Et glass med rødvin.

Hvor mye skal til for å nå 0,2 i promille?

Hvis du har mer enn 0,2 i promille, har du ikke lov til å kjøre i Norge. Men hvor mye kan man egentlig drikke før man når denne grensen?

Generalsekretær Ragnhild Kaski i Av-og-til.
Ragnhild Kaski. Foto: Thomas Brun, NTB Kommunikasjon

Vi mennesker er forskjellige og reagerer ulikt på alkohol og promille. Dette gjelder særlig mellom kvinner og menn. Kvinners promille stiger raskere enn menns fordi sistnevnte som regel har høyere fettprosent og et lavere volum av væske i kroppen, forklarer Ragnhild Kaski, generalsekretær i Av-og-til.

– I tillegg er vekt, når du har drukket og hvor mye du har drukket andre individuelle faktorer som bestemmer hvilken promille du får og hvor ruspåvirket du blir, fortsetter Kaski.

Hun mener det ikke finnes en trygg nedre grense for hvor mye alkohol man kan drikke før man kjører bil. Dagsform, søvn og hvor mye mat og væske man har i kroppen fra før av vil også påvirke promillenivået.

– Promillegrensen på 0,2 er så lav at man ikke kan drikke noen mengde alkohol og være trygg på at man kan kjøre bil. Grensen viser en nulltoleranse mot kjøring i alkoholpåvirket tilstand på norske veier.

Generalsekretær Ragnhild Kaski i Av-og-til.
Ragnhild Kaski. Foto: Thomas Brun, NTB Kommunikasjon

Beregninger av Oslo universitetssykehus viser at:

  • en kvinne på 58 kilo kan oppnå 0,2 i promille hvis hun drikker en halvflaske lettøl (0,33 liter)
  • og at en mann på 70 kilo kan få 0,2 i promille ved å drikke en halv liter lettøl (0,5 liter)

Hva skjer i kroppen ved 0,2 i promille?

Når man har 0,2 i promille, er man påvirket av alkohol, fastslår generalsekretæren. Dette fører til at man kan oppfatte situasjoner dårligere og reagere mindre presist.

– Når vi er påvirket av alkohol blir vi mer risikovillige og impulsive, samtidig som vi blir dårligere til å vurdere konsekvenser – og får dårligere reaksjon og observasjonsevne. Det kan være en dødelig kombinasjon, sier Kaski.

Selv med lik promille vil alkoholrusen oppleves ulikt fra person til person, legger hun til.

– Personer som drikker mye og ofte vil normalt få svakere symptomer ved samme promille. Derfor kan noen med 0,2 i promille føle seg fullstendig ute av stand til å kjøre bil, mens andre kanskje ikke merker så mye.

Hver kontroll er en promillekontroll

I 2019 ble 9 729 personer tatt for promillekjøring på norske veier, viser statistikk fra politiet. I 2023 lå samme tallet på 11 618. Dette svarer til en økning på nesten 20 prosent.

– Hver kontroll politiet gjennomfører er en promillekontroll. Samtlige sjåfører som blir stanset av politiet må blåse i et alkometer. Har du større alkoholkonsentrasjon i blodet enn 0,2 promille, blir du anmeldt, mistenkt for ruspåvirket kjøring, sier Kristin Bjørntvedt, kommunikasjonsrådgiver i Utrykningspolitiet (UP).

Full avkortning på forsikringen

Kommunikasjonssjef Arne Voll i Gjensidige.
Arne Voll

Materielle skader er aldri gøy, men de kan vanligvis repareres. Langt mer alvorlig er det når en ulykke fører til personskade, advarer Arne Voll, kommunikasjonssjef i Gjensidige.

– Forårsaker du skade under kjøring i ruspåvirket tilstand, står du dårlig stilt forsikringsmessig. For det første vil forsikringsselskapet avslå hele erstatningen for skader du påfører deg selv. I tillegg risikerer du at forsikringsselskapet krever tilbakebetaling for skader du har påført andre, for eksempel på andres kjøretøy og/eller gjenstander, sier han.

For noen år siden kjørte en ruspåvirket ungdom ned en bompengemast, som gjorde at innkrevingen av bompenger stoppet opp i flere dager, forteller Voll. Heldigvis ble ingen personer skadet, men personen fikk krav på nær to millioner kroner for reparasjoner og tapt inntjening.

– I tillegg måtte han betale for skadene på sitt eget kjøretøy, noe som totalt resulterte i milliongjeld. Likevel kunne han anse seg som heldig siden han traff en mast, og ikke et menneske.

Kommunikasjonssjef Arne Voll i Gjensidige.
Arne Voll

«Bare» et glass blir fort til to

«Kanskje det verste du kan utsette deg selv eller andre for», sier kommunikasjonssjefen om promillekjøring.

– Mange tenker nok at de «bare» skal ta en øl eller to, eller «bare» et glass som blir til to. Men har du drukket alkohol, så holder du deg unna bil, motorsykkel, moped eller andre kjøretøy, er Volls klare oppfordring.

– Én ting er å skade seg selv, men tenk hvis du skader andre uskyldige. Glem ustabile promillemålere, usikre beregningsmetoder og dårlige råd fra andre. Og et godt tips: Ikke kjør til fest. La bilen stå hjemme, da unngår du fristelsen til å kjøre hjem.

Sist oppdatert: