Hopp til innhold

Bidra til et levedyktig landbruk

Har du en idé til et tiltak eller en ny løsning som kan komme flere bønder eller hele næringen til gode?

Få støtte fra Bærekraftfondet

Midlene går til tiltak som

  • bidrar til klimasmart landbruk og god ressursutnyttelse i tråd med Landbrukets klimaplan
  • fremmer god dyrevelferd og dyrehelse
  • forebygger skader eller reduserer skadeomfang

Vi prioriterer tiltak som ikke er omfattet av offentlige støtteordninger.

Vi vil gjøre det lettere å gjennomføre tiltak som bidrar et levedyktig og fremtidsrettet landbruk.

Derfor deler vi, sammen med Norges Bondelag, ut opptil 10 millioner kroner i året til bønder med gode ideer.

Alle kan søke, men du eller dere må være tilknyttet et organisasjonsnummer.

Neste søknadsfrist er 15. mars 2024. 

Slik funker det

Tiltaket kan være lite eller stort – og du kan søke om så mye støtte du trenger. 

  1. Last ned søknadsskjema fra bondelaget.no.
  2. Fyll ut informasjon om prosjektet, inkludert en finansieringsplan med eventuelle andre bidrag 
  3. Send søknaden til barekraftfondet@bondelaget.no

Eksempler på prosjekter og tiltak

Utvikling av informasjonsmateriell, kurs eller linnende som kan brukes til å bygge kunnskap, kompetanse og holdningsskapende arbeid.

Tiltak som bidrar til et mer miljøvennlig landbruk. For eksempel løsninger eller driftsformer som reduserer utslipp, øker opptak av klimagasser eller legger til rette for et fossilfritt landbruk.

Kartlegginger, utredninger eller risiko- og sårbarhetsanalyser som bidrar til å øke kunnskapen om hva som kreves for å bevare et levedyktig og bærekraftig landbruk.

Testing og utvikling av nye tekniske løsninger som er aktuelle for landbruket.

Tiltak som omfatter flere bønder og som vil bidra til å hindre skadeomfanget av flom eller andre klimarelaterte hendelser i et område.

Spørsmål?

Ta kontakt med oss på barekraftfondet@bondelaget.no.