Båt grunnstøtt på svalberg.

Dette er de vanligste båtskadene

Hvert år er det mange båteiere som går på en smell. Her er de vanligste båtskadene og gode råd om hvordan du kan unngå dem.

Kristina Knutsen
Kristina Knutsen i Gjensidige

Sommeren er best i båt. Bare spør alle dem som bidrar til et yrende liv i alle landets gjestehavner, uthavner, fjorder og på øyer og skjær. Norge har om lag 100 000 kilometer skjærgård, og i løpet av pandemien har vi passert én million fritidsbåter her i landet, ifølge bransjeorganisasjonen Norboat.

De fleste båteiere nyter livet på sjøen uten større problemer. Like fullt fikk forsikringsselskapene 13 850 skademeldinger som gjaldt fritidsbåter i 2021, viser Finans Norges tall.

– Sammenlignet med det totale antallet båter er skadetilfellene få. Likevel oppsto det altså i snitt 37 skader hver dag gjennom hele 2020, sier Kristina Knutsen, ansvarlig for båtforsikring i Gjensidige. 

Kristina Knutsen
Kristina Knutsen i Gjensidige

Topp 3-listen

Dette er de vanligste båtskadene hos Gjensidiges kunder (prosentandel i parentes):

  1. Grunnstøting (23 %)
  2. Skade mens båten ligger fortøyd (19 %)
  3. Påkjørsel av gjenstand i sjøen/synking (begge 10 %)

– Med grunnstøting menes kollisjon med holme, skjær eller fastland, herunder kai eller brygge. Punkt nummer tre omfatter ublide møter med andre båter eller flytende gjenstander. Synking kan skje som følge av grunnstøting eller påkjørsel, men den vanligste årsaken er at båter går under i forbindelse med uvær og/eller på grunn av manglende lensing i vinterhalvåret, sier Knutsen.

Reddet 33 liv

Erik Knudsen i Redningsselskapet
Erik Knudsen

Sommeren er alltid travel for Redningsselskapet, men 2021 var et toppår.

– I fjor sommer reddet vi 33 liv. Da hadde vi nesten 6 200 oppdrag, 35 prosent flere enn sommeren før – som også var en rekordsommer. Mannskapene i Oslofjorden hadde det ekstra travelt. Bare i indre del av fjorden hadde vi 500 oppdrag, sier regionleder Erik Knudsen i distrikt Øst i Redningsselskapet.

Organisasjonens statistikk bekrefter Gjensidiges tall: De fleste oppdragene var knyttet til grunnstøtinger. Det var likevel posten «fremdriftshavarier» som økte mest. Knudsen mener tallene gjenspeiler økningen i båtsalget i forbindelse med «koronasommeren»

– Det kunne virke som om folk skaffet seg båt i all hast, men ikke tok seg tid til å sette seg inn i grunnleggende sjøveis- og vikepliktsregler, sier Knudsen – før han retter seg selv.

– Skal vi dømme etter det store antallet som tok båtførersertifikat, var det mange som lærte seg reglene. Det å omsette teori til praksis krever imidlertid mye øvelse og erfaring, sier regionlederen.

Erik Knudsen i Redningsselskapet
Erik Knudsen

Flere båter og større fart

Knudsen understreker at de fleste båteiere er flinke og har kunnskapen og kompetansen som er nødvendig. Samtidig er trafikkbildet på sjøen i endring.

– Vi ser blant annet at det blir både flere båter og flere uerfarne båtførere der ute. Det blir også stadig flere farkoster med større motor. Når farten øker, må båtføreren håndtere utfordringer som krever en annen type kunnskap og kompetanse enn ved dorgefart, understreker han og legger til at Redningsselskapet er fornøyd med innføringen av et eget høyhastighetsbevis.

Knudsen legger til at antallet «myke trafikanter» har økt voldsomt de siste årene. Som båtfører vil du ofte møte på kajakker, kanoer, ståbrett (SUP) eller folk som surfer. De er ofte vanskelig å få øye på, og du må være ekstra oppmerksom og hensynsfull.

Lytt til erfarne sjøfolk

Som båtfører må du altså forholde deg til en rekke lover og regler. Disse omfatter blant annet kravet om båtførerbevis, kjøreregler på sjøen og ulike sikkerhetskrav. 

– Mange uhell skjer fordi folk ikke er godt nok kjent med de lokale forholdene. Og det finnes faktisk småskjær som ikke er lagt inn på sjøkartene, påpeker Knutsen i Gjensidige.

Hun viser til sjømerkene, enkle visuelle hjelpemidler merket på berg og lignende, som viser når man trygt kan svinge eller endre kurs. I tillegg er det smart å forhøre seg om forholdene med lokale personer og ha både VHF (i tillegg til telefonen) og riktig sikkerhetsutstyr om bord på lengre turer.

– Lytt til værmeldingen og legg ikke ut på tur i uvær eller sterk vind hvis du ikke er sjøvant, er oppfordringen fra Gjensidiges talsperson.

Knudsen i Redningsselskapet supplerer: 

– Når vi skal sammenfatte alle regler og gode råd i ett budskap, sier vi gjerne «løft blikket». Når du er oppmerksom på omgivelsene og ikke er opptatt av alt mulig annet, blir det lettere å navigere og manøvrere farkosten på en måte som er trygg både for deg selv og andre, konkluderer han.

Følg sjøvettreglene

  1. Tenk sikkerhet. Kunnskap og planlegging reduserer risikoen og øker trivselen.
  2. Ta med nødvendig utstyr. Utstyret må holdes i orden og være lett tilgjengelig.
  3. Respekter vær og farvann. Båten må bare benyttes under egnede forhold.
  4. Følg Sjøveisreglene. Bestemmelsene om vikeplikt, hastighet og lanterneføring må overholdes.
  5. Bruk redningsvest eller flyteplagg. Det er påbudt med godkjent flyteutstyr til alle om bord.
  6. Vær uthvilt og edru. Promillegrensen er 0,8 når du fører båt. Redningsselskapets standpunkt er at du skal være edru når du fører en båt.
  7. Vis hensyn. Sikkerhet, miljø og trivsel er et felles ansvar.

På Redningsselskapets nettsider kan du se Alex Rosen forklare sjøvettreglene.

Foto: Redningsselskapet

Sist oppdatert: