En bobil som står parkert ved en strand.

Slik bør gass oppbevares i bobil og campingvogn

Riktig oppbevaring av gass er viktig for å unngå farlige situasjoner, minner brannekspertene.

Anita Hokholt Engh, daglig leder og fagsjef i Norsk Bobil og Caravan Club.
Anita Hokholt Engh

Ifølge SSB har det vært en kraftig vekst i antall norskregistrerte bobiler de siste årene. Fra 26 800 ved inngangen til 2010 til 51 728 ved inngangen til 2020. Og de aller fleste bobiler huser en gassflaske.

– Propan er et enkelt og trygt energialternativ i campingvogner og bobiler, og man oppdager fort hvor effektivt det er i bruk i forbindelse med både matlaging og oppvarming. I tillegg gir det oss som campere en frihet til å kunne campe på steder uten strømtilførsel, sier Anita Hokholt Engh, daglig leder og fagsjef i Norsk Bobil og Caravan Club. Hun legger til:

– For å ivareta tryggheten er det viktig at man har gode rutiner.

Anita Hokholt Engh, daglig leder og fagsjef i Norsk Bobil og Caravan Club.
Anita Hokholt Engh

Enghs råd til oppbevaring av gass:

 • Gassflasken må alltid være feilfri
 • Flasken må være godt festet der den skal stå
 • Alle gassflasker skal både oppbevares og fraktes stående. Dette er fordi flaskene er utstyrt med en sikkerhetsventil som vil blåse ut gassen dersom det oppstår for mye gass/trykk. Dersom gassflasken oppbevares liggende vil ikke denne ventilen fungere som normalt.
 • Skapet eller kassen flasken(e) plasseres i må være laget med god utluftning, slik at man ved en gasslekkasje hindrer at gass trenger inn i bodelen
 • Flasken(e) må ikke settes inn i bodelen
 • Årlig gasstest og sjekk av alle slanger og koblinger er en selvfølge!

Hvor mye har man lov til å oppbevare i bobilen?

Seksjonssjef Brit Skadberg i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).
Brit Skadberg. Foto: Morten Harangen, DSB

I forskrift om håndtering av farlig stoff er det ikke gitt konkrete mengdegrenser for bobiler, informerer DSB. I forskriftens paragraf seks er det imidlertid gitt konkrete regler om hvor mye gass som kan oppbevares i nærmere spesifiserte objekter. For boenheter er maksimum tillatt mengde 23,1 kilo propan.

– Disse bestemmelsene kan tjene som illustrasjon av hva som er fornuftig å oppbevare i bobil. Utover dette gjelder selvsagt reglene om aktsomhet i paragraf fem, sier seksjonssjef Brit Skadberg i DSB.

I likhet med Engh forteller hun at bobiler som regel har dedikerte oppbevaringsrom for gass. Kjøretøyets håndbok gir som regel anvisninger om dette. Uansett hvor flasken plasseres må den oppbevares stående på stabilt underlag og sikres mot å velt.

– Utstrømning av gass i væskefase kan være konsekvens av en velt. Det vil si at en større mengde gass strømmer ut per tidsenhet enn ved lekkasje fra gassfase og antenner, advarer Skadberg. Hun påminner:

– Ved håndtering av gass i campingkjøretøy vil vanlige råd for håndtering av gass være anvendelige.

Seksjonssjef Brit Skadberg i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).
Brit Skadberg. Foto: Morten Harangen, DSB

Her er DSBs gassvettregler:

 • Plasser aldri gassbeholdere i kjellere eller i andre rom under bakken
 • Sørg for at gassbeholderen står oppreist og ikke utsettes for sterk varme eller sol. Sett gassbeholderen utenfor grillen, slik at du lett kan stenge av gassen.
 • Vær alltid på «lekkasjevakt». Ved en lekkasje kan åpen ild, røyking eller en elektrisk gnist tenne på gassen og forårsake eksplosjon.
 • Sjekk slange og koblinger for lekkasjer jevnlig. Dette gjør du ved å pensle på konsentrert såpevann. Når du åpner for gassen, vil det danne seg såpebobler der lekkasjen er.
 • Bruk kun slanger som er egnet for bruk til gass. Skift sprukne eller ødelagte slanger umiddelbart. Det er ikke lov til å bruke slanger som er lengre enn 1,5 meter.
 • Steng for gassen når du ikke skal bruke den. Ta også av regulatoren hvis det er lenge til du skal bruke gass igjen.
 • Hvis det begynner å brenne i nærheten av gassbeholderen, skal du stenge for gassen ved å vippe over knappen på toppen av regulatoren. Der det er forsvarlig bør du også flytte beholderen vekk fra brannen.
 • Sørg for at gassapparatet og beholderen er i god stand. Ikke prøv å reparere skader på gassbeholderen selv. Overlat til propanforhandleren å gjøre kontroll og eventuelt vedlikehold av gassapparater og -anlegg.
 • Les bruksanvisningen nøye før du tar i bruk gassapparater og -anlegg. Spør forhandleren hvis du er i tvil om noe.

Punktene er hentet fra Sikker hverdag

Installer en gassvarsler

Utreder og brannekspert Rune Nielsen i Gjensidige
Rune Nielsen

Rune Nielsen, utreder og brannekspert i Gjensidige, forteller at han stadig vekk er borti skadesaker forårsaket av manglende kunnskap om gass. Slitasje på slanger og feil bruk av apparater er det utrederne ser klart mest av.

– Når det oppstår en lekkasje, vil gassen sive ut og legge seg langs gulvet. Og antennes denne gassen, kan det gå kraftig for seg. I «beste» fall brann, i verste fall eksplosjon, advarer Nielsen.

Han var nylig på en hytte der et gassdrevet kjøleskap, à la de som ofte brukes i bobiler, hadde eksplodert og blåst ut både vegger og mennesker. Det soleklare rådet til campingfolket – og alle andre som bruker gassdrevne apparater – er:

– Kjøp og monter en gassvarsler. Denne vil varsle ved en lekkasje av eksplosive gasser og dermed beskytte mot brann og eksplosjon. Husk at det å puste inn store mengder propan- eller butangass også kan være farlig i seg selv. Gassen fordriver oksygenet og du vil kunne få bevissthetstap og i verste fall dø.

Utreder og brannekspert Rune Nielsen i Gjensidige
Rune Nielsen

Sist oppdatert: