sjef snakker med ansatte

Dette må bedriften vite om pensjon i koronakrisen

Situasjonen påvirker bedriftens sparing til pensjon for de ansatte. Hvilke muligheter har dere nå?

Åge Sætrevik i Gjensidige
Åge Sætrevik i Gjensidige

Koronakrisen påvirker direkte eller indirekte alle typer pensjonsordninger i privat sektor: innskudds-, foretaks- og tjenestepensjonsordninger, konstaterer Finans Norge som organiserer landets private pensjonsleverandører.

Ifølge Finans Norge har 1,4 millioner arbeidstakere innskuddspensjon, som blir direkte berørt av verdifallet på børsene. Samtidig har situasjonen ført til massepermitteringer. Permittering innebærer i utgangspunktet at den ansatte blir meldt ut av bedriftens pensjonsavtaler.

Investeringsdirektør Åge Sætrevik i Gjensidige opplyser at selskapet har fått en strøm av henvendelser fra virksomheter som er i villrede om hvordan de skal håndtere situasjonen. I tillegg må bedriftsledere svare på spørsmål fra ansatte som lurer på hva som skjer med tjenestepensjonen deres nå.

– Det er naturligvis svært viktig at de ansatte får god informasjon slik at endringer ikke fører til unødig utrygghet, sier han.

Åge Sætrevik i Gjensidige
Åge Sætrevik i Gjensidige

Nye regler for pensjon ved permittering

– Den mest presserende problemstillingen gjaldt folk som ble permittert. Her var utgangspunktet at de skulle meldes ut av bedriftens pensjonsordning. Stortinget har imidlertid bestemt at bedrifter som vil beholde permitterte medarbeidere i pensjonsordningen, skal kunne gjøre det, sier Sætrevik.

Han viser til at bedrifter som må permittere har tre alternativer som i ulik grad opprettholder pensjonsavtalen mellom arbeidsgiveren og den ansatte. Ifølge Finans Norge betyr reglene, som gjelder i seks måneder fra 3. april, at bedrifter unngår masseutstedelse av pensjonskapitalbevis, fripoliser og pensjonsbevis.

– I krisetiden vi er inne i, er det viktig med regler som gjør det enklest mulig for næringslivet og at varslingsfrister og formaliteter forenkles så langt det lar seg gjøre, heter det i en uttalelse fra organisasjonen.

Sætrevik opplyser at Gjensidige strekker seg langt for å hjelpe bedriftskunder som opprettholder pensjonsavtalen.

– Vi vil gjøre det vi kan for at konsekvensene av permitteringer skal bli så små som mulig. Det vil skje gjennom løsninger som er tilpasset situasjonen i den enkelte bedrift, sier Sætrevik. Han viser til Gjensidiges nettsider for informasjon om hvordan bedrifter kan tilpasse sin pensjonsordning i forbindelse med koronakrisen.

Fire pensjonsprofiler

Bedrifter sparer til de ansattes pensjon gjennom forskjellige «pakker». Disse har ulik sammensetning av aksjefond og andre verdipapirer.

– Som arbeidsgiver kan du logge inn på gjensidige.no for å se profilen du har valgt for medarbeiderne dine – eller som de har valgt selv. Hver enkelt ansatt kan også logge seg inn for å finne informasjon om valgt pensjonsprofil og sparesaldo, forklarer Sætrevik.

Han forteller at bedriftskunder i Gjensidige har én av fire hovedprofiler:

  1. Trygg. 20 % i aksjefond og 80 % i renter og eiendom
  2. Balansert. 50 % i aksjefond og 50 % i renter og eiendom
  3. Offensiv. 80 % i aksjefond og 20 % i renter og eiendom
  4. Alderstilpasset. 100 % i aksjefond frem til og med 31 år. Deretter reduksjon i andelen aksjefond frem mot pensjonsalder.

I Balansert og Offensiv trappes andelen i aksjefond ned til 20 prosent (Trygg) i løpet av de siste sju årene før pensjonsalder. Alderstilpasset er «standardvalget» for bedrifter.

– Det betyr at alt det bedriften sparer blir plassert i aksjefond frem til den ansatte fyller 31 år. Deretter blir andelen redusert gradvis frem mot pensjonsalder. På denne måten blir pensjonen mindre utsatt for svingninger på verdens børser. Dette kan være godt å vite for folk som er ekstra urolige fordi de nærmer seg pensjonsalderen mens verdensøkonomien er i hardt vær, sier Sætrevik.

Ansatte kan endre pensjonsprofil

En ansatt som vil endre pensjonsprofilen sin kan enkelt gjøre det på gjensidige.no uten å involvere arbeidsgiver. Hvorvidt man i lys av koronakrisen bør gjøre det, avhenger av dagens pensjonsprofil og om man er komfortabel med den, påpeker Sætrevik.

– Det vurderer folk ut fra sin egen alder og generelle økonomiske situasjon. Gjensidiges generelle anbefaling er at både ansatte og bedrifter ser på pensjon som en langsiktig investering og holder seg til valgt profil, sier han.

Taper ikke sparepengene

Bakgrunnen for anbefalingen er at pensjonssparing er sparing med såkalt lang horisont. Historien viser oss at nedgangstider i aksjemarkedet blir avløst av oppgangstider. Over tid har oppturene vært større enn nedturene.

– Samtidig er det slik, som det ettertrykkelig har blitt demonstrert under koronakrisen, at aksjemarkedet kjennetegnes av risiko for verdisvingninger. Det er denne risikoen som på lang sikt skal gi høyere avkastning enn investeringer i rente- og kredittmarkedene. Det er jobben vår å minimere risikoen innenfor spareprofilen kunden har valgt, sier Sætrevik.

Det skjer blant annet ved at Gjensidige sprer risikoen gjennom å fordele kundenes investeringer på hundrevis av selskaper i både aksje- og rentemarkedet.

– Mange av selskapene vi har investert i risikerer å gå konkurs som følge av koronasituasjonen. Men det er forsvinnende liten mulighet for at «alle» gjør det og at verdien av bedriftens pensjonsavtale går i null, sier investeringsdirektøren.

Smart å øke aksjeandelen?

Til ansatte som vil benytte anledningen til å justere opp aksjeandelen i jobbsparingen sin, er budskapet at det kan lønne seg å øke sparingen i aksjefond nå som de er «billige».

– Samtidig må man være klar over at risikoen er ekstra høy i dagens marked. Det kan falle mer før bunnen er nådd. Derfor må folk ha lang tidshorisont på investeringene sine, understreker Sætrevik.

Bedriftskunder kan lese Gjensidiges svar på spørsmål om tjenestepensjon her. Hvis du ikke får svar på det du lurer på eller trenger personlig rådgivning, kan du kontakte oss.

Sist oppdatert: