Rentbrennende peis som har fått en grundig vask.

Spar penger med ren peis

Fjerner du aske og sot hver dag? Bra, men av og til bør du gå litt grundigere til verks.

Elvar Halldorsson i Follo brannvesen.
Elvar Halldorsson

– Aske og sot har en isolerende effekt, det vil si at en del av varmen ikke kommer ut i rommet. En ren ovn er effektiv og gir mest varme for pengene, sier brannforebygger Elvar Halldorsson i Follo Brannvesen.

Fyrer du mye, bør du nok fjerne asken hver dag. Pass på at du gjør det på en sikker måte. I tillegg er det smart å koste eller tørke bort sotpartikler på innsiden av brennkammeret. Ansamlinger av mye aske kan i verste fall føre til skader på ildstedet fordi temperaturen i brennkammeret blir for høy.

– Bruk avispapir eller litt tørkepapir til å fjerne sotpartiklene. Papiret fungerer også utmerket på glass. Væt litt avis- eller tørkepapir, dypp det i fin aske og vask bort sotet. Men unngå større kullbiter, de kan lage riper i glasset, sier Halldorsson.

Elvar Halldorsson i Follo brannvesen.
Elvar Halldorsson

Rengjør hvelvplaten

Peisforhandler Tom Arne Skarra
Tom Arne Skarra

Moderne rentbrennende ovner har en hvelvplate i toppen av brennkammeret. Platen har mange små hull som tilfører oksygen til de uforbrente gassene i toppen av bålet. På grunn av oksygenet blir gassene brent i stedet for at de slipper ut gjennom pipeløpet.

Ved best mulig fyring skal det ikke legge seg sot på hvelvplaten, men det kan fort skje likevel. Derfor bør du sjekke tilstanden og koste bort sot ved behov. Og av og til bør du også rengjøre bak hvelvplaten, opplyser peisforhandler Tom Arne Skarra i Drammen.

– Det er vanskelig å gi én oppskrift på hvordan du fjerner hvelvplaten. Ovnene er forskjellige, så du må rett og slett sjekke monterings- eller bruksanvisningen – eller forhøre deg hos en forhandler, sier han.

Peisforhandler Tom Arne Skarra
Tom Arne Skarra

Fjern sot fra røykrøret

Husk å vask jevnlig glasset i peisen Foto: Tormod Myrland Aadnesen
Vask jevnlig glasset i peisen Foto: Tormod Myrland Aadnesen

Du kan gjerne utføre operasjonen hver gang feieren kommer, mener Skarra.

– Når feieren kommer på inspeksjon, får du en pekepinn på hvordan det står til med ildstedet. Det kan være en fin anledning til å rengjøre på baksiden av hvelvplaten. Bruk en feiekost eller støvsugeren, sier Skarra.

Elvar Halldorsson følger opp:

– Når hvelvplaten er ute, kan du benytte anledningen til å fjerne sot fra røykrøret mellom peisovnen og skorsteinen. Du kan for eksempel teipe fast en gammel oppvaskbørste til en  «stang» – som kan være en stump av en hageslange eller noe annet fleksibelt, sier han.

Husk å vask jevnlig glasset i peisen Foto: Tormod Myrland Aadnesen
Vask jevnlig glasset i peisen Foto: Tormod Myrland Aadnesen

Tips for effektiv fyring

 1. Tenn fra toppen. – Legg noen gode vedkubber nederst og legg en opptenningsbrikett sammen med opptenningsved på toppen. Det gir høy temperatur raskt og god trekk i røykrøret og skorsteinen, sier Halldorsson.

  Treg opptenning og lave temperaturer øker svevestøvet. Dette kan være helseskadelig på grunn av sotpartiklene som slipper ut i rommet når døra står på gløtt under opptenningen.
   
 2. Fyr bare med ved. Det er forbudt å fyre med papir, papp og melkekartonger. Det griser til glasset og gir mer sot. Ildstedet skal ikke brukes til søppelforbrenning.
   
 3. Fyr med tørr ved. Ellers går mye av energien med til å fordampe fuktigheten i veden. Ifølge ved.no bør fuktinnholdet være under 20 prosent. Kjøp gjerne en fuktmåler hvis du vil ha kontroll på dette.
   
 4. Ikke fyll på med for mye ved. En god huskeregel er at veden skal fylle cirka en tredjedel av kammeret. Da blir temperaturen raskt høy, slik at partikler og forurensede gasser brenner helt opp.
   
 5. Sørg for god lufting. God trekk er avgjørende for effektiv fyring. Sjekk bruksanvisningen for råd om ildstedet ditt.
   
 6. Bytt til en rentbrennende ovn. – Hvis du ikke allerede har gjort det, anbefaler jeg at du bytter til et nytt, rentbrennende ildsted. Da fyrer du ikke for kråka, sier Halldorsson.

  Moderne ovner har en virkningsgrad på 75–80 prosent, som betyr betraktelig mindre forbruk av ved og 80–90 prosent lavere utslipp enn gamle vedovner.
   
 7. Husk jevnlig vedlikehold. Feieren feier skorsteinen – ildstedet må du holde orden på selv. Fjern sot og aske, og vær oppmerksom på sprekker i elementene i brennkammet. Elementer med skader må byttes.

Sist oppdatert: