Peis. Ved. Fyring. Ild. Stue

B.R.A.N.N. mot brann

Fyring med ved gir kos og varme, men det kan også være brannfarlig. Bruk huskeregelen B.R.A.N.N. for en trygg peissesong.

Tømrer Simon Olsen
Tømrer Simon Olsen

I den kalde årstiden fyrer vi med ved i de tusen hjem. Samtidig øker antallet brannskader som kan knyttes til peiser og vedovner. I vinterhalvåret 2018/2019 ble det registrert mer enn 600 slike skadesaker til en total kostnad på mer enn 55 millioner kroner, viser tall fra Finans Norge.

– Foruten de materielle skadene, tar husbranner flere menneskeliv hvert eneste år. Det er viktig at du tar hensyn til farene ved vedfyring. Da legger du et godt grunnlag for en trygg og hyggelig peissesong for alle, sier tømrer og rådgiver i Gjensidige Simon Olsen .

De viktigste brannårsakene fra ildsteder er brennbare materialer som oppbevares i nærheten av ildstedet, gnister fra peisen og pipebrann.

– I tillegg må du huske at aske kan være brannfarlig i flere dager. Den skal oppbevares i en brannsikker beholder til den er helt kald før du kaster den. Har man en åpen peis må man være ekstra oppmerksom på både gnister som kan skyte ut og at de kan være mer utsatt for pipebrann enn en moderne, rentbrennende ovn understreker Simon.

Loven stiller krav om minst én brannvarsler per etasje, og denne skal dekke kjøkken, stue og sonen utenfor teknisk rom og soverom – i tillegg til at den skal høres godt i hele huset, ifølge tømreren.

– I praksis betyr dette for mange at de må ha flere røykvarslere, og det er optiske varslere som er seriekoblet som anbefales. Med «dekke» menes det at om det er en dør imellom (ikke åpen løsning) må man ha en egen røykvarsler i det rommet som er adskilt. Men det anbefales å ha brannvarsler i alle soverom, på vaskerom og i tilknytning til kjøkken og trappeløp. Se til at du også har brannslukningsapparat som er egnet for slukking av alle typer branner, sier Simon.

Hvordan skal du huske alt dette? Simon presenterer huskeregelen B.R.A.N.N., som du kan bruke for å redusere brannfaren i fyringssesongen:

Tømrer Simon Olsen
Tømrer Simon Olsen

Brensel

Meld skade raskt og enkelt på nett

Bruk kun tørr ved og opptenningsmidler. Fuktig og feil brensel øker faren for pipebrann.

Meld skade raskt og enkelt på nett

Rask opptenning

Fyr opp med lettantennelig materiale og god lufttilførsel. Det reduserer nedsoting i pipen og hindrer tilbakeslag av røyk.

Adkomst til pipeløpet

Viktig både for feiing og inspeksjon. Kravet til adkomst kan variere ut fra takets høyde og vinkel. Kontakt feiervesenet i ditt område hvis du er usikker på hva som gjelder hos deg.

Nødnummer

Les mer om hus og innboforsikring

110 er nødnummeret for brann. Du kan slukke brann selv, så lenge det ikke er fare for liv og helse. Men husk at kun brannvesenet skal slukke pipebrann. Det du kan gjøre er å lukke dører og vinduer for å begrense brannutviklingen.

Les mer om hus og innboforsikring

Nye krav

Hvis du bor i et eldre hus, kan det være nødvendig å gjøre oppgraderinger med tanke på brannsikkerheten. Kontakt fagpersonell hvis du er i tvil eller trenger råd. Sørg for å ha brannvarslere og slukkeutstyr som virker.

Sist oppdatert: