dame pakker ned kontorplass

Kan beholde pensjonsavtalen ved permittering

Ansatte som blir permittert kan beholde medlemskapet i bedriftens pensjonsavtale. Ny «koronalov» gir arbeidsgivere tre alternativer til utmelding.

Stortinget har vedtatt endringer i loven om medlemskap i pensjonsavtale med permitteringer. Den viktigste endringen er at arbeidstakere som er permittert på grunn av koronakrisen kan bli stående i jobbens pensjonsavtale. Endringene er midlertidige og skal gjelde i inntil seks måneder fra 3. april.

– Gjennom denne ordningen, som er frivillig for bedriftene, kan arbeidstaker bli stående i pensjonsordningen samtidig som det tas hensyn til den vanskelige situasjonen bedriften står i, sier direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom, i en pressemelding.

Ved utgangen av den første uken i april var omlag 435 000 personer registrert som ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak hos Nav. Åtte av ti nye arbeidssøkere i den første uken av måneden oppga permittering som årsak til arbeidsledighet.

Kan velge én av tre løsninger

Beate Fahre
Beate Fahre

– Hovedregelen er at arbeidstakere som blir permittert blir utmeldt fra bedriftens tjenestepensjonsordning samtidig. Dette er fremdeles en mulig løsning for bedrifter som må permittere. Men arbeidsgivere som vil unngå utmeldinger, kan nå velge én av tre alternative løsninger, opplyser uavhengig pensjonsekspert Beate Fahre i Vestby & Fahre.

  1. Bedriften kan beholde ansatte i pensjonsordningen og betale for både sparing til alderspensjon, premie for risikodekninger (innskuddsfritak, premiefritak og eventuelt uførepensjon og etterlattedekninger) og kostnader til pensjonsleverandøren. Denne løsningen innebærer ingen endringer for den ansattes pensjon eller risikodekninger.
     
  2. Bedriften kan beholde ansatte i pensjonsordningen og kun betale kostnader og premie for risikodekninger til pensjonsleverandøren. Ansatte får ikke sparing til alderspensjon under permittering. Ansatte er dekket av risikodekningene og skal ikke ha tilbud om fortsettelsesforsikring fra pensjonsleverandøren.
     
  3. Bedriften kan beholde ansatte i pensjonsordningen og kun betale kostnader til pensjonsleverandøren. Ansatte får ikke sparing til alderspensjon under permittering. De er heller ikke omfattet av risikodekningene, men meldes ikke ut av ordningen og kan fortsette medlemskapet etter permittering. De ansatte får tilbud om fortsettelsesforsikring fra pensjonsleverandøren og må betale for risikodekningene selv hvis de vil opprettholde dekningene under permittering.
Beate Fahre
Beate Fahre

Store konsekvenser av arbeidsledighet

Hvis en virksomhet ønsker å endre de ansattes pensjonsavtale under permittering til ugunst for ansatte, må det skje gjennom en normal endringsprosess. Det vil blant annet si at styringsgruppen for pensjonsordningen må behandle endringen (i bedrifter med mer enn 15 medlemmer i pensjonsordningen). I tillegg må de ansatte få skriftlig informasjon om endringen og hvilke konsekvenser den har.

– Hvis bedriften derimot vil endre pensjonsavtalen til fordel for de ansatte, for eksempel ved at de ikke meldes ut men får stå i pensjonsordningen under permittering, kan nok det skje uten å involvere styringsgruppen, sier Fahre.

Fahre mener det neppe vil være dramatisk for den enkelte å miste noen måneder med opptjening til pensjon ved permittering. Situasjonen blir en helt annen hvis man blir arbeidsledig over tid.

– Hvis en person blir langvarig syk eller arbeidsledig i mange år, kan det ha store konsekvenser for pensjonen. Ved utmelding av tjenestepensjonsavtalen vil man miste store beløp i pensjonskapital. I tillegg opphører dekningene ved sykdom, som for eksempel innskuddsfritak, premiefritak og uførepensjon. En fortsettelsesforsikring vil i det minste dekke vedkommende ved varig uførhet, sier pensjonseksperten.

Vil hjelpe pensjonskundene

Lars Ingmar Eng i Gjensidige
Lars Ingmar Eng i Gjensidige

Direktør Lars Ingmar Eng i Gjensidige forteller at selskapet vil hjelpe bedrifter med å opprettholde de ansattes pensjonsavtaler.

– Permitteringer benyttes som regel ved kortvarige bortfall av virksomhetens oppgaver og der det forventes normal drift relativt raskt. Når man må permittere, er det viktig å samtidig ta hensyn til konsekvensene både for bedriften og bedriftens ansatte. Det beste er at flest mulig kan stå i pensjonsordningen selv om de er midlertidig permittert, og vi vil gjøre det vi kan for at konsekvensene blir så små som mulig for pensjonskundene våre, sier Eng.

Han viser til selskapets nettsider for informasjon om hvordan bedrifter kan tilpasse pensjonsordningen sin i forbindelse med koronakrisen.

– Hva som er riktig løsning vil være forskjellig fra bedrift til bedrift. Derfor vil Gjensidige bidra på måter som er tilpasset den enkelte kundes situasjon. Vi vil strekke oss langt for å hjelpe samfunnet og kundene våre i denne vanskelige tiden, sier Eng.

Lars Ingmar Eng i Gjensidige
Lars Ingmar Eng i Gjensidige