Fortøye båt. Detaljfoto.

Fortøy båten trygt i vinter

Vet du hvordan du sikrer båten din forsvarlig når høst- og vinterstormene herjer? Se video og lær.

Kai Jensen
Kai Jensen

Det blir stadig flere fritidsbåter i Norge, viser tall fra Sjøfartsdirektoratet. I tillegg blir båtene både større og sterkere. Det stiller større krav til deg som er kaptein på egen skute, påpeker skipsfører Kai Jensen i Redningsselskapet.

– Selv om de fleste båtførere er flinke, er det en del som har litt å gå på når det gjelder kunnskap om hvordan de kan ferdes trygt på sjøen, sier Jensen. Han forteller at dette ofte blir synlig i båthavner.

– Vi ser stadig eksempler på at folk ikke vet nok om hvordan farkosten bør ligge ved kai. Satt på spissen: Folk skaffer seg et fartøy til flere millioner kroner, men tror de kan fortøye ved hjelp av en klessnor, sier den erfarne skipsføreren.

Se video om hvordan du fortøyer båten på en god og trygg måte.

Kunnskapsmangelen kan ha flere forklaringer, tror Jensen. Han peker blant annet på at praktisk sjømannskap får lite oppmerksomhet i opplæring, for eksempel i kurset som leder frem til båtførerprøven.

– Det kan også se ut til at kunnskap om sjø og båt opptar mindre plass i folks dagligliv nå enn før, og at den ikke blir overlevert fra generasjon til generasjon på samme måte som tidligere.

Kai Jensen
Kai Jensen

Kunsten å knytte knuter

Hvor mange forskjellige knuter kan du? Vet du hva som er forskjellen på stikk og knop? Er svaret nei, er du i båt med mange. Den gode nyheten er at kunnskapen kun er et tastetrykk unna.

– Skaff deg et par taustumper og last ned en av flere gode apper som tar for seg ulike knuter. Hvis du lærer deg tre, fire knuter og gjør deg kjent med hvordan de brukes, er du kommet langt på veien mot godt sjømannskap, sier Jensen.

Han er selverklært knutenerd, og hjemme i Tønsberg henger det alltid et par taustumper i entreen. Det hender stadig at folk kommer på døra for å få råd og en kjapp demonstrasjon av knop og stikk.

Kurs i båtglede

Jensen opplyser at man også kan oppsøke Redningsselskapets stasjoner for råd og praktisk veiledning. I tillegg tilbys kurset «Ta roret» flere steder langs kysten. Kurset er myntet på dem som ønsker praktisk opplæring i å kjøre båt.

– Kunnskap gir mestring, økt sikkerhet og mye større båtglede, slår Jensen fast.

Båten må tåle vind og vær

Hvert år blir det meldt cirka 10 000 båtskader til forsikringsselskapene, viser tall fra Finans Norge. Åtte av ti tilfeller skyldes havari eller «andre skader», blant annet som følge av uvær.

– Vilkårene i båtforsikringen slår fast at farkosten må tåle normale påkjenninger på stedet hvor den er fortøyd. Det gjelder også for båter i opplag. Hvis ikke kan du miste retten til erstatning helt eller delvis, opplyser Kristina Knutsen, ansvarlig for båtforsikring i Gjensidige.

Kristina Knutsen i Gjensidige
Kristina Knutsen

Derfor er det viktig at du forvisser deg om at båten er forskriftsmessig fortøyd. Hvis det er uvær, bør båten sjekkes jevnlig så lenge det varer.

– Samtidig vil nok forsikringsselskapene være tilbakeholdne med å avkorte erstatningen for skader som skjer under svært tøffe værforhold. I slike situasjoner kan det være vanskelig å gardere seg, uansett hvor godt båten er fortøyd, sier Knutsen.

Les mer om båtforsikring

Kristina Knutsen i Gjensidige
Kristina Knutsen

Sist oppdatert: