Effektbryter digitalbilde

Ett bilde kan redde store verdier

Mange branner i næringsbygg starter i sikringsskap og tavler. El-kontroll med termografering avdekker kritiske feil før de rekker å utvikle seg.

Mona Jentofsen i Omega Holtan part of Rejlers
Mona Jentofsen

­Over 40 prosent av bygningsbrannene i Norge skyldes feil i det elektriske anlegget feil bruk av elektrisk utstyr. Dette gjelder både i boliger og i næringsbygg.

– En dårlig tilskrudd koblingsskrue kan være alt som skal til for å starte en brann. For eksempel kan temperaturen i en leder som er dårlig koplet øke mye uten at det er synlig for det blotte øye, forklarer Mona Jentofsen. Hun er avdelingsleder i Omega Holtan part of Rejlers, et firma som utfører elkontroll med termografering.

Termografering innebærer bruk av et digitalkamera som registrerer infrarød stråling. Et bilde, for eksempel av et sikringsskap, vil vise overflatetemperaturen på de forskjellige komponentene i skapet.

– Et termografikamera er et av de viktigste «våpnene» i den daglige kampen for sikrere elektroanlegg. Vi får oppdrag fra kjøpesentre, hoteller, kontorbygg og produksjonsbedrifter av ulike slag. Sistnevnte har generelt høyest brannrisiko, spesielt hvis fordelinger og tavler er utsatt for høy temperatur og støv, sier Jentofsen.

Mona Jentofsen i Omega Holtan part of Rejlers
Mona Jentofsen

Ytre risikofaktorer

Virksomheter med generell høy risiko driver for eksempel med treforedling, asfalt- eller sementproduksjon, korntørking og avfallshåndtering. Men feil kan også oppstå i kontorbygg og andre bygg hvor tavlene i utgangspunktet står i gunstige omgivelser. Det vil si på steder der man mener å ha god kontroll på faktorer som fuktighet, støv og temperatur.

– Noen ganger endrer disse ytre faktorene seg. For eksempel kan et rom som har stått tomt bli tatt i bruk som produksjonslokale eller lager. Da er det viktig å kartlegge brannrisikoen og eventuelt vurdere tiltak som reduserer den, sier Jentofsen.

Indre risikofaktorer

I tillegg er det viktig å ha kontroll på det som befinner seg bak skapdøren. Varmgang i et skap eller en tavle skyldes ofte overbelastning, tilkoblinger som er svekket over tid eller komponenter har gått ut på dato.

– Samtidig er det viktig å være klar over at nytt ikke alltid er ensbetydende med trygt. Vi har mange eksempler på feil i nye eller nyere anlegg. Disse kan oppstå som følge av mangelfull prosjektering eller utførelse, sier Jentofsen.

– For eksempel består en hovedfordeling av et stort antall kontaktpunkter. Her må alle skruer festes med korrekt moment. Ellers kan de bli svake punkter med fare for varmegang, legger hun til.

Fra «politi» til rådgiver

Da Omega Holtan part of Rejlers begynte å utføre el-kontroller med termografering for nesten 40 år siden, hendte det at byggeierne var skeptiske. De kunne nok ha følelsen av at de hadde «politiet» på besøk, ifølge Jentofsen.

– Dette har endret seg. Generelt blir eiendomsbesittere og forvaltere stadig mer profesjonelle. I dag er drift av bygg et fag som i stadig større grad blir utført av folk med spesialkompetanse. Utviklingen er på vei bort fra såkalt havaribasert vedlikehold til planlagt vedlikehold, sier hun.

Det innebærer blant annet at forebyggende kontroller ikke blir vurdert som en ren utgift, men som en investering.

– En el-kontroll dreier seg fortsatt om å avdekke feil og mangler, men kundene våre er også interessert i å få tips om hva de bør legge vekt på med hensyn til skadeforebygging. Sånn sett fungerer vi nesten like mye som rådgivere som kontrollører, sier Jentofsen.

Krav i internkontrollen

Internkontrollforskriften krever at byggeiere skal være kjent med risikoen i anlegget sitt. I tillegg skal de lage en plan for å redusere eller beholde risikoen på et akseptabelt nivå.

– De fleste byggeiere har ikke kompetanse til selv å vurdere risikoen knyttet til elektroinstallasjoner. Derfor velger de å samarbeide med et kontrollforetak som oss. Da kan de føle seg trygge på at jobben blir utført av sertifisert personell etter anerkjente standarder, sier Jentofsen.

Kraftig nedgang i branntilfeller

Fedad Gonilovic
Fedad Gonilovic i Gjensidige

Gjensidige har gode erfaringer med el-kontroll med termografering. I landbruket, hvor dette er et krav, har det vært en kraftig nedgang i antallet branner i driftsbygninger, forteller senior risikorådgiver Fedad Gonilovic i Gjensidige.

Han mener resultatene i landbruket kan overføres til andre bransjer.

– En større brann vil nesten alltid ha alvorlige konsekvenser for både eieren av et bygg og en eventuell leietaker. Skader på bygningen og varelageret kan bli dekket av forsikringen, men i mange tilfeller fører en driftsstans til at både kunder og ansatte forsvinner, sier Gonilovic.

Fedad Gonilovic
Fedad Gonilovic i Gjensidige

Krav i bransjer med høy risiko

Gjensidige har innført krav om el-kontroll med termografering for kunder i spesielt risikoutsatte bransjer, som for eksempel treforedling. I andre bransjer med lavere risiko, som handel, service og kontor, er det en frivillig sak.

– Men vi oppfordrer alle våre kunder sjekke det det elektriske anlegget. Det viser seg at de som gjennomfører el-kontroll med termografering jevnt over har mye bedre anlegg enn andre. Det skyldes ikke minst at de er i forkant når det gjelder vedlikehold, sier Gonilovic.

Rabatt på forsikringen

Gjensidige-kunder som gjennomfører el-kontroll med termografering får rabatt på forsikringen. Vilkåret er at kontrolløren er sertifisert i henhold til NEK 405-1 og 405-3. Videre må påviste avvik lukkes.

– I større produksjonsbedrifter må kontrollen gjennomføres hvert år hvis rabatten skal beholdes. Kontorbygg må kontrolleres hvert femte år. I andre typer bygninger/virksomheter er kravet hvert tredje år, opplyser Gonilovic.

Sist oppdatert: