HMS kan være vesentlig for bunnlinjen

Fokus på HMS kan spare bedrifter for store summer

HMS-arbeid er mer enn en plan for hva som skjer om uhellet er ute. I noen bransjer kan systematisk HMS-arbeid gi vesentlig utslag på bunnlinjen, ifølge ekspert.

Marthe Eilertsen Fylling. Foto: Ben Fylling
Marthe Eilertsen Fylling. Arkivfoto fra 2019: Ben Fylling

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) publiserte sommeren 2019 en undersøkelse som viser at arbeidstakere som jobber med armene løftet høyt, har langt større risiko for skulderskader enn andre yrkesgrupper. Dette gir økt sykefravær med økte kostnader som følge, og det er særlig i disse bransjene at økt fokus på HMS kan gi konkret verdi.

Ifølge instituttet utgjør gruppen mer enn 14 prosent av Norges arbeidsstyrke. Her finner vi yrkesgrupper så forskjellige som hjelpepleiere, snekkere, murere og malere – og ikke minst frisører. I Langevåg utenfor Ålesund kjenner frisør Marthe Eilertsen Fylling i Hårkompaniet AS seg godt igjen.

– Vi kjenner det alle på kroppen, ja – særlig etter lange og travle dager, sier hun. Men enn så lenge har det gått ganske bra – sannsynligvis fordi vi alltid har vært klar over problemene og derfor hatt fokus på å forebygge skadene.

Marthe Eilertsen Fylling. Foto: Ben Fylling
Marthe Eilertsen Fylling. Arkivfoto fra 2019: Ben Fylling

HMS-fokus fra starten av holder plagene unna

Fylling har drevet salongen Hårkompaniet siden oppstarten i 2000 og forteller at de alltid har jobbet med forebygging og HMS. Noe har de fått krav om av NHO, som for eksempel behandling av kjemikalier og skadelige stoffer, men det meste har de tatt initiativ til selv.

– Vi kjenner jo alle noen som har hatt problemer, derfor har vi gjort forebygging til en del av den daglige rutinen. Det betyr for det første å ha fokus på riktig utstyr, alt fra gode stoler og sko til lette nok hårfønere. Men det hjelper ikke om vi ikke bruker det riktig.

Fylling forteller at det i en hektisk hverdag er lett å glemme å stå riktig, holde riktig, alt det som over tid kan gi problemer.

– Derfor er det viktig å ha øyne for hverandre og si fra når noen blir stresset og glemmer seg.

Trening er hovedtiltaket

Alexander Smedås
Alexander Smedås

Styrketrening er likevel det viktigste forebyggende tiltaket. Den erfarne frisøren forteller at de har hatt en fysioterapeut inne og fått øvelser de kan gjøre for seg selv, på jobb eller hjemme.

– I tillegg har vi jo fjellet å gå på, smiler hun og ser på Sula-fjellet som tettstedet lener seg opp mot. – Det er utrolig mye god helse i å gå tur, og det gjør vi alle jevnlig.

Fysioterapeut Alexander Smedås ved Nordre Aker bydel i Oslo nikker anerkjennende til hva frisøren fra Sunnmøre forteller.

– Grunnen til problemet er at mye muskelarbeid og lite bevegelse i leddet krever at muskulaturen og stabiliteten rundt leddet er god. Hvis ikke må kroppen kompensere på annet vis, noe som kan gi økt belastning på muskler og sener, som igjen kan føre til for eksempel betennelser. Løsningen er å prøve å variere stilling og å trene muskulaturen rundt de aktuelle leddene.

Sykefraværstatistikken forteller at det er lettere sagt enn gjort. Tall fra NAV viser at over 40 prosent av sykefraværet i Norge skyldes muskel- og skjelettlidelser. Ifølge NHO koster en ukes sykefravær rundt 15 000 kroner bare i produksjonstap. Det er mye penger for en liten bedrift.

Alexander Smedås
Alexander Smedås

Gir bedre arbeidsmiljø – og kundebehandling

Marthe Eilertsen Fylling er samtidig tydelig på at fokuset på HMS og forebygging har en gunstig virkning på arbeidsmiljøet og på hvordan de tar imot og behandler kunder. Hun mener det har betydning for hele kundeopplevelsen.

I en hektisk hverdag er det lett å glemme å stå riktig, men disse tre passer på hverandre. Fra venstre Marthe Eilertsen Fylling, Johanna Aasen og Helene Aarvåg. Foto: Ben Fylling
I en hektisk hverdag er det lett å glemme å stå riktig, men disse tre passer på hverandre. Fra venstre Marthe Eilertsen Fylling, Johanna Aasen og Helene Aarvåg. Arkivfoto fra 2019: Ben Fylling

– Vi lever i en produksjonsbasert bransje: mest mulig, fortest mulig. Det er hektisk og stresset, og samtidig kommer vi ganske nært innpå kunden. Av og til må vi være litt hobbypsykologer, og det er mye lettere når du har en god dag. Og det er lettere å ha en god dag hvis du ikke har vondt i kroppen, resonnerer hun.

Risikovurdering avdekker mulige tiltak

Petter Hole
Petter Hole

Petter Hole i forsikringsselskapet Gjensidige diskuterer ofte sykefravær og skadeforebygging med sine kunder. Han har også erfart fordelene med å jobbe aktivt med problemstillingen.

– Det er et bredt spekter av faktorer som kan føre til sykefravær, og en hel del er ikke engang relatert til selve arbeidsplassen. Men hvis du som leder ser på hva du kan gjøre, så er det mange grep som kan ha positive ringvirkninger.

Hole anbefaler i den forbindelse å gjøre en risikovurdering sammen med de ansatte. Slik får dere en oversikt over hva som kan forårsake skader eller sykdom på arbeidsplassen, noe som i neste omgang danner grunnlag for rutinene som skal hindre dette.

– Ved å koble rutinene til konkrete funn på denne måten, får de ansatte større eierskap og forståelse for tiltakene. Det er viktig å forankre dette arbeidet hos ledelsen så vel som hos de ansatte for å sikre at det ikke bare blir en perm i hylla, understreker han.

Petter Hole
Petter Hole

Forebygging gjennom forsikringen

I tillegg fremholder han at det er nyttig å ha forsikringer som dekker bedriften om uhellet er ute.

– Vi selger tradisjonelle forsikringer som gir erstatning ved uførhet og sikrer inntekt ved sykefravær. I tillegg har vi også behandlingsforsikring som garanterer den ansatte utredning, spesialistbehandling eller operasjon innen 10 virkedager. Slik kan sykefravær forebygges, eller veien tilbake kan gjøres enklere, raskere og rimeligere, påpeker Hole.