En bobil står parkert ved en strand.

Slik bør gass oppbevares i bobil og campingvogn

Riktig oppbevaring av gass er viktig for å unngå farlige situasjoner, minner brannekspertene.

Anita Hokholt Engh, daglig leder og fagsjef i Norsk Bobil og Caravan Club.
Anita Hokholt Engh

Ifølge SSB har det vært en kraftig vekst i antall norskregistrerte bobiler de siste årene. Fra 26 800 ved inngangen til 2010 til 51 728 ved inngangen til 2020. Og de aller fleste bobiler huser en gassflaske.

– Propan er et enkelt og trygt energialternativ i campingvogner og bobiler, og man oppdager fort hvor effektivt det er i bruk i forbindelse med både matlaging og oppvarming. I tillegg gir det oss som campere en frihet til å kunne campe på steder uten strømtilførsel, sier Anita Hokholt Engh, daglig leder og fagsjef i Norsk Bobil og Caravan Club. Hun legger til:

– For å ivareta tryggheten er det viktig at man har gode rutiner.

Anita Hokholt Engh, daglig leder og fagsjef i Norsk Bobil og Caravan Club.
Anita Hokholt Engh

Enghs råd til oppbevaring av gass:

  • Gassflasken må alltid være feilfri.
  • Flasken må være godt festet der den skal stå.
  • Alle gassflasker skal både oppbevares og fraktes stående. Dette er fordi flaskene er utstyrt med en sikkerhetsventil som vil blåse ut gassen dersom det oppstår for mye gass/trykk. Er det derimot væske på ventilen, fordi gassflasken har vært liggende, så vil ikke lenger denne ventilen fungere som normalt.
  • Skapet eller kassen de plasseres i må være laget med god utluftning, slik at man ved en gasslekkasje hindrer at gass trenger inn i bodelen. Det betyr at de ikke må settes inn i bodelen.
  • Bruker man campingenheten om vinteren, er det viktig å sørge for god utlufting ved bruk av gass. Gassvarsler bør alltid installeres – det gir en ekstra trygghet ved en eventuell lekkasje. Propan tåler det norske klimaet godt og fungerer helt fint ned mot 40 minusgrader med stålflasker. Komposittflasker egner seg derfor dårlig på vinterstid.
  • Årlig gasstest og sjekk av alle slanger og koblinger er en selvfølge!

Hvor mye har man lov til å oppbevare i bobilen?

Seksjonssjef Brit Skadberg i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).
Brit Skadberg. Foto: Morten Harangen, DSB

I forskrift om håndtering av farlig stoff er det ikke gitt konkrete mengdegrenser for bobiler, informerer DSB. I forskriftens paragraf seks er det imidlertid gitt konkrete regler om hvor mye gass som kan oppbevares i nærmere spesifiserte objekter. For boenheter er maksimum tillatt mengde 23,1 kilo propan.

– Disse bestemmelsene kan tjene som illustrasjon av hva som er fornuftig å oppbevare i bobil. Utover dette gjelder selvsagt reglene om aktsomhet i paragraf fem, sier seksjonssjef Brit Skadberg i DSB.

I likhet med Engh forteller hun at bobiler som regel har dedikerte oppbevaringsrom for gass. Kjøretøyets håndbok gir som regel anvisninger om dette. Uansett hvor flasken plasseres må den oppbevares stående på stabilt underlag og sikres mot å velt.

Seksjonssjef Brit Skadberg i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).
Brit Skadberg. Foto: Morten Harangen, DSB

– Utstrømning av gass i væskefase kan være konsekvens av en velt. Det vil si at en større mengde gass strømmer ut per tidsenhet enn ved lekkasje fra gassfase og antenner, advarer Skadberg. Hun påminner:

– Ved håndtering av gass i campingkjøretøy vil vanlige råd for håndtering av gass være anvendelige.

Installer en gassvarsler

Utreder og brannekspert Rune Nielsen i Gjensidige
Rune Nielsen

Rune Nielsen, utreder og brannekspert i Gjensidige, forteller at han stadig vekk er borti skadesaker forårsaket av manglende kunnskap om gass. Slitasje på slanger og feil bruk av apparater er det utrederne ser klart mest av.

– Når det oppstår en lekkasje, vil gassen sive ut og legge seg langs gulvet. Og antennes denne gassen, kan det gå kraftig for seg. I «beste» fall brann, i verste fall eksplosjon, advarer Nielsen.

Han var nylig på en hytte der et gassdrevet kjøleskap, à la de som ofte brukes i bobiler, hadde eksplodert og blåst ut både vegger og mennesker. Det soleklare rådet til campingfolket – og alle andre som bruker gassdrevne apparater – er:

– Kjøp og monter en gassvarsler. Denne vil varsle ved en lekkasje av eksplosive gasser og dermed beskytte mot brann og eksplosjon. Husk at det å puste inn store mengder propan- eller butangass også kan være farlig i seg selv. Gassen fordriver oksygenet og du vil kunne få bevissthetstap og i verste fall dø.

Utreder og brannekspert Rune Nielsen i Gjensidige
Rune Nielsen

Sist oppdatert: