Bildet viser et teammøte på en arbeidsplass

Dette ser de ansatte etter i en god leder

Hver tredje nordmann i arbeid opplever at det er dårlig forhold mellom ledelse og ansatte. Negativt arbeidsmiljø kan gjøre ansatte syke, ifølge HR-ekspert.

HR-strateg, Camilla Ländin. Foto: Eva Kronfält Thorvinger.
Camilla Ländin. Foto: Eva Kronfält Thorvinger

Tallene er hentet fra den årlige levekårsundersøkelsen til SSB. 

HR-strateg, Camilla Ländin, mener grunnen til at mange har et dårlig forhold til ledelsen på arbeidsplassen handler om forventninger.

– Alle ansatte har ulike behov og ønsker for arbeidet sitt. Om den ansatte er dårlig på å formidle disse ønskene, er det umulig for en leder å gjøre noe med dem. Om en leder i tillegg er dårlig på å lytte, kan det føre til mye frustrasjon, sier hun.

Hun sier at det er viktig at ledere i første omgang tenker på sine ansatte, så på seg selv og egne oppgaver. 

– En god leder holder alltid øynene på målet til virksomheten, men sørger samtidig for å skape deltakelse, lytte til sine ansatte og skape klare rammer for deres arbeidshverdag, sier Ländin.

HR-strateg, Camilla Ländin. Foto: Eva Kronfält Thorvinger.
Camilla Ländin. Foto: Eva Kronfält Thorvinger

Påvirker psyken

Professor i ledelse ved Høyskolen Kristiania, Tom Karp.
Tom Karp

Professor i ledelse ved Høyskolen Kristiania, Tom Karp, forklarer at ansatte ikke nødvendigvis ser etter en leder som skal motivere dem, men heller sørge for at de ikke blir demotivert.

– De fleste norske arbeidstakere er sånn passe motivert når de kommer på jobben, men blir demotivert av dårlig ledelse, dårlig arbeidsmiljø, vanskelige kollegaer, byråkrati og tungrodde systemer, sier han. 

Tall fra STAMI viser at 35 prosent av sykefraværet i Norge er relatert til trivsel og forhold på arbeidsplassen. Karp mener dårlig ledelse kan gå utover psyken til ansatte, og øke sykefraværet. 

– Det positive er at det er mulig å gjøre noe med det som er demotiverende for de ansatte. Kan man snu en ukultur, eller iverksette tiltak som gjør hverdagen bedre for de ansatte, kan det det gi positive resultater i form av økt effektivitet og bedre resultater, sier Karp.

Professor i ledelse ved Høyskolen Kristiania, Tom Karp.
Tom Karp

Knapphet på tid

Ländin forklarer at en leder bør fremstå som et forbilde.

– De fleste ansatte ønsker en leder som er tydelig, hører på hva de sier, er inkluderende, gir tilbakemelding på det de ansatte gjør, samt tør å ta avgjørelser, forklarer hun.

Dette stiller Karp seg bak. Han tror at ledere noen ganger setter litt for høye mål for seg selv.

– Lederens hverdag preges ofte av ressursknapphet og mangel på tid. De må prioritere og prøver for det meste å «overleve» i en utydelig rolle, sier professoren.

Noen å snakke med

Anne Grethe Strandos i Gjensidige
Anne Grethe Strandos

Anne Grethe Strandos i Gjensidige mener det er viktig at ansatte kan snakke om det som er vanskelig på arbeidsplassen. 

– Åpenhet kan forhindre at problemene vokser seg store og uhåndterlige. Derfor er det viktig med ledere som legger til rette for god dialog med de ansatte og skaper arenaer for å ta opp det som er vanskelig. Alt er imidlertid ikke like lett å snakke med lederen om, og da kan det være fint å snakke med noen utenfra, sier Strandos.

Hun opplyser om at ansatte gjennom behandlingsforsikringen har tilgang til Online mental helsehjelp, der de ansatte blant annet kan få psykologhjelp. 

– Det kan være nyttig hvis du opplever at ledelsen ikke forstår problemene, at du har mistet motivasjonen, eller andre ting som plager deg i jobbhverdagen, avslutter Strandos.

Anne Grethe Strandos i Gjensidige
Anne Grethe Strandos