Vannskade på bad

Disse rørene bør du undersøke ekstra nøye

Syv av ti forsikringssaker innmeldt av borettslag og sameier gjelder vannskader, viser tall fra Gjensidige. Forsikringsekspert mener mange av skadene kunne vært unngått og etterlyser forebyggende tiltak.

Lasse Vold
Lasse Vold

Tall fra Finans Norge viser at det ble registrert vannskader for nesten 5,1 milliarder kroner i 2023. Mange av disse skadene oppsto som følge av gamle og utdaterte vann- og avløpssystemer.

– Boligselskapene venter altfor lenge med å rehabilitere rør og våtrom, sier Lasse Vold.

Han er bransjeansvarlig i Gjensidige. Vold tror mange skader kunne vært unngått med enkle forebyggende tiltak.

– Jevnlig tilsyn og vedlikehold kan forhindre mange skader. I tillegg er det smart å få montert vannstopperventil med føler som stenger tilførselen ved utstrømming. Dette gjelder spesielt under kjøkkenbenken og andre installasjoner med vanntilkobling, sier Vold.

Han understreker at det er viktig å også ha en plan for hva man skal gjøre hvis det oppstår en vannskade.

– Det er mange ulike problemer som kan oppstå i et sameie eller borettslag. Derfor er det lurt å ha gjort forberedelser på forhånd. Da er det lettere å agere riktig når uhellet er ute.

Lasse Vold
Lasse Vold

Tenker ikke langsiktig

Are Skaar Nielsen. Foto: Rørentreprenørene Norge.
Are Skaar Nielsen. Foto: Rørentreprenørene Norge

Are Skaar Nielsen er fagsjef for sanitærteknikk i Rørentreprenørene Norge. Han er enig i at alt for få tenker langsiktig om vedlikehold av rør.

– Første gang det skjer en lekkasje er det ofte bare området hvor lekkasjen oppsto som blir reparert. Man tenker ikke på at det sannsynligvis vil oppstå en lekkasje et annet sted på røret senere. I stedet for å flytte på problemet, er det bedre å finne årsaken og fikse den, fremhever han.

Bor du i leilighet, er utgangspunktet at du selv må passe på det som er innenfor hjemmets fire vegger. Nielsen mener alle boligselskap bør oppfordre beboerne til å kontrollere egne rør og vedlikeholde egne installasjoner. Får du en alvorlig vannskade, er risikoen stor for at det kan få store konsekvenser for naboene.

– Som oftest har borettslaget ansvaret for alt av rør i kjeller, stigerør opp i blokken og frem til og med stoppekran. Når det gjelder avløpet, stopper ofte borettslagets ansvar ved sluk og avgreningen til kjøkkenbenken. Eier av leiligheten vil derfor ha ansvar for vannrørene etter stoppekranen, avløpsledninger fra kummen på kjøkkenet og baderomsservanten frem til stigerør, forklarer Nielsen.

Are Skaar Nielsen. Foto: Rørentreprenørene Norge.
Are Skaar Nielsen. Foto: Rørentreprenørene Norge

Enkelte steder mer utsatt enn andre

Skader kan i utgangspunktet skje over alt. Mange vannskader oppstår på badet. I tillegg er noen punkter i huset ekstra utsatt, påpeker fagsjefen.

– Rør som er dårlig klamret og som ofte blir dultet borti, får gjerne lekkasjer, sier han og peker spesielt på avløpet på kjøkken.

– Dette røret er oftest mest utsatt. Både fordi det spyles ned mye fett og matrester i kummen, men også fordi folk gjerne bruker skapet under vasken til å oppbevare søppelkasser og vaskeartikler. Dermed blir det vanskeligere å oppdage en begynnende lekkasje. De fleste rørtyper bør skiftes ut etter 50 år, mens enkelte rør faktisk har enda kortere forventet levetid enn dette.

Sist oppdatert: