En mann som bærer på et barn.

– Barnet merker samlivsbruddet mest av alle

Omtrent to av fem inngåtte ekteskap ender i skilsmisse. I en stor andel av sakene er barn involvert.

Familieterapeut Kristin Gisholt.
Kristin Gisholt. Foto: privat.

Hvordan barn reagerer på en skilsmissebeskjed er individuelt, men for mange vil situasjonen oppleves kaotisk, ifølge familieterapeut Kristin Gisholt. Hun er ansatt ved Familievernkontoret Christiania og bistår blant annet foreldre som går gjennom samlivsbrudd.

– Mange barn vil reagere med å bli lei seg og sjokkerte, og ha en opplevelse av at verden raser sammen og at de trygge rammene faller bort, sier Gisholt.

Men det finnes også barn som reagerer positivt på tilsvarende beskjed.

– Har hjemmet har vært preget av høyt konfliktnivå eller dårlig stemning over en lengre periode, kan beskjeden komme som en lettelse. Noen vil tenke at: «Endelig, nå er det over», sier hun.

Familieterapeut Kristin Gisholt.
Kristin Gisholt. Foto: privat.

Hvordan formidle på best mulig vis?

Pass på å tilpasse beskjeden etter barnets utviklingsnivå, og husk at det er forskjell på hvor mye en 4-åring får med seg kontra en 14-åring, råder familieterapeuten.

– Som en tommelfingerregel sier vi: Fortell sannheten i så stor grad som situasjonen tillater det og vær til stede begge to. Gi barnet den informasjonen det trenger for å forstå så godt som mulig, men ikke alle detaljer, sier hun og fortsetter:

– I flere saker ser vi at foreldre er uenige om situasjonen, for eksempel der den ene ønsker skilsmisse i større grad enn den andre. I disse sakene pleier vi å anbefale foreldrene å dele det de er enige om med barnet. Vi anbefaler også å ikke si noe som ikke er sant, men heller ikke hele sannheten.

Etter samtalen mener Gisholt man bør la temaet ligge, for så å ta det opp igjen på et senere tidspunkt.

– Du kan for eksempel si at «jeg så at du ble lei deg», spørre om hva barnet tenker og om eventuelle spørsmål han eller hun har. Ofte vil barnet ha et behov for å ta det opp igjen en ukes tid etterpå.

Hva er tegn på at barnet sliter?

Flere barn kan føle på medansvar og skyld i foreldrenes konflikter og beslutning om skilsmisse. Er barnet plutselig mer pliktoppfyllende enn normalt, kan dette være en indikasjon på en slik følelse.

– Disse barna kan sitte med tanker om at: «hadde jeg bare vært snillere, så hadde ikke mamma og pappa fått disse problemene», sier hun.

Foruten pliktoppfyllenhet er all endring av adferd tegn på at barnet ikke har det bra.

– Å bli stille og innadvendt, trekke seg unna og holde seg borte hjemmefra kan være tegn på dette. Like fullt kan utagering, høylytt protestering og det å plutselig kreve mye oppmerksomhet ved å være vrang være tegn på tilsvarende.

Hvordan inkludere barnet i prosessen?

Ved samlivsbrudd må foreldre med barn under 16 år stille til en obligatorisk mekling, forteller Gisholt. Her er målet å utarbeide en foreldresamarbeidsavtale. Stiller man ikke til mekling, får man ikke innvilget separasjon.

– Vi råder foreldre til å ta med barnet dersom han eller hun er «stor nok» til det. Da vil barnet få mulighet til å dele tanker og meninger om hva foreldrene bør vise hensyn til i avtalen.

Hun er likevel tydelig på at det er de voksne som bestemmer og at barnet ikke skal velge bort en forelder.

– Lag avtaler som setter barnets behov i fokus, der fritidsaktiviteter og andre interesser vies oppmerksomhet. Det er viktig å huske på at barnet skal leve sitt hverdagsliv, sier Gisholt og fortsetter:

– Vi anbefaler at foreldre utveksler informasjon om hva som skjer med barnet, og signaliserer til barnet at de har snakket sammen. Skal du for eksempel hente i barnehagen på en mandag, kan du si: «pappa fortalte at dere lagde vafler i helgen».

En erkjennelsesprosess

Barnet er den som merker samlivsbruddet mest av alle, fastslår familieterapeuten.

– De voksne ender en prosess, men barnet begynner en. Man får ikke skjermet barnet fra prosessen i seg selv, men man kan prøve å skjerme fra konflikter.

Spesielt to ting må man, ifølge Gisholt, være klar over ved samlivsbrudd der barn er involvert:

– Det ene er erkjennelsen av at når barnet har to hjem får man mindre tid sammen med barnet sitt. Det andre er at den andre forelderen alltid vil være i livet ditt, fordi dere er foreldre til samme barn – det lar seg ikke velge bort.

Lavterskeltilbud for barneforsikringskunder

Ansvarlig for barneforsikring i Gjensidige, Ann-Mari Tollefsrud Boge.
Ann-Mari Boge

Ann-Mari Boge i Gjensidige opplyser at selskapet tilbyr kunder med barneforsikring psykologhjelp, både barn og foreldre. Tilbudet gjelder for barn fra 12 til og med 15 år og for foreldre med barn fra 0 til og med 15 år. Det omfatter både samtalebehandling og familierådgivning og en egen foreldreveiledning.

– For mange barn som står oppi et samlivsbrudd mellom foreldre kan det være god støtte i å snakke med noen, for å sortere tanker og følelser. Dette er et lavterskeltilbud for alle som ønsker råd, veiledning og forebygging for bedre mental helse, sier Boge.

Les mer om barneforsikring

Ansvarlig for barneforsikring i Gjensidige, Ann-Mari Tollefsrud Boge.
Ann-Mari Boge

Sist oppdatert: