utvide horisonten og tilrettelegge for det som faller under «helseparaplyen», ifølge Bauger.

– Pensjonsforberedende kurs, som ansatte ofte får tilbud om via arbeidsgiver, tar gjerne for seg hva man får i pensjon, noe arv og helse i fysisk forstand. Den psykologiske biten gis det altfor lite informasjon om, sier han.

Å pensjonere seg er en prosess. Hvis man er bevisst på hva overgangen består i, kan den føles greiere å håndtere, mener Bauger.

– Både forskning gjort internasjonalt og i Norge viser at forberedelse er svært viktig. Det å forberede seg for pensjonering, økonomisk og mentalt, henger positivt sammen med å ha det bra som pensjonist.

Tenk over hva tiden skal fylles med

For de fleste er identitet og yrke nært beslektet, og sistnevnte kan spille en stor rolle for hvem man er som person. Hvis man ikke klarer å fylle den rollen når man trer inn i pensjonistenes rekker, kan dette gi negativt utslag på livskvalitet.

– De som er veldig identifisert med arbeidet sitt viser seg å ha en noe bråere overgang til livet som pensjonist, og opplever dette mer negativt enn andre. Derfor bør man planlegge for at man ikke skal jobbe lenger og mentalt forberede seg på hva det innebærer, sier Bauger.

Plutselig har man tid til å gjøre ting man ikke fikk gjort tidligere. En gavepakke for mange, men verre for de som ikke har tenkt noe over hva tiden skal fylles med.

– Å finne ut dette først når man er blitt pensjonist tror jeg er lite hensiktsmessig. Internasjonal forskning peker videre på å bygge bro over til den nye tilværelsen. Et eksempel er å jobbe redusert for å kjenne på at «sånn er det å ikke jobbe to dager i uken».

Vær oppsøkende til nye sosiale møtepunkter

For mange fungerer jobb dessuten som en sosial arena, hvor man ofte omgås andre over flere timer daglig. Når en slik arena blir borte, er det viktig å etablere andre sosiale møtepunkter, påminner Bauger.

– Gjerne møtepunkter som involverer aktiviteter sammen med andre, og hvor man kommer i kontakt med folk på en naturlig måte.

Han minner om at det finnes mange tilbud for pensjonister rundt omkring i landet, og oppfordrer til å være oppsøkende.

– Frivillighetssentralene kan være fine møtepunkter, i tillegg til at man er til nytte for andre. Ved flere universiteter og fagsentre holdes det faglige og sosiale fellesaktiviteter, for eksempel kurs, avslutter Bauger.

Se også: Gode tips i forbindelse med pensjonering

Sist oppdatert: