To anleggsarbeidere i utstyr.

Tar flere liv enn trafikken hvert år – likevel får ikke alle opplæring

Lovverket stiller strenge krav til arbeid som omfatter frigjøring av asbeststøv, blant annet spesialopplæring. En fersk rapport avdekker imidlertid at mange ikke får dette.

– Asbest kan være farlig uavhengig av hvor lenge eller hvor mange ganger du blir eksponert for det, men det er klart at langvarig og hyppig eksponering gir større risiko for sykdom enn kortvarig og sjelden eksponering, understreker seniorforsker Pål Graff ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og legger til:

– Akkurat hvor mye som skal til for å bli syk vet man ikke.

Sykdommene asbest kan forårsake er flere og alvorlige. De vanligste kreftformene forbundet med asbestfiber er lungekreft og brysthinne- og lungehinnekreft. Ifølge Graff kan det gå opptil 20 til 40 år fra eksponering til utvikling av kreftsykdom.

«Den glemte fare»

Seniorforsker Pål Graff ved Statens arbeidsmiljøinstitutt.
Pål Graff. Foto: STAMI

Ifølge en rapport fra Arbeidstilsynet er asbestarbeidere ofte i dag unge eller utenlandske arbeidstakere som oftere enn andre har fått mangelfull opplæring.

– Mange arbeidstakere, spesielt unge og utenlandske, kan lite eller ingenting om asbest – også omtalt som «den glemte fare». Asbest er ikke pensum i alle videregående skoler for byggfag og mange har aldri sett eksempler på asbestholdige materialer, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet i en pressemelding.

Også Graff påpeker at flere ikke er klar over risikoen.

Totalforbudet mot asbest kom i 1985, og rundt den tid var fokuset rundt farene ved det stort. Jeg opplever at mye av dette har forsvunnet, noe som er naturlig med tanke på at det ikke lenger er like mye asbest rundt oss. Men det finnes fortsatt, og vi mener det er spesielt viktig at unge arbeidstakere som kan bli eksponert for asbest ved for eksempel riving eller renovering av gamle bygg får grundig informasjon og opplæring om det, sier forskeren.

Seniorforsker Pål Graff ved Statens arbeidsmiljøinstitutt.
Pål Graff. Foto: STAMI

Disse er særlig utsatt for eksponering

«Asbest i hvilemodus er trygt, men på frifot er det livsfarlig!», sier Kreftforeningens kampanje fra tidligere i år. Med sine mange nyttige egenskaper ble asbest tidligere omtalt som rene «vidunderstoffet», og var hyppig brukt i ulike bygningsmaterialer – som i takplater, gulvfliser, lim og isolasjon. Men når asbest rives eller bearbeides, frigjøres asbeststøv med små asbestfibre i seg, som er svært helsefarlig å puste inn.

Disse er blant de mest utsatte yrkesgruppene:

  • Snekkere
  • Rørleggere
  • Elektrikere
  • Rivearbeidere
  • Isolatører
  • Fagarbeidere innen VVS
  • Vaktmestere

Se resten av Arbeidstilsynets oversikt her

Ikke-tilstrekkelig kartlegging

Mellom 2018 og 2022 har Arbeidstilsynet gjort tilsyn med 319 kommuner i landet, og funnet at kun de færreste har gjennomført karlegging av asbest i syne bygg. Tilsynsrapporten viser også at 75 prosent av kommunene ikke har gitt nødvendig informasjon og opplæring til vaktmestere og annet driftspersonell.

– Alle som jobber i bygninger fra 70-tallet og tidligere må være klar over at asbest kan forekomme. Da er vi nødt til å vite hvor det finnes ved å kartlegge i større grad enn hva som er gjort per nå, fastslår Graff.

Må ha tillatelse

Petter Hole i Gjensidige
Petter Hole

Gjensidige har mottatt henvendelser av dugnadsgjenger fra lokale idrettslag som har tatt på seg rivejobber i yrkesbygg med asbest. Slikt må man ikke finne på å gjøre, advarer Petter Hole i Gjensidige.

– Virksomheter som utfører arbeid på asbestholdige materialer skal ha tillatelse til dette fra Arbeidstilsynet. Bedrifter som ikke står oppført i dette registeret eller ikke lenger har tillatelse til å jobbe med asbest kan ikke lovlig selge slike tjenester, sier Hole og viser til en søkefunksjon over virksomheter med slik tillatelse.

Petter Hole i Gjensidige
Petter Hole

Regelbrudd? Dette kan skje

Følges ikke reglene som er omfattet av asbestforskriften, kan konsekvensene bli store for bedriften det gjelder.

– Der Arbeidstilsynet avdekker brudd på regler knyttet til håndtering av asbest, herunder krav til særskilt opplæring for arbeidstakere som skal arbeide med asbest eller asbestholdig materiale, kan vi gi pålegg om at virksomhet gjennomfører forskriftens bestemmelser, gi tvangsmulkt frem til oppfyllelse av pålegget eller kreve stans av virksomhetens aktivitet frem til pålegget er oppfylt, opplyser seksjonsleder Tonje Faanes i Arbeidstilsynet og viser til arbeidsmiljøloven.

Ved overhengende fare kan Arbeidstilsynet stanse de aktiviteter som er knyttet til faresituasjonen selv om pålegg ikke er gitt.

– Forsettlig eller uaktsom overtredelse av reglene vil også kunne være straffbart eller gi grunnlag for overtredelsesgebyr, sier Faanes.

Les mer om personalforsikringer

Foto øverst i saken: Eriksen HMS AS

Sist oppdatert: