Båthavn om vinteren

Mange båtskader skjer om vinteren

Det er en helårsjobb å være båteier hvis du har båten liggende på vannet hele året. Slik holder du båten på rett kjøl gjennom vinteren.

Jan Egil Hektoen
Jan Egil Hektoen i Gjensidige

Om noen måneder skal det igjen yre av liv i båthavna. Men nå er det vinter. Bare knirkende tauverk og lyden av bølgenes klaps på skrogsidene bryter stillheten. Og der borte; spadetak. En enslig båteier rydder bort snøen som falt i natt.

Å være båteier kan være en helårsjobb, særlig hvis farkosten ligger på sjøen hele året. Jevnlig tilsyn og pleie er nødvendig for å forebygge skadene Kong Vinter kan forårsake.

– Båteiere på Øst- og Sørlandet må først og fremst håndtere is og snø. På Vestlandet og videre nordover er det for det meste vind og grov sjø som byr på problemer, sier takstmann Jan Egil Hektoen i Gjensidige.

Jan Egil Hektoen
Jan Egil Hektoen i Gjensidige

Mange båtskader om vinteren

Pål Sætershagen
Pål Sætershagen i Gjensidige

Omtrent hver femte skade skjer i månedene desember, januar og februar, viser Gjensidiges tall.

Pål Sætershagen, ansvarlig for båtforsikring i Gjensidige.

– Det viser hvor viktig det er å forsikre båten utenfor selve båtsesongen, påpeker forretnings- og produktutvikler Pål Sætershagen, og fortsetter:

– Forsikringen vil kunne dekke eventuelle skader som skjer i opplag. Også med tanke på økningen av ekstremvær, anbefaler vi å beholde forsikringen gjennom hele året.

Pål Sætershagen
Pål Sætershagen i Gjensidige

Snø og is kan føre til problemer

På en vanlig fritidsbåt kan vekten av snø og is utgjøre flere hundre kilo. Det kan bli skummelt hvis den ekstra vekten forskyver tyngdepunktet og/eller fører til at båten legger seg dypt i vannet.

– I slike situasjoner er båter med lav akterende ekstra utsatt. Ved grov sjø skal det lite til før vannet flommer over ripa. I verste fall kan båten synke, sier Jan Egil Hektoen.

Hvis båten ikke er tildekket med presenning, er det viktig å fjerne is og snø. I tillegg bør båten fortøyes med baugen mot været. Husk at vinden ofte kommer fra en annen retning om vinteren enn om sommeren.

Går til bunns

Forsikring hele året


Beholder du forsikringen når sesongen er over, får du dekket skader som skjer mens båten er i opplag

Les mer

Vann som kommer inn på dekk, må kunne renne ut gjennom selvlenserne. De må holdes fri for groe, skjell, løv og is. Hvis selvlenserne er nesten tette på slutten av båtsesongen, skal det lite is til før vann ikke slipper gjennom.

– I tillegg må du holde oppsyn med lensepumpens utløp, som ofte sitter like over vannspeilet. Hvis ekstra vekt fører til at utløpet havner under vann, vil det oppstå en heverteffekt. Da varer det ikke lenge før båten går til bunns, påpeker Hektoen.

Ligger båten i boblehavn, slipper du å bekymre deg for isflak som kan skjære seg inn i skroget som kniver.

– Ellers kan du vurdere å investere i en is-propell, foreslår takstmannen i Gjensidige.

Forsikring hele året


Beholder du forsikringen når sesongen er over, får du dekket skader som skjer mens båten er i opplag

Les mer

Sist oppdatert: