Moderne hus.

Derfor er energieffektivisering en lur investering

Ved kjøp, salg og utleie av bolig er energimerking et krav. Men også for de uten flytteplaner kan dette ha stor betydning i hverdagen.

Tor Brekke, seniorrådgiver i Enova.
Tor Brekke. Foto: Enova

En bolig med en solid energikarakter er mer energieffektiv enn en bolig med en lav energikarakter. Boligen bruker mindre energi og er dermed billigere i drift, i tillegg til at den er mer komfortabel å oppholde seg i. 

Uten planer om salg eller utleie er du per nå ikke pålagt å energimerke boligen, men det kan likevel være lurt, ifølge seniorrådgiver Tor Brekke i Enova. 

– Energikarakteren er bestemt av hvor mye energi boligen trenger i løpet av et år. Skalaen strekker seg fra A til G, hvor A er den beste karakteren. Det betyr at tiltak som bedrer energikarakteren også reduserer energikostnaden. Særlig de to siste årene har eiere av energieffektive boliger hatt mye lavere strømkostander enn de med et dårlig energimerke, sier han. 

Et godt energimerke kan også gi positivt utslag på boliglånet ditt. 

– De fleste banker tilbyr nå «grønne lån» med lavere rente til boliger med energikarakter A eller B. Noen banker gir også grønt lån til oppgradering av energitilstanden, forteller seniorrådgiveren. 

Tor Brekke, seniorrådgiver i Enova.
Tor Brekke. Foto: Enova

Hvilken karakter bør man sikte mot?

Carsten Pihl, forbruker- og kommunikasjonssjef i Huseierne.
Carsten Pihl

Jo bedre karakter, jo bedre blir det for deg som boligeier – i form av lavere energiutslipp og lavere strømregning. Ordene kommer fra Carsten Pihl, forbruker- og kommunikasjonssjef i Huseierne. 

– Det er bedre å sette inn en varmepumpe i en bolig med energimerke G og få en F, først og fremst fordi man sparer strøm. Men hvis man tenker på å gjøre en større energioppgradering, mener vi at man bør sikte mot å få minst en C, som tilsvarer kravene i Tek10, sier han og tilføyer: 

– Oppgraderer du til energikarakter B, kan du også få grønne lån med lavere rente.  

Med andre ord sparer man både strøm og låneutgifter.  

– Bankene vil nok etter hvert kreve at det de har lånt ut til må være «grønt», det vil si energiklasse A eller B. I tillegg ventes nye regler fra EU som vil kreve at boliger energieffektiviseres, med mål om at alle boliger har energikarakter A innen 2050. Huseierne anslår at mellom 15 og 30 prosent av norske boliger må gjennom omfattende tiltak innen 2033, sier Pihl. 

Carsten Pihl, forbruker- og kommunikasjonssjef i Huseierne.
Carsten Pihl

Viktig i forbindelse med kjøp og salg av bolig

Karen George i Privatmegleren.
Karen George

Energikarakter og -effektivisering er nok fremdeles ganske prematurt for mange, mener Karen George, kjedesjef Marked i Privatmegleren. Hun forteller at Privatmegleren foreløpig ikke registrerer noen stor bevissthet rundt dette blant boligkjøpere. 

– Men jeg er sikker på at det ikke er snakk om lang tid før energikarakter blir et svært viktig punkt i forbindelse med boligjakt, som følge av flere insentiver som oppmuntrer til høyere energikarakter i boliger og ikke minst effektiviseringskrav, sier George. 

Hun tror at dette vil være med på å styre forbrukers atferd når det kommer til vurdering av eiendommer i forbindelse med kjøp.

– Boligkjøpere som velger boliger med god energikarakter er bedre rustet for å møte fremtidige reguleringer, og kan dermed spares for kostbare oppgraderinger i etterkant av kjøpet. Sett fra kundens side: Har du en god energikarakter, kan denne påvirke betalingsvilje og pris i form av at det gir et «kvalitetsstempel» til boligen i fremtidens marked.

Karen George i Privatmegleren.
Karen George

Derfor bryr Gjensidige seg om energieffektivisering

Norge har under Parisavtalen forpliktet seg til å kutte i energiforbruk frem mot 2030. Det store målet er at alle boliger skal være nullutslippsboliger innen 2050. 

– Det er flere grunner til at Gjensidige mener at energieffektivisering i boliger er viktig. Under Parisavtalen skal vi redusere utslippene av klimagasser med 55 prosent, og energieffektivisering av eksisterende boligmasse er et vesentlig bidrag mot dette målet, sier Siren Aarnæs, senior forretningsutvikler i Gjensidige. 

Dette støttes videre opp av ny regulering fra EU, bygningsenergidirektivet, som krever utbedring av boliger i de laveste energiklassene. Ifølge Huseierne må alle boligeiere være forberedt på at det vil komme nye regler og krav om energieffektivisering. 

– Som samfunnsaktør og forsikrer av 25 prosent av den norske boligmassen vil vi bidra aktivt til at boligeiere tar kloke og riktige valg mot en bedre og grønnere boligmasse. Da blir god informasjon og råd til boligeiere viktig.

Skal du i gang med oppussing?

Da bør du tenke gjennom om du kun vil «pynte på fasaden» eller også ta grep om energibruken. Energitiltak når du allikevel skal pusse opp er ofte gunstig, påminner Aarnæs. Bor du i en eldre bolig, typisk fra 80-tallet eller lengre tilbake, kan følgende tiltak ha god effekt: 

  • Forbedre varmeisolasjonen i yttervegger, tak, vinduer, ytterdører og grunnmur

  • Montere tettelister ved sprekker rundt dører og vinduer

  • Erstatte 2-lagsvinduer med lavenergivinduer 

Tor Brekke informerer om at Enova gir tilskudd både til å leie inn energirådgiver, for å lage en plan for energioppgradering, og til selve oppgraderingsprosjektet dersom det er omfattende nok. 

– Dessuten tilbyr Husbanken lån til oppgradering som inkluderer energiforbedring, sier han og viser til nettsidene deres for mer informasjon.

 

Sist oppdatert: