Hopp til innhold

Forsikringer til gården og drifta

Uansett hvor du holder til, hva du driver med og størrelse på drifta, har vi forsikringene du trenger for å sikre gården, verdiene og levebrødet.

Kjøretøy og arbeidsmaskiner

Traktor

Vi har forsikringen som passer, uansett hva slags traktor du kjører og hva den brukes til.

Du kan enkelt sjekke pris og kjøpe traktorforsikring av oss på nett.

Arbeidsmaskin

Forsikringen passer alle typer arbeidsmaskiner på hjul og belter – uansett hva de brukes til. Vi forsikrer både arbeidsmaskiner og maskinredskap, med flere mulig tilvalg. 

Bil

Privat bil

Med privat bilforsikring hos oss får du rask bonusopptjening, maks 10 % bonustap ved skade og veilhjelp når du trenger det. Mer om privat bilforsikring.

Næringsbil

Gjelder det en gårdsbil eller gartnerbil som kun brukes i næringsvirksomheten, bør du ha en næringsbilforsikring. 

Lastebil

Lastebilforsikringene våre passer like godt uansett hva slags lastebil du har, og hva du bruker den til.

Vi forsikrer både lastebil- og tilhengere, og hjelper deg med å finne ut hvilke forsikringer som passer drifta best.

ATV

Med ATV-forsikring hos oss kan du få veihjelp, og du kan forsikre ATV-en mot tyveri, kollisjon, utforkjøring og brann.

Hvis alle førere er minst 23 år, får du 30 % rabatt.

Snøscooter

Med snøscooterforsikring hos oss kan du få dekning ved tyveri, kollisjon, utforkjøring og brann.

MC

Med MC-forsikring kan du få veihjelp hvis du får motor­stopp, går tom for bensin eller har et annet uhell. Du kan også få dekket skader på ekstra­utstyr.

Bygninger og eiendeler

Driftsbygninger

Gir erstatning for de aller fleste skader som kan oppstå på eller i driftsbygningen. Forsikringen er fleksibel, og passer små og store driftsbygg – enten de brukes til fjøs, dyrehold, lager, tørke eller annen landbruksvirksomhet.

Redskap og eiendeler

Gir erstatning for skader på gårdens eiendeler og løsøre, enten det er maskiner, inventar, varelager, produksjonsutstyr eller andre ting du bruker i drifta.

Vi tilbyr flere ulike dekninger og utvidelser, og hjelper deg med å tilpasse forsikringen dine behov.

Hus

Husforsikringen dekker skader på selve bygningen og det som er fastmontert i huset. Du får rask og god hjelp om det skulle skje en skade på huset ditt.

Innbo

Innboforsikringen dekker de private gjenstandene dine ved tyveri eller skade — for eksempel hvis det skulle oppstå en vannlekkasje eller brann.

Hytte

Hytteforsikringen vår har fullverdi­garanti og sikrer deg mot brann, tyveri og natur­skader. Kjøper du hytte­forsikring kan du også samtidig kjøpe innbo­forsikring til hytta.

Drift og produksjon

Produksjonsdyr

Forsikringen vår gir erstatning hvis noe skjer med dyra, det de produserer eller inntekten du får fra produksjonen.

Den er fleksibel, og passer alt fra storfe, svin og sau, til alpakka, hjort og bisamfunn.

Avlinger

Forsikringen dekker både plantekulturen og produksjonen. Enten du driver med frukt, korn, poteter eller fôr, hjelper vi deg med å finne rett forsikring for produksjonen din.

Ansvar

Å drive en gård medfører et stort ansvar. Med ansvarsforsikring tilpasset landbruket får du både juridisk og økonomisk hjelp hvis kunder, besøkende eller andre retter et erstatningskrav mot deg.

Forsikringen gjelder både eiendommen din, ulike produksjoner på gården og tilleggsnæringer.

Driftstap

En driftstapsforsikring sikrer det økonomiske resultatet ditt hvis en skade fører til helt eller delvis stans i gårdsdriften.

Forsikringen er fleksibel – både innhold, ansvarstid og egenandel kan tilpasses bedriftens behov. 

Rettshjelp

Rettshjelpsforsikring dekker utgifter til advokat eller mekling hvis du havner i en tvist knyttet til drifta. For eksempel uenighet om landbrukseiendom, beiterett, skattesaker eller noe av det du produserer.

Cyber

Teknologien i landbruket har utviklet seg raskt, og risikobildet for dataangrep er på kort tid blitt et annet.

Med cyberforsikring er du sikret rask IT-hjelp og økonomisk erstatning hvis drifta utsettes for et dataangrep.

Er du medlem i Norges Bondelag? 

Da får du ekstra god pris på Norges bondelags cyberforsikring

Miljø

Ved skader på natur og miljø, kan bedriften få ansvar for å rette opp i skadene, redusere omfanget, eller forebygge ytterligere skader.

Miljøforsikring gir dere juridisk hjelp og økonomisk sikkerhet hvis bedriften blir pålagt tiltak etter Naturmangfoldsloven.

Mer til deg som er bonde

Usikker på hva du trenger?

Få kjenner forsikringsbehovet i norsk landbruk like godt som oss. Ønsker du å snakke med noen, er de erfarne rådgiverne våre klare til å hjelpe deg.

De erfarne rådgiverne våre er klare til å hjelpe deg