Sjef og ansatt som tar hverandre i hånden.

Har du blitt bedriftens «pensjonsperson»? Dette bør du vite

Hva må bedriften ha på plass? Og hvilke vurderinger må du gjøre videre? Ekspertenes svar finner du nedenfor.

Stefi Kierulf Prytz, direktør for liv- og pensjonsforsikring i Finans Norge.
Stefi Kierulf Prytz. Foto: Finans Norge

De aller fleste norske bedrifter må ha tjenestepensjon for sine ansatte. Denne skal sikre sparing til hver enkelt utover pensjonen man får gjennom folketrygden. 

Bedrifter i privat sektor kan velge mellom tre ulike pensjonsordninger, hvor innskuddspensjon er den klart mest foretrukne. 

– Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) er den lovpålagte biten av en innskuddspensjon, som pålegger deg å spare minimum to prosent av den ansattes bruttolønn opp til 12 G, sier Stefi Kierulf Prytz, direktør for liv- og pensjonsforsikring i Finans Norge. 

Stefi Kierulf Prytz, direktør for liv- og pensjonsforsikring i Finans Norge.
Stefi Kierulf Prytz. Foto: Finans Norge

Det første valget du må ta

Når du skal etablere en pensjonsordning, må du først ta stilling til hvilken pensjonsleverandør du vil ha. Innskuddspensjonsmarkedet er preget av sterk konkurranse, påpeker Prytz. 

– Kontakt de ulike leverandørene for å få tilbud. Undersøk hva de har å tilby av betjeningsløsninger, systemer for informasjon og involvering av arbeidstaker, og se dette opp mot administrasjons- og forvaltningskostnader, sier hun og legger til: 

– Bedriftens kostnad for pensjonssparing består av sparesatsen av lønnsmassen man har pluss forvaltnings- og administrasjonsgebyrer til pensjonsleverandør. 

Det andre valget

Så er det et annet spørsmål som reiser seg: Skal du spare mer pensjon enn minstekravet for dine ansatte? 

– Dette er opp til hver enkelt bedrift å beslutte ut ifra hvor godt økonomisk stilt man er. Tradisjonelt har service- og handelsnæringen ligget i det nedre sjiktet av skalaen, mens finans- og forsikringsnæringen ofte har ligget i den øvre delen oppunder syv prosent, sier Prytz. 

Hva kan bedriften hente på å legge seg i øvre sjiktet? En høyere stjerne i arbeidsmarkedet, ifølge Finans Norges direktør. 

– Vi minner de som skal ut i arbeidslivet på at lønn og arbeidsvilkårene dine er det du skal leve av som pensjonist. Jo høyere prosentsats bedriften tilbyr, jo mer attraktiv vil den kunne fremstå for en kandidat som vurderer ulike arbeidsgivere, sier hun og viser til et eksempel: 

– To bedrifter tilbyr helt lik lønn, men den ene en høyere pensjonssparesats enn den andre. Da vil denne sannsynligvis være mer attraktiv for kandidaten.   

Hva synes bedriftene er viktig?

Bendik Liland Wisløff, investeringsanalytiker i Gjensidige Pensjonsforsikring.
Bendik Liland Wisløff

En Ipsos-undersøkelse fra 2021 viser hvilke tre punkter som er viktigst for Gjensidiges bedriftskunder når det kommer til valg av leverandør:

  • God avkastning på pensjonskapitalen
  • Solid leverandør som sikrer de ansattes pensjonsutbetalinger
  • Mulighet til å samle forsikring og pensjon i ett selskap (spesielt for de små og mellomstore bedriftene) 

Gjensidige kan skilte med konkurransedyktig avkastning og høy kundetilfredshet, forteller investeringsanalytiker Bendik Liland Wisløff i Gjensidige Pensjonsforsikring. 

– I flere av bransjens rangeringer ligger Gjensidige Pensjonsforsikring i toppsjiktet. Som kunde hos oss er du dessuten spart for en del arbeid knyttet til rapportering. Vi henter nødvendige data om de ansatte direkte fra a-meldingen, en rapport bedriften allerede sender til Skatteetaten og NAV. 

– Du slipper for eksempel å melde ansatte ut og inn og oppdatere lønnsendringer i pensjonsordningen. Alt du trenger å gjøre er å oppgi oss som pensjonsleverandør, så ordner vi resten, sier han. 

Bendik Liland Wisløff, investeringsanalytiker i Gjensidige Pensjonsforsikring.
Bendik Liland Wisløff

Hva skjer så?

Etter hvert som sparepengene betales inn til pensjonsleverandøren, vil en pensjonsanalytiker forvalte dem. Nærmere bestemt plasseres pengene i aksje- og/eller rentemarkedet, og fordelingen avhenger av hva bedriften ønsker.  

– Hos oss velger mange en alderstilpasset profil, som tilpasser aksje- og rentefondsandelen til den ansattes alder, forklarer Wisløff. 

Som ung er det gunstig å ha stor aksjeandel, da forventet avkastning er høyere. Med mange år igjen til pensjonsalder har man også god tid til å ta igjen eventuelle verdifall, ifølge investeringsanalytikeren. 

– Når pensjonsalder nærmer seg, bør risikoen for verdifall reduseres. Derfor justeres aksjeandelen ned. 

Hvilken informasjon bør gis til de ansatte?

Først og fremst bør de ansatte informeres om hvilken pensjonsordning de har, og hos hvilken leverandør. Med pensjonsordning i Gjensidige har bedriften bestemt en oppstartsprofil for de ansatte, og hvilke profiler de ansatte senere kan velge blant. 

– Denne muligheten bør alle ansatte vite om. På sidene våre får de oversikt over pensjonsordningen sin og mulighet til å bytte profil. Vi har også en egen pensjonskalkulator, som gir de ansatte muligheten til å se saldo på pensjonsbeholdningen sin og hvor mye de ligger an til å få utbetalt når de går av, informerer Wisløff.

Sist oppdatert: