Tak med asbest.

Rive- eller renoveringsplaner? Dette må du være oppmerksom på

Skal du renovere et eldre bygg, bør forholdsregler tas – for der kan det gjemme seg asbest.

Seniorforsker Pål Graff ved Statens arbeidsmiljøinstitutt.
Pål Graff. Foto: STAMI

Så lenge asbest får «ligge i ro» er det ikke farlig. Men når asbest rives eller bearbeides, frigjøres asbeststøv som inneholder små asbestfibre. Disse er det svært farlig å puste inn. For eksempel er det ufarlig å male en flate med asbest i seg, men begynner du å bore eller spikre i den kan støv forekomme.

– Blir du eksponert for asbest én gang, er det ikke gitt at du blir syk – men du kan bli det. Risikoen for asbestrelatert sykdom øker i takt med antall eksponeringer og varigheten på dem, forteller seniorforsker Pål Graff ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

De vanligste kreftformene relatert til asbest er lungekreft og brysthinne- eller lungehinnekreft. Prognosen for sistnevnte er dyster: Halvparten dør mellom ett og to år etter diagnose ble stilt, ifølge Store medisinske leksikon.

– Fra eksponering til påvist kreftsykdom kan det gå opptil 20 til 40 år, sier Graff.

Seniorforsker Pål Graff ved Statens arbeidsmiljøinstitutt.
Pål Graff. Foto: STAMI

Er det lov å fjerne asbest på egen bolig?

Bilde av Petter Hole i Gjensidige
Petter Hole

De første rapportene som slo alarm om helsefaren ved asbest strekker seg helt tilbake til 1899, kan Petter Hole i Gjensidige informere om. Allerede på 1940-tallet ble asbesteksponering knyttet til bryst- og lungehinnekreft.

– Det tok lang tid før forbudet mot bruk kom. At dette hadde en sammenheng med bruksegenskapene til asbest, og at de veide tyngre enn helserisikoen ved bruk av stoffet, er nok ikke urimelig å tro, sier Hole.

Han forteller at du har lov til å fjerne utvendig asbest på egen eiendom, for eksempel egen bolig, men ikke innvendig.

– Før du setter i gang med slikt arbeid må du varsle naboer, sperre av det aktuelle området, beskytte huset innvendig mot støv, bruke verneutstyr underveis og deretter sørge for at avfallet leveres til et godkjent avfallsmottak, sier Hole.

Bilde av Petter Hole i Gjensidige
Petter Hole

Anbefaler å hyre fagfolk

Grunnet den store helsefaren knyttet til asbest fraråder Arbeidstilsynet privatpersoner å gjøre innvendig fjerning. STAMI-forsker Pål Graff er enig.

– Vet du at det finnes asbest i bygget, bør profesjonell hjelp oppsøkes. Faller valget på å gjøre det selv, er det viktig å vise varsomhet og ta forholdsregler. For privatpersoner stilles det ikke krav til bruk av verneutstyr, men du bør ha en maske med partikkelfilter som «tetter bra» mot ansiktet. Du må også ha overtrekksklær som kan kastes rett etter bruk, sier Graff.

Husk også på å vaske og skylle godt av deg etter arbeidet. Asbest går ikke gjennom hud, men kan sitte igjen i for eksempel hår og deretter spre seg videre, ifølge forskeren.

– Så må du kontakte et kommunalt avfallsmottak som tar imot asbestavfall. Der vil du få opplysninger om hvordan avfallet skal pakkes inn – som regel i to lag plast – og leveres. Dette gjelder kun for privatpersoner, og ikke bedrifter.

Her finner du Arbeidstilsynets veiledning for hvordan fjerne asbest fra egen bolig på trygt vis.

Hvordan oppdage asbest i boligen?

Det er vanskelig å spore asbest med det blotte øye. Stoffet har hverken en fremtredende lukt eller et særpreget utseende. Sitter du på kunnskap og vet du hva du ser etter derimot, mener Graff at du nok kan oppdage materialer med asbest.

– I hus bygd før og rundt 70-tallet, finnes det en risiko for forekomst. Asbest ble brukt i en rekke materialer og kan for eksempel befinne seg i gulv- og veggfliser, takplater, i lim og som isolasjon. Er huset bygget på 90-tallet eller senere, trenger du ikke bekymre deg over dette.  

Ifølge Bygg og Bevar kan ingen fastslå at noe inneholder asbest før en analyse er foretatt. Søker du på «asbest-test» på Google, finner du flere bedrifter som kan ta på seg jobben – men husk å sjekke opp i Arbeidstilsynets søkefunksjon over virksomheter som har tillatelse til å utføre arbeidet.

Bør jeg fjerne eller la være?

Norsk Helseinformatikk (NHI) informerer på sine nettsider om at godt vedlikeholdte asbestmaterialer ikke avgir asbestfibre. Med andre ord er det ikke nødvendig å fjerne dem.

Sist oppdatert: