Helse- og livsforsikring

Helseforsikringer kan hjelpe deg praktisk og økonomisk hvis helsen din blir forverret. Hvis du har barn bør du også ha livsforsikring.

Helseforsikringer

Våre helseforsikringer kan blant annet gi deg

Livsforsikring

En livsforsikring er ikke noe du tegner for deg selv, men for den eller de som du er viktig for. Forsikringen gir en utbetaling til dine etterlatte hvis du skulle falle fra.

Lavere pris for medlemmer

Som medlem av YS, NITOTekna og NJFF får du ekstra gode priser på helse- og livsforsikringer. 

Relatert innhold

Få 10 % rabatt

Sjekk pris på våre helse- og livsforsikringer. Når du kjøper på nett får du 10 % rabatt.

Helseforsikringer

Våre helseforsikringer kan blant annet gi deg

Livsforsikring

En livsforsikring er ikke noe du tegner for deg selv, men for den eller de som du er viktig for. Forsikringen gir en utbetaling til dine etterlatte hvis du skulle falle fra.

Lavere pris for medlemmer

Som medlem av YS, NITOTekna og NJFF får du ekstra gode priser på helse- og livsforsikringer. 

Velg forsikring

Hvilke forsikringer du bør ha er avhengig av livssituasjonen din. Les mer om forsikringene eller sjekk pris for å se hva vi anbefaler for deg.

Livsforsikring

Utbetaling til dine etterlatte hvis du skulle falle fra – uavhengig av årsak.

Les mer

Uførepensjon

Månedlig utbetaling hvis du blir ufør og ikke kan arbeide.

Les mer

Alvorlig sykdom

Engangsutbetaling hvis du blir rammet av for eksempel kreft, hjerteinfarkt eller hjerneslag.

Les mer

Ulykkesforsikring

Engangs­utbetaling og behandling hvis du blir invalid som følge av en ulykke.

Les mer

Behandlings­forsikring Pluss

Garantert undersøkelse og behandling innen 14 virkedager – uten egenandel.

Les mer

Helse 55+

Behandlingsforsikring og forebyggende tjenester for deg mellom 55 og 80 år.

Les mer

Visste du at NAV kun dekker inntil 66 % av inntekten din hvis du blir ufør? Uførepensjon kan bidra til å dekke resten

Personlig rådgivning

Avtal et møte på ditt lokale Gjensidige-kontor. Der kan våre rådgivere gi deg råd for din økonomiske situasjon.

Avtal et møte