Brannmann. Røykmaske.

Alarmen går på gården – er du forberedt?

Storbrann på gården er bondens verste mareritt. Hva gjør du? Kommer hjelpen fort nok?

Gårdbruker Mikael Olmhus på Olmhus Gård i Sør Aurdal
Mikael Olmhus

Brannalarmen går på Olmhus gård i Sør-Aurdal. Fjøsportene åpnes, og ut stormer dyrene hulter til bulter, urolige og rautende. Men ikke alle. Småkalver og ungdyr som ikke har vært ute før, trekker ikke ut.

Etter snaue 20 minutter er brannvesenet på plass. Beskjeden fra gårdbruker Mikael Olmhus om at en mann befinner seg i bygningen gjør at røykdykkere forbereder livreddende innsats. De varsler raskt om at personen er funnet, lettere skadd.

Samtidig slepes vannslangene fra brannbilen og kobles til, slukningsarbeidet er i full gang. Den skadde løftes over på båre og fraktes av sted i ambulanse. Nå må dyrene som er igjen i fjøset ut, og det må skje raskt.

Gårdbruker Mikael Olmhus på Olmhus Gård i Sør Aurdal
Mikael Olmhus

Føre var eller etterpåklok?

Leder Knut-Harald Bergum i Sør-Valdres Produsentlag
Knut-Harald Bergum

Initiativtaker og pådriver for dagens brannøvelse er TINE-gårdbruker Knut-Harald Bergum, leder for Sør-Valdres Produsentlag.

Bergum har invitert med Gjensidige Valdres, Norsk Landbruksrådgivning og Nortura. Alle bidrar med sitt: mat og drikke, informasjon og veiledning. Målet er å bevisstgjøre gårdbrukere i Valdres om forebygging og sikring av folk og dyr, bygninger og bruksmateriell.

Landbruksforsikringer er komplekse. 

– God beredskap med tanke på risikofaktorer er et viktig tema når en forsikringsordning skal settes opp, sier Anna Bakken, kunderådgiver landbruk i Gjensidige. Hun fortsetter:

– Kontroll av el-anlegg med termografering med påfølgende lukking av avvik, samt installert og godkjent brannvarslingsanlegg med utringer til mobil, er svært viktige for å sikre liv, helse og verdier. I tillegg gis det gode rabatter på forsikringen for slike sikkerhetstiltak.

Lukket avvik betyr at feil og mangler som har blitt avdekket under kontroll har blitt utbedret og godkjent.

Leder Knut-Harald Bergum i Sør-Valdres Produsentlag
Knut-Harald Bergum

Øvelse gjør mester

Brannslangene rulles inn og brannmannskapet drar avsted. Det var godt det bare var en øvelse.
Brannslangene rulles inn og brannmannskapet drar avsted. Det var godt det bare var en øvelse.

Brannsjef Laila Lien Østgård i Valdres brann- og redningstjeneste svarte umiddelbart ja til å gjennomføre en fullskala brannøvelse denne dagen.

– Å få muligheten til å øve på en gård i drift er en unik mulighet, sier hun.

Det gikk 18 minutter fra mottatt alarm til oppmøte. Mannskapet får tommelen opp, mens gårdbruker Olmhus berømmes for rask reaksjon, tydelige meldinger og for å prioritere dyr før materiell.

Østgård har noen livsviktige råd til gårdseiere.

  • Tidlig varsling til brannvesenet er svært ofte avgjørende for å kunne redde liv og verdier.
  • Automatisk brannalarmanlegg og øvede folk på gården er suksesskriterier.
  • Brannseksjonering av driftsbygninger bidrar til å hindre brannspredning.
  • Ha gjerne en lett tilgjengelig beredskapsplakat. Slik kan brannmannskapet raskt skaffe seg oversikt over bygningen når de tar seg inn.
  • Inviter ditt brannvesen på gårdsbesøk. Dialog med gårdbrukere om forebygging og brann er svært verdifullt for oss. Det er de som har den absolutt beste kunnskapen om risikoen på sin gård, og ikke minst hvordan vi best håndterer dyra under innsats.

Gårdeier Olmhus synes øvelsen gikk veldig bra.

– Fra jeg ringte brannvesenet til 55 melkekyr var ute, gikk det seks minutter. Det er betryggende, sier Mikael Olmhus.

Han forteller at brannvesenet hadde besøkt gården i forkant, og at det var en stor fordel. Brannsjef Lien Østgård er enig.

– Vi drar gjerne på besøk til gårder for en bli-kjent-gjennomgang, sier hun.

Brannslangene rulles inn og brannmannskapet drar avsted. Det var godt det bare var en øvelse.
Brannslangene rulles inn og brannmannskapet drar avsted. Det var godt det bare var en øvelse.

Trygghet for folk og dyr

Skadeforebygger Per-Asbjørn Andvik i Gjensidige
Per-Asbjørn Andvik

Heldigvis ble denne brannen slukket og de materielle skadene begrenset. Men dyrene som nektet å gå ut, hadde ikke klart seg hvis dette var en virkelig brann. De ville enten dødd eller blitt avlivet. En låve brenner ned til grunnen på 45 minutter, et fjøs kan holde litt lenger. To-tre «magadrag» av den giftige røyken er dødelig.

Å bygge opp igjen en gård, kanskje med produksjon og besetning, etter en alvorlig brann tar mange år og krever store ressurser. Skadeforebygger Per-Asbjørn Andvik i Gjensidige forteller at 70 prosent av brannene i landbruket er relatert til elektrisitet.

– Vi ser i statistikk fra el-kontrollene at det er mye varmgang i sikrings- og strømskap, og varmtvannsberedere. derfor har vi ekstra fokus på dette

Andvik oppfordrer videre alle gårdbrukere til å gjennomføre el-kontroll med termografering (varmesøkende kamera). Samtidig understreker han betydningen av å installere brannalarmanlegg som er godkjent av forsikringsselskapene.

– Hvis det ikke allerede er gjort, bør du sørge for en oppdatering til 4G GSM-utringer. Dagens 2G nett tas ned i 2025 og da vil du i verste fall ikke bli varslet om brann.

Les mer om forsikring til landbruket

Skadeforebygger Per-Asbjørn Andvik i Gjensidige
Per-Asbjørn Andvik

Sist oppdatert:

Mer om:

LandbrukBygg