Brannmann. Røykmaske.

Alarmen går – er du forberedt?

Storbrann på gården, bondens verste mareritt! Pulsen galopperer, tankene raser gjennom hodet: «Hva gjør jeg? Kommer hjelpen fort nok? Vil liv gå tapt?»

Gårdbruker Mikael Olmhus på Olmhus Gård i Sør Aurdal
Gårdbruker Mikael Olmhus på Olmhus Gård i Sør Aurdal

Brannalarmen går på Olmhus gård i Sør-Aurdal. Fjøsportene åpnes, og ut stormer dyrene hulter til bulter, urolige og rautende. Men ikke alle. Småkalver og ungdyr som ikke har vært ute før, trekker ikke ut. Det kan bli fatalt.

Etter snaue 20 minutter er brannvesenet på plass. Beskjeden fra gårdbruker Mikael Olmhus om at en mann befinner seg i bygningen gjør at røykdykkere forbereder livreddende innsats. De varsler raskt om at personen er funnet, lettere skadd.

Samtidig slepes vannslangene fra brannbilen og kobles til, slukningsarbeidet er i full gang. Den skadde løftes over på båre og fraktes av sted i ambulanse. Nå må dyrene som er igjen i fjøset ut, og det må skje raskt. Røykdykkernes jobb er ikke ferdig.

Gårdbruker Mikael Olmhus på Olmhus Gård i Sør Aurdal
Gårdbruker Mikael Olmhus på Olmhus Gård i Sør Aurdal

Føre var eller etterpåklok?

Leder Knut-Harald Bergum i Sør-Valdres Produsentlag
Leder Knut-Harald Bergum i Sør-Valdres Produsentlag

Initiativtaker og pådriver for dagens brannøvelse og arrangement er TINE-gårdbruker Knut-Harald Bergum, leder for Sør-Valdres Produsentlag. Ikke bare har han lykkes i å samle mange solide aktører, solen har han også fått med på laget. Etter en kald og hustrig morgen titter den frem og varmer de 60–70 fremmøtte valdresingene.

Bergum har invitert med Gjensidige ValdresNorsk Landbruksrådgivning og Nortura. Alle bidrar med sitt: mat og drikke, informasjon og veiledning. Målet er å bevisstgjøre gårdbrukere i Valdres om forebygging og sikring av folk og dyr, bygninger og bruksmateriell.

HMS-rådgiver Jens Christian Lied fra Norsk Landbruksrådgivning foredrar om viktigheten av en beredskapsplan med risikovurderinger og tiltaksplaner, et solid HMS-system og om lovverket som gjelder for gårdsbruk. «Å være etterpåklok i forkant» er hans beste tips.

Landbruksforsikringer er komplekse. Det handler om å sikre både folk og dyr, bygninger og kjøretøy, redskap og materiell. Gjensidige Valdres forteller oss at gårdbrukere generelt forstår viktigheten av forsikringer.

– God beredskap med tanke på risikofaktorer er et viktig tema når en forsikringsordning skal settes opp, sier Anna Bakken, kunderådgiver landbruk i Gjensidige. Kontroll av el-anlegg og godkjent brannvarsling gir rabatt på forsikringen, opplyser hun.

I tillegg har Gjensidige egne tilskuddsordninger som bidrar til å dekke kostnadene knyttet til el-kontroller og termografering.

Leder Knut-Harald Bergum i Sør-Valdres Produsentlag
Leder Knut-Harald Bergum i Sør-Valdres Produsentlag

Øvelse gjør mester

Brannslangene rulles inn og brannmannskapet drar avsted. Det var godt det bare var en øvelse.
Brannslangene rulles inn og brannmannskapet drar avsted. Det var godt det bare var en øvelse.

Brannsjef Laila Lien Østgård i Valdres brann- og redningstjeneste svarte umiddelbart ja til å gjennomføre en fullskala brannøvelse denne dagen. – Å få øve på en gård i drift er en unik mulighet, sier hun.

Brannsjefen evaluerer dagens brannøvelse med teamet sitt: Det gikk 18 minutter fra mottatt alarm til oppmøte. Mannskapet får tommelen opp, mens gårdbruker Olmhus berømmes for rask reaksjon, tydelige meldinger og for å prioritere dyr før materiell.

Vi får flere gode råd, blant annet:

  • Gi anvisning på utsiden av bygningene om hvor beredskapsplakaten henger. Slik kan brannmannskapet raskt skaffe seg oversikt over bygningen når de tar seg inn.
  • Seksjonering til mindre rom i driftsbygninger vil bidra til å hindre rask brannspredning.

Også gårdeieren synes øvelsen gikk veldig bra.

– Fra jeg ringte brannvesenet til 55 melkekyr var ute, gikk det seks minutter. Det er betryggende, sier Mikael Olmhus.

Han forteller at brannvesenet hadde besøkt gården i forkant, og at det var en stor fordel. Brannsjef Lien Østgård er enig.

– Vi drar gjerne på besøk til gårder for en bli-kjent-gjennomgang, sier hun.

Brannslangene rulles inn og brannmannskapet drar avsted. Det var godt det bare var en øvelse.
Brannslangene rulles inn og brannmannskapet drar avsted. Det var godt det bare var en øvelse.

Trygghet for folk og dyr

Skadeforebygger Erik Gjestvang i Gjensidige
Skadeforebygger Erik Gjestvang i Gjensidige

Heldigvis ble denne brannen slukket og de materielle skadene begrenset. Men dyrene som nektet å gå ut, hadde ikke klart seg hvis dette var en virkelig brann. De ville enten dødd eller blitt avlivet. En låve brenner ned til grunnen på 45 minutter, et fjøs kan holde litt lenger. 2–3 «magadrag» av den giftige røyken er dødelig.

Å bygge opp igjen en gård etter en alvorlig brann tar mange år og krever store ressurser. Risikorådgiver i Gjensidige og Landbrukets brannvernkomité, Erik Gjestvang, forteller at 70 prosent av branner i landbruket er relatert til elektrisitet.

Han oppfordrer alle gårdbrukere til å gjennomføre el-kontroll med termografering (varmesøkende kamera). Samtidig understrekes betydningen av å installere brannalarmanlegg som er godkjent av forsikringsselskapene.

Brannslangene rulles inn og brannmannskapet drar avsted. Mikael Olmhus rusler tilbake til dyra sine og tenker at det var godt det bare var en øvelse. I kveld kan han legge seg litt tryggere, og glad for at Valdres har et engasjert brannvesen og et lokalt forsikringsselskap som bryr seg.

Les mer om forsikring til landbruket

Skadeforebygger Erik Gjestvang i Gjensidige
Skadeforebygger Erik Gjestvang i Gjensidige

Sist oppdatert:

Mer om:

LandbrukBygg