Brannsikring. Røykvarsler. Batteri.

Flest menn dør i brann

Hittil i 2019 har 30 personer mistet livet i brann. 25 av disse er menn. Nå går vi inn i årets mest brannfarlige tid.

Direktør Cecilie Daae i Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB)
Direktør Cecilie Daae i Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB)

– Menn har dessverre toppet dødsbrannstatistikken i mange år. Det har imidlertid aldri vært så ille som i 2019, sier direktør Cecilie Daae i Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB).

I de første elleve månedene av året omkom 30 personer i brann. 25 av disse er menn.

– Lyspunktet i den dystre statistikken er at jevnt over går tallet på brannofre ned. Fære mennesker dør, og i tillegg har tallet på branner i hjemmet gått markant ned, sier Daae.

Tall fra DSB viser at ingen personer mistet livet i den siste desemberuken i årene fra 2011 til 2014 og i 2018. I perioden 2015–2017 omkom én person hvert år.

I tillegg viser statistikk for de siste 20 årene at i snitt 64 personer omkom hvert år mellom 2000 til 2009. Fra 2010 og frem til det gjenstår én måned av 2019, har i snitt 43 personer mistet livet i brann hvert år. Det gir 21 sparte menneskeliv hvert eneste år i ti år.

Daae understreker at den gledelige utviklingen ikke må bli en hvilepute.

– En brann er uansett en voldsom belastning for dem som rammes. Derfor er det viktig at vi fortsetter å tenke brannsikkerhet, ikke minst nå som vi snart skal feire høytiden med familie og venner, sier hun.

Direktør Cecilie Daae i Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB)
Direktør Cecilie Daae i Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB)

Vær på vakt

Administrerende direktør Rolf Søtorp i Brannvernforening
Administrerende direktør Rolf Søtorp i Brannvernforening

Desember og januar er årets mest brannfarlige tid.  De siste 16 årene har direktoratet og en rekke andre aktører samarbeidet om Aksjon boligbrann. Aksjonen setter søkelys på brannsikkerhet i julen, blant annet gjennom Røykvarslerdagen 1. desember.

Administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk Brannvernforening peker på at levende lys, peiskos, bruk av komfyren og mer bruk av elektrisk utstyr utgjør en risiko i julen, særlig i kombinasjon med inntak av alkohol. Derfor er det viktig å tenke brannsikkerhet hele tiden

– Hvis du ikke allerede har gjort det, er det smart å  starte julen med nye batterier i røykvarslerene. Husk å teste at varslerne virker, sier Søtorp.

Administrerende direktør Rolf Søtorp i Brannvernforening
Administrerende direktør Rolf Søtorp i Brannvernforening

Boligekspert Simon André Olsen i Gjensidige forteller at minstekravet til røykvarslere er én i hver etasje.

– Varslerne skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom, også når døren mellom rommene er lukket. Test varslerne jevnlig, og hver gang du har vært bortreist over tid. Røykvarslere kan også støvsuges forsiktig, det øker levetiden, forklarer Olsen.

Tømrer og rådgiver i Gjensidige Simon Olsen. Foto: Sverre Christian Jarild
Tømrer og rådgiver i Gjensidige Simon Olsen. Foto: Sverre Christian Jarild

Cecilie Daae i DSB understreker at man ikke trenger å nøye seg med minstekravet. Hun anbefaler én røykvarsler på hvert soverom. I tillegg bør du sørge for at kjøkken og trappeløp er dekket.

– Hvert sekund teller når det brenner. Røykvarsleren er en rimelig livsforsikring for deg og dine, konstaterer hun og peker på et siste, men like fullt viktig tiltak:

– Komfyren er den største enkelt årsaken til boligbrann. Så godt som alle komfyrbranner skyldes tørrkoking og ikke tekniske feil ved produktet. En komfyrvakt vil hindre at det oppstår farlige situasjoner, og vi anbefaler alle å installere en slik i kokesonen på kjøkkenet, sier Daae.

Dødsbranner i Norge:

  • Totalt har det omkommet 1079 personer i branner i Norge siden år 2000
  • 62 prosent av de omkomne er menn
  • Hittil i 2019 er 82 prosent av dødsofrene menn. Andelen menn blant de omkomne er høyere enn noen gang.
  • I gjennomsnitt omkom 64 personer årlig fra år 2000 til 2009
  • De påfølgende ti årene, fra 2010 til dagens dato i 2019, har det omkommet i gjennomsnitt 43 personer årlig