Hopp til innhold
En ung kvinne med solbriller sitter foran mopeden sin og smiler.

Mopedforsikring

Mopedforsikringene våre gjelder enten du har moped eller scooter. Kasko dekker de fleste skader på mopeden din, og inkluderer veihjelp hvis du får motorstopp, går tom for bensin, eller har et annet uhell med mopeden.

Hva dekker mopedforsikringene?

Hva dekker mopedforsikringene?

Kasko

Vår beste mopedforsikring. Dekker de fleste skader på mopeden din.

Delkasko

Et rimeligere alternativ. Dekker enkelte skader på mopeden din.

Ansvar

Inneholder den lovpålagte ansvarsdekningen. Dekker ingen skader på mopeden din.

Hva dekker mopedforsikringene?

Kasko

Vår beste mopedforsikring. Dekker de fleste skader på mopeden din.

Ansvar og rettshjelp

Ubegrenset beløp for skader du har påført personer, og inntil 100 millioner for skader du har påført andres kjøretøy, eiendom eller eiendeler.

Du kan få dekket utgifter til rettshjelp med inntil 100 000 kroner hvis du blir part i en tvist, for eksempel i forbindelse med kjøp og salg av brukt moped. Egenandelen er 4 000 kroner pluss 20 % av omkostningene.

Brann, tyveri og glasskader

Skader ved brann, inkludert lynnedslag og eksplosjon. Tyveri av mopeden, og skader på mopeden ved forsøk på tyveri. Egenandelen er 3 000 kr. Skader på for eksempel vindskjerm på mopeden din, ved steinsprut og lignende. Egenandelen er 0 kr hvis glasset kan repareres og 3 000 kr hvis det må skiftes ut.

Veihjelp

Veihjelp hvis du for eksempel ikke får startet mopeden, den er tom for bensin, du har mistet nøkkelen eller du har vært i en ulykke. Du får veihjelp både på tur i Norge og i andre land – og når du er hjemme hos deg selv. Egenandelen for veihjelp er 750 kr.

Personlige eiendeler

Skade på, eller tyveri av, ting du har i et låst oppbevaringsrom på mopeden din, inntil 5 000 kroner.

Kollisjon

Skader på mopeden din hvis du kolliderer, og kollisjonen er din skyld. Egenandelen er 3 000 kr.

Utforkjøring

Skader på mopeden hvis du kjører utfor veien. Egenandelen er 3 000 kr.

Velt

Skader på mopeden din hvis du velter. Egenandelen er 3 000 kr.

Hva koster Mopedforsikringen?

Siden de aller fleste bruker mopeden sin mest om sommeren, er prisen for forsikringen høyere i sommermånedene. Vi deler årsprisen på 12, slik at du betaler det samme hver måned. Hvis du sier opp forsikringen midt i året, vil vi regne ut om du skal få penger tilbake eller betale et restbeløp.

Les mer om sesongvariert pris for kjøretøy og båt

Prisen varierer også ut ifra hvilken type moped du eier, hvilken forsikring du velger, hvor du bor og alder på fører. 

Diagrammet viser årsprisen, fordelt på prosent per måned.

Vilkår

Fullstendige vilkår

Informasjonen på denne siden er forenklet og forkortet – det er alltid de fullstendige vilkårene dine som gjelder. Disse er basert på informasjon du oppgir i forkant av kjøpet. Du kan laste ned fullstendige vilkår etter at du har sjekket pris.

Alminnelige vilkår og produktark

Alminnelige vilkår og produktark er like for alle. Dokumentene skal gjøre det lettere for deg å sammenligne hva forsikringene dekker. De er ikke en del av forsikringsavtalen din.

Forsikre kjøretøy