Hopp til innhold

Bidra til et levedyktig landbruk

Har du en idé til et tiltak eller en ny løsning som kan komme flere bønder eller hele næringen til gode?

Få støtte fra Bærekraftfondet

Midlene går til tiltak som

  • bidrar til klimasmart landbruk og god ressursutnyttelse i tråd med Landbrukets klimaplan
  • fremmer god dyrevelferd og dyrehelse
  • forebygger skader eller reduserer skadeomfang

Vi prioriterer tiltak som ikke er omfattet av offentlige støtteordninger.

Vi vil gjøre det lettere å gjennomføre tiltak som bidrar et levedyktig og fremtidsrettet landbruk.

Derfor deler vi, sammen med Norges Bondelag, ut opptil 10 millioner kroner i året til bønder med gode ideer.

Alle kan søke, men du eller dere må være tilknyttet et organisasjonsnummer.

Neste søknadsfrist er 15. mars 2024. 

Slik funker det

Tiltaket kan være lite eller stort – og du kan søke om så mye støtte du trenger. 

Fyll ut informasjon om prosjektet, inkludert en finansieringsplan med eventuelle andre bidrag i søknadsskjemaet. 

Neste søknadsrunde åpner 15. februar, med frist 15. mars. 

Eksempler på prosjekter og tiltak

Spørsmål?

Ta kontakt med oss på barekraftfondet@bondelaget.no.

Søk om støtte til tiltak på egen gård

Ta viktige grep for å unngå uhell og skader på gården – og få tilskudd fra Bærekraftfondet.