Mann og kvinne på en åker. Holder en plante mellom hendene.

Rekordmange søknader til Bærekraftfondet – dette kan du søke støtte til

Tre år har gått siden fondet ble etablert, og aldri før har pågangen vært større.

Anne Thorine Brotke, landbruksansvarlig i Gjensidige.
Anne Thorine Brotke

Gjensidige og Norges Bondelag står bak initiativet og deler årlig ut opptil ti millioner kroner til bærekraftige ideer og prosjekter innen norsk landbruk. Nærmere bestemt tiltak som reduserer risikoen for skader, bedrer dyrevelferden og/eller bidrar til at næringen innfrir sine klimaforpliktelser. 

– Å legge til rette for at skader ikke skjer er noe av det mest bærekraftige vi kan støtte. Derfor er skadeforebygging helt sentralt i Bærekraftfondet, sier Anne Thorine Brotke, landbruksansvarlig i Gjensidige. 

Støtten kan gå til bønder eller andre aktører som vil bidra til et mer levedyktig og fremtidsrettet landbruk. 

– Forventingene om at næringen skal levere på tiltak som gjelder dyrevelferd og klima har økt betydelig de siste årene. Vi håper at Bærekraftfondet vil være en utløsende faktor for å utvikle landbruket i en mer bærekraftig retning, sier Brotke. 

Anne Thorine Brotke, landbruksansvarlig i Gjensidige.
Anne Thorine Brotke

Bevilget støtte til totalt 470 tiltak så langt i år

Styremedlem Arthur Salte i Norges Bondelag.
Arthur Salte. Foto: Norges Bondelag

I 2023 ble det utbetalt 12,6 millioner kroner fra Norges Bondelag og Gjensidiges bærekraftfond. Beløpet har bidratt til finansiering av 570 enkelttiltak på gårdsnivå og 50 større prosjekter som kommer flere bønder til gode. 

Bærekraftfondet har to søknadsrunder årlig for finansiering av større prosjekter. På årets siste runde mottok bærekraftfondet 65 søknader, forteller Brotke. Snart står en ny runde for tur.

– Samlet sett viser dette en rekordinteresse for Bærekraftfondet, som er veldig gledelig. Det er tydelig at flere legger merke til mulighetene fondet tilbyr, bedyrer Gjensidiges landbruksansvarlige. 

Også Norges Bondelag er svært begeistret over økningen i antall søknader. 

– Jeg tror bøndene opplever det attraktivt at det nå er mulig å søke på enda mer konkrete tiltak, for eksempel tilskudd til plastpresse, sier styremedlem Arthur Salte i Norges Bondelag. 

Styremedlem Arthur Salte i Norges Bondelag.
Arthur Salte. Foto: Norges Bondelag

Neste søknadsfrist for større prosjekter

Har du en idé eller prosjekt som kan komme flere bønder til gode, bør du notere deg at bærekraftfondet tar imot søknader frem til 15. mars. 

– Bønder som er medlemmer i Bondelaget og kunder i Gjensidige kan i tillegg når som helst søke midler til å finansiere tiltak på sine egne gårder, opplyser Anne Thorine Brotke. Hun viser til følgende tiltak: 

 • oppgradering av utringerfunksjonen i brannalarmanlegget 

 • kurs innen dyrevelferd eller dyrehelse 

 • miljøberikelser for dyrene 

 • støtte til plastpresse 

 • støtte til nødaggregat

Ler mer om tiltak på gården din og tiltak som kommer flere til gode, som du kan søke om midler til på gjensidige.no/landbruk

Dette vektlegges under vurdering av prosjektsøknadene

Spennet på utbetalingene har strukket seg fra 10 000 kroner til over millionen, meddeler hun. Noen av forholdene som vektlegges under vurdering av hvilke prosjekter som skal få finansiering er: 

 • Er prosjektet innenfor fondets formål?

 • Kommer initiativet flere bønder til gode? Gjelder det å teste ut ting eller finne ny kunnskap, må det være en god formidlingsplan 

 • Lag og foreninger vil ofte ha et fortrinn da det sikrer at initiativet kommer flere bønder til gode 

 • Hvorvidt det finnes alternative finansieringskilder, for eksempel FoU-midler 

 • Er dette en nyvinning eller ny kunnskap? 

 • I hvilken grad prosjektet ivaretar kontakt og utveksling med andre aktører som jobber med parallelle eller overlappende problemstillinger

– Hvis du vil lese om noen av prosjektene som har fått støtte så langt, kan du ta en titt på nettsidene våre, avslutter Brotke. 

Sist oppdatert:

Mer om:

Landbruk