Hopp til innhold
En liten jente sitter på skuldrene til pappaen sin. De har det gøy og smiler.

Barne­forsikring – Norges mest kjøpte

Barneforsikring utfyller det offentlige tilbudet og gir økonomisk støtte hvis barnet blir alvorlig sykt, utsatt for en ulykke, eller blir ufør.

Fordeler med barneforsikringen:

Økonomisk trygghet for barnet ditt hvis noe uforutsett skulle skje

Markedets høyeste utbetaling av uførepensjon

Fri bruk av online lege for hele familien

Barneforsikring

209 kr

/mnd

Utbetaling ved uførhet (uførepensjon)

Hvis barnet ditt blir ufør på grunn av en sykdom eller skade og ikke kan jobbe som voksen, vil hen få månedlige utbetalinger.   

 • Barnet kan få utbetalt inntil 1 G per år (i dag ca 118 000 kroner), fordelt på månedlige utbetalinger.
 • Pengene vil bli utbetalt i inntil 10 år. 
 • Utbetalingene vil tidligst begynne når barnet fyller 18 år.

For å få utbetaling må barnet 

 • ha blitt minst 50 % arbeidsufør, uansett årsak, og
 • ha fått innvilget arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd

Ekstra uførepensjon Du kan også velge å legge til en ekstra uførepensjon på 0,4 G (cirka 47 000 kroner) eller 0,8 G (cirka 95 000 kroner). Legger du til 0,8 G, kan barnet få utbetalt markedets høyeste uførepensjon de 10 første årene hen er ufør.

Utbetaling ved utvalgte alvorlige sykdommer og skader

Du får en engangsutbetaling på 3 G (cirka 356 000 kroner) hvis barnet får en av disse diagnosene:

 • Kreft
 • Svulst i hjerne, hjernehinner eller ryggmarg
 • Multippel sklerose (MS)
 • Morbus Crohn
 • Ulcerøs kolitt
 • Leddgikt
 • Diabetes - insulinavhengig
 • Nyresvikt
 • Alvorlig hjerneskade
 • Alvorlig brannskade og skåldeskade
 • Tverrsnittlammelse (ryggmargsskade)
 • Bakteriell hjernehinnebetennelse, hjernebetennelse og hjerneabscess
 • Schizofreni
 • Transplantasjon
 • Amputasjon
 • Alvorlig hørselstap
 • Alvorlig synstap
Utbetaling hvis barnet blir invalid etter en ulykke

Hvis barnet ditt blir medisinsk invalid etter en ulykke, får du en engangsutbetaling på inntil 25 G (cirka 2,9 millioner).

Medisinsk invalid betyr at barnet har fått en varig redusert funksjonsevne, for eksempel en varig kneskade. Det trenger ikke bety at barnet har blitt ufør og ikke kan arbeide som voksen. Pengene kan dere for eksempel bruke til å dekke ekstrautgifter og spesielt utstyr.

Behandlingsutgifter etter en ulykke

De to første årene etter en ulykke kan barnet få dekket inntil 1 G (cirka 118 000 kroner) av rimelige og nødvendige behandlingsutgifter og reiseutgifter. Inntil 15 000 kroner kan være behandling i det private helsevesenet. Resten må være gjennom det offentlige helsevesenet. For eksempel kan barnet ditt få dekket tannlege, fysioterapi og behandling på rehabiliteringssenter hvis hen blir skadet i en ulykke før hen fyller 26 år.

Ombygging av bolig

Hvis barnet ditt blir utsatt for en ulykke eller får en sykdom, kan det bli nødvendig å tilpasse hjemmet deres. Da vil du få en engangsutbetaling på inntil 4 G (cirka 474 000 kroner) til dekke denne ombyggingen. Ombyggingen må bli godkjent av oss på forhånd.

Engangsutbetaling hvis barnet får økt pleie- og omsorgsbehov

Hvis barnet ditt får et økt pleie- og omsorgsbehov før hen fyller 18 år, vil du få en engangsutbetaling på inntil 12 G (cirka 1,4 millioner). Du får utbetalingen etter å ha fått vedtak fra NAV om hjelpestønad.

Dette gjelder uansett om det økte pleie- og omsorgsbehovet skyldes

 • en ulykke
 • en fysisk sykdom, for eksempel astma
 • en psykisk sykdom, for eksempel spiseforstyrrelser, ADHD eller autisme
Dagpenger ved sykehusopphold

Hvis barnet må være innlagt på sykehus i mer enn ti dager sammenhengende, vil du få utbetalt 1 % av grunnbeløpet G (1 186 kroner) per døgn. Du får dagpenger fra den første dagen barnet er innlagt. Hvis barnet senere blir innlagt for det samme sykdomstilfellet eller ulykkestilfellet, krever vi ikke at barnet er innlagt ti dager sammenhengene. Du kan få dagpenger i tilsammen 365 dager for det samme sykdomstilfellet.

Engangsutbetaling ved dødsfall

Hvis barnet ditt dør, får du utbetalt 1 G (cirka 118 000 kroner). Disse pengene kan du for eksempel bruke til å betale for begravelsen.

Tjenester som er inkludert i forsikringen

Helsehjelp 24/7 – Fri bruk av videokonsultasjon med lege og tilgang på psykolog

I samarbeid med Dr.Dropin, gir tjenesten Helsehjelp 24/7 gir deg og familien din

 • fri bruk av videokonsultasjoner med allmennlege
 • rabatt ved fysisk konsultasjon med allmennlege
 • tilgang på 25 min forebyggende samtale med psykolog (digitalt)
 • rabatt på 45 min konsultasjon med psykolog (fysisk eller digitalt) 
 • oversikt over ventetider ved offentlige behandlingssteder

Barnet må ha fylt 16 år for å selv benytte tjenesten.

Les mer om Helsehjelp 24/7.

Online psykologhjelp for ungdom mellom 12 og 15 år og foreldrene deres

Hvis du har barn mellom 12 og 15 år som har det vanskelig, får dere kostnadsfrie konsultasjoner med online psykolog fra Dr.Dropin. Forsikringen dekker

 • inntil fem timer med samtaler for barnet
 • inntil fem timer med foreldreveiledning
 • inntil fem timer med samtaler for barn og foreldre sammen

Dere får også tilgang til kostnadsfrie webinarer og selvhjelpsverktøy for ungdom og familier.

 

Les mer om psykologhjelp for ungdom og foreldre.

Online psykolog for ungdom over 16 år

Ungdom og unge voksne mellom 16 og 26 år får fem kostnadsfrie konsultasjoner per år med online psykolog fra Lifekeys. De kan blant annet få hjelp til å håndtere

 • ensomhet
 • utestengelse
 • stress
 • depresjon
 • angst

Les mer om Online psykolog.

Online mental helsehjelp

Online mental helsehjelp er kostnadsfrie selvhjelpsprogrammer som kan hjelpe deg med å takle utfordringer slik som dårlig søvn og stress.

Programmene består av

 • artikler
 • øvelser og teknikker
 • oppfølging av psykolog gjennom 5 videosamtaler på 25 minutter
 • mulighet for å kommunisere skriftlig med psykologen

Både foreldre og barn kan bruke denne tjenesten. Barnet må ha fylt 16 år for å bruke denne tjenesten på egen hånd.

Les mer om Online mental helsehjelp.

Skoleroboten AV1

Hvis barnet ditt har vært lenge borte fra skolen, kan du låne en AV1 skolerobot gratis i inntil 12 måneder. Roboten hjelper langtidssyke barn med å følge undervisningen og kommunisere med klassen sin.

 

Les mer om Skoleroboten AV1.

Hjelp ved ID-tyveri

Hvis barnet har fylt 13 år og blir utsatt for ID-tyveri, kan hen kontakte en av våre rådgivere. Rådgiverne er eksperter på å håndtere ID-tyveri. De vil blant annet kontakte kreditorer og avvise alle betalingskrav og betalingsanmerkninger. Barnet kan også få tips om hvordan risikoen for ID-tyveri kan reduseres. Tjenesten er kostnadsfri.

Les mer om ID-tyveri.

Hjelp med nettsikkerhet

Barn som har fylt 13 år kan få profesjonell hjelp fra rådgivere til å få fjernet uønsket og krenkende materiell fra nett, for eksempel bilder som har kommet på avveie. Hvis brukerkontoer og e-postkontoer har blitt hacket, vil rådgiverne hjelpe barnet med å ta tilbake kontrollen over disse. Tjenesten er kostnadsfri.

Les mer om Nettsikkerhet.

Hvor mye får barnet utbetalt hvis hen blir ufør?

Som ung, enslig og 100 % ufør vil barnet få cirka 345 000 kroner i året fra det offentlige. Med uførepensjonen som følger med barneforsikringen, vil barnet ditt i tillegg få utbetalt 1 G (ca. 118 000 kr) i året fra Gjensidige i inntil 10 år.

Med en ekstra uførepensjon på 0,4 G vil barnet ditt få utbetalt til sammen 1,4 G (ca. 165 000 kr) i året fra Gjensidige i inntil 10 år. Etter de første 10 årene vil hen få utbetalt 0,4 G (ca. 47 000 kr) i året frem til fylte 67 år.

Med markedets høyeste ekstra uførepensjon på 0,8 G vil barnet ditt få utbetalt til sammen 1,8 G (ca. 213 000 kr) i året fra Gjensidige i inntil 10 år. Etter de første 10 årene vil hen få utbetalt 0,8 G (ca. 95 000 kr) i året frem til fylte 67 år.

Hva koster det med ekstra uførepensjon?

Hvis du ønsker å sikre at barnet ditt får en høyere inntekt hvis hen ikke kan jobbe som voksen, kan du velge å legge til en ekstra uførepensjon når du kjøper barneforsikringen.

Ekstra uførepensjonTillegg i pris
0,4 G+99 kr/mnd
0,8 G+198 kr/mnd

Behandlingsforsikring for barn

Behandlingsforsikring gir barnet ditt utredning, behandling og operasjon innen 10 virkedager. Forsikringen har ingen egenandel.

Når du sjekker pris på barneforsikring, kan du legge til behandlingsforsikringen. Denne kan også kjøpes separat.

Behandlingsforsikring

120 kr

/mnd

Utredning, behandling og operasjon innen 10 virkedager

Forsikringen dekker

 • utredning og behandling hos legespesialist eller ved privat sykehus innen 10 virkedager
 • operasjon ved privat sykehus innen 10 virkedager
 • etterkontroll og rehabilitering
 • ny vurdering fra en annen lege hvis barnet er livstruende sykt/skadet eller det er aktuelt med særlig risikofylt behandling
Behandling hos fysioterapeut, kiropraktor eller naprapat

Du får dekket inntil 12 behandlinger hos fysioterapeut, kiropraktor eller naprapat (i løpet av 12 måneder).

Behandling hos psykolog

Du får dekket inntil 10 behandlinger hos psykolog (i løpet av 12 måneder).

Reiseutgifter

Du får dekket reiseutgifter og opphold knyttet til behandling og utredning.

Medisiner

Du får dekket reseptbelagte medisiner i inntil 3 måneder etter behandling.

Ofte stilte spørsmål

Hva dekkes ikke av barneforsikringen?

Forsikringen vår gir ikke en egen utbetaling hvis barnet har blitt “medisinsk invalid” etter sykdom, slik noen barneforsikringer gjør.

Vår erfaring er at det er vanskelig å avgjøre om et barn som fortsatt vokser og utvikler seg har blitt medisinsk invalid – og at det derfor ofte tar lang tid før foreldrene får utbetaling i slike saker.

Istedenfor gir vi en utbetaling hvis barnet får økte pleie- og omsorgsbehov. Denne utbetalingen får du med en gang du har fått vedtak fra NAV om Hjelpestønad, uansett grunn.

Hvem kan kjøpe barneforsikring?
 • Du som kjøper forsikringen må være mor eller far til barnet, eller en offentlig oppnevnt verge.
 • Steforeldre og besteforeldre kan ikke kjøpe forsikringen.

Aldersgrense

 • Barnet ditt må være mellom 3 måneder og 16 år når du kjøper forsikringen. Hvis du har barn under 3 måneder, kan du bestille en spedbarnsforsikring

Har barnet en sykdom, skade eller er under medisinsk utredning?

 • Du kan kjøpe forsikringen selv om barnet allerede har en sykdom eller skade, men du må levere en helseerklæring. Sykdommen eller skaden kan føre til unntak i forsikringen, pristillegg eller avslag.
 • Hvis barnet er under medisinsk utredning må du vente med å kjøpe forsikringen til utredningen er ferdig og du har mottatt resultatet.
Er det nødvendig å forsikre barna?

Offentlige støtteordninger er gode, men dekker ikke alle utgiftene du kan få hvis barnet ditt blir utsatt for en ulykke, blir alvorlig sykt eller arbeidsufør. 

Barneforsikringen hjelper deg med det økonomiske, slik at du kan fokusere på barnet.

Hvor lenge gjelder barneforsikringen?

Barneforsikringen gjelder helt til barnet fyller 26 år.

Når barnet fyller 26 år vil hen selv bli forsikringstaker og eier av forsikringen. Dette betyr at barnet selv kan velge å beholde de viktigste delene av barneforsikringen videre i livet, uten å måtte fylle ut en ny helseerklæring. 

Disse dekningene kan barnet beholde etter fylte 26 år:

 • Utbetaling ved uførhet (uførepensjon)
 • Ekstra uførepensjon, hvis dette er valgt
 • Utbetaling hvis barnet blir invalid etter en ulykke
 • Behandlingsutgifter etter en ulykke
 • Engangsutbetaling ved dødsfall
 • Behandlingsforsikring, hvis dette er valgt
Hvem får utbetalingene?
 • Hvis barnet er under 18 år, utbetales alle erstatninger til deg som har kjøpt forsikringen, og er forelder eller verge. 
 • Hvis barnet er over 18 år, får hen utbetalingene selv. 

Unntak: 

 • Uførepensjon utbetales alltid til barnet, etter at barnet har fylt 18 år. 
 • Erstatning for invaliditet etter ulykke utbetales til barnet. Hvis barnet er under 18 år, utbetales beløp over 2 G (237 240 kroner) til Statsforvalteren, som vil forvalte pengene. Hvis dere mener det er nødvendig å bruke av pengene, kan dere søke Statsforvalteren om dette.
 • Erstatning for dødsfall utbetales til forelder eller verge.  
Hva kan utbetalingene brukes til?

Dere kan bruke utbetalingene som dere selv ønsker.

På lang sikt kan utbetalingene sikre barnet

 • økt fremtidig inntekt hvis barnet blir ufør – arbeidsuføre barn blir tilnærmet minstepensjonister uten barneforsikring.
 • støtte til etablering av egen bolig. 
 • støtte til deltakelse i samfunnet og aktiviteter.

På kort sikt kan utbetalingene brukes til å

 • gi foreldrene mulighet til å redusere arbeidstid og få mer tid sammen med barnet.
 • få avlastning og frigjøre tid til friske søsken.
 • delta på aktiviteter eller reiser slik at dere kan gjøre noe hyggelig i en vanskelig tid.
 • bygge om boligen. 
Kan barnet mitt bruke tjenestene på egen hånd?

Når barnet fyller 16 år, vil hen få tilsendt informasjon om “Ungt liv”. “Ungt liv” er en samleside med informasjon om alle tjenestene barnet har tilgang til, for eksempel online psykolog eller lege. 

Hva er G?

G er en forkortelse for folketrygdens grunnbeløp. Vi bruker dette beløpet til å beregne utbetalinger.

Beløpet oppjusteres hvert år. Per 1. mai 2023 er 1 G på 118 620 kroner.

Hva er fordelen med å legge til en behandlingsforsikring?

Barn er prioritert i norsk helsevesen. Likevel kan foreldre og barn oppleve ventetid på henvisninger og behandling, spesielt når barna blir litt eldre og i mindre alvorlige tilfeller. 

Også når det gjelder psykisk helse kan det være ventetid på behandling for barn. Behandlingsforsikringen gir rask tilgang til psykolog, slik at behandlingen kan starte mens dere venter på plass i det offentlige.

Du må ta kontakt med oss før barnet begynner behandlingen. Du må vanligvis ha henvisning fra lege.

Denne type behandling er ikke dekket: 

 • øyeblikkelig hjelp
 • kosmetiske operasjoner
 • behandling av tenner
 • operasjoner som anses som unødvendige 

 

Hva dekkes ikke av behandlingsforsikringen?
 • Øyeblikkelig hjelp
 • Kosmetiske operasjoner
 • Behandling av tenner
 • Operasjoner som anses som unødvendige

 

Må jeg fylle ut en helseerklæring?

Når du kjøper du en personforsikring, må du fylle ut en helseerklæring. Du vil ha en midlertidig forsikring frem til vi har godkjent helseerklæringen din.

Les mer om helseerklæringen.

Jeg vurderer å flytte barneforsikringen til dere. Hvilke rettigheter har jeg?

Hvis du flytter barneforsikringen til oss og får nye unntak, pristillegg eller avslag, kan du ha rett til å gjenoppta den gamle barneforsikringen din.

Les mer om hvilke rettigheter du har

Enkelt å melde skade, tap eller sykdom

Du kan enkelt melde skade, tap eller sykdom på nett. Du hører vanligvis fra oss innen 2 arbeidsdager.

Meget bra oppfølging fra start til slutt.

- Tilbakemelding fra kunde

Vilkår

Fullstendige vilkår

Informasjonen på denne siden er forenklet og forkortet – det er alltid de fullstendige vilkårene dine som gjelder. Disse er basert på informasjon du oppgir i forkant av kjøpet. Du kan laste ned fullstendige vilkår etter at du har sjekket pris.

Alminnelige vilkår og produktark

Alminnelige vilkår og produktark er like for alle. Dokumentene skal gjøre det lettere for deg å sammenligne hva forsikringene dekker. De er ikke en del av forsikringsavtalen din.

Fikk du svar på det du lurte på?

Er det informasjon du ikke finner eller synes er uklar? Gi en tilbakemelding og hjelp oss med å gjøre siden for barneforsikring enda bedre! Det tar kun et par minutter.

Fordeler og rabatter

Kundeutbytte – en super kundefordel

I år får kundene våre utbetalt 11,1 % av det de betalte for skadeforsikringene sine i 2023. Les mer og sjekk hva du ville fått utbetalt hvis du hadde hatt skadeforsikringer hos oss.

Få opptil 18 % rabatt på forsikringene dine

Få opptil 18 % rabatt hvis du samler flere forsikringer hos oss, og 10 % rabatt allerede fra første kjøp. Les mer om hvordan du blir med i fordelsprogrammet vårt.

Mor og datter sitter på trappa utenfor huset. De smiler og holder en kaffekopp

Vi har Norges mest fornøyde forsikringskunder!

Lurer du på hvilket forsikringsselskap det er best å være kunde i? I følge flere undersøkelser er det vi som har de mest fornøyde kundene.

Alle personforsikringer