Mus som klatrer på rist.

Rottene vil inn også om sommeren

Rotter er et helårsproblem. Slik stenger dere skadedyrene ute.

Kari Rigstad i Nokas Skadedyrkontroll AS
Kari Rigstad

– Mange tror at rotter bare er et problem om vinteren. Men rotter som finner mat, drikke og en varm og tørr bolig innendørs, kan yngle hele året. Dette gjelder særlig hvis de har tilhold i kloakksystemet og kan ta seg inn i hus gjennom avløpssystemet, sier fagsjef Kari Rigstad i Nokas Skadedyrkontroll AS.

Det er en god vane å sjekke fasaden når nettene blir kalde og kulda setter inn. Rigstad anbefaler også en vårsjekk. Den vil avdekke om det er veier inn som dere overså sist, eller om det har oppstått nye i løpet av vinteren.

– Vårsjekken er på mange måter en mer takknemlig oppgave. Det er lettere og mer behagelig å undersøke utsiden av bygningsmassen nå som snøen har smeltet og kveldene er lyse, påpeker Rigstad.

Kari Rigstad i Nokas Skadedyrkontroll AS
Kari Rigstad

Sjekk over og under bakkeplan

Det er ikke store åpningen som skal til. En mus trenger bare seks millimeter, mens tolv millimeter holder for en brunrotte, opplyser Rigstad.

– Sjekk grunnmuren nøye for sprekker. Og vær spesielt oppmerksom på lufteventiler og rørgjennomføringer. Er nettingen hel i ventilene? Er det tett rundt rør som kommer opp av gulvet eller gjennom grunnmuren – også under bakkenivå? Tett sprekker med betong, sement eller solide metallbeslag. Plast, fugemasse eller fugeskum hjelper ikke mot skarpe gnagertenner, sier Rigstad.

Har det blitt utført arbeid på bygningsmassen i det siste? Det kan ha ført til sprekker og hull i grunnmuren – både over og under bakkeplan.

Sjekk musebånd

Overgangen mellom grunnmuren og kledningen er ofte et svakt punkt. Sjekk at musebånd eller annen tetting er montert riktig, spesielt i hjørnekassene. En liten unøyaktighet her kan være nok til at en nysgjerrig gnager finner åpningen. På musebånd skal den ikke være større enn fem millimeter, opplyser Rigstad.

– En lenke er ikke sterkere enn det svakeste leddet, så vær nøye! Bruk gjerne et speil og en lommelykt – det kan gjøre oppgaven lettere, sier fagsjefen.

Rotter og mus er utmerkede klatrere. De tar seg lett opp en vegg med litt grov puss, kledningsbord eller murstein. Derfor må også ventiler, luftespalter og andre mulige innganger lenger opp på fasaden være sikret. Metallbeslag eller ekstra glatt maling kan gjøre det vanskelig for dyrene å få fotfeste. Men i praksis er det vanskelig å hindre dem i å klatre, påpeker Rigstad.

– En rotte kan dessuten hoppe opptil én meter opp i luften. I tillegg kan den bruke takrenner eller vegetasjon som stige. Derfor fraråder vi å ha trær eller andre høye planter tett inntil bygningen, sier hun.

Åpent rør = åpen dør

Rotter finner varme, mat og trygge omgivelser i kloakken. Og hvis de begynner å vandre innover i et rør, kan det lede dem inn i bygningen. Det at rotter kravler opp av doskålen, skjer heldigvis sjelden, ifølge Rigstad.

– Derimot finner vi ofte sprekker i gamle avløpsrør og sluk som mangler rist. Det er som å legge ut en dørmatte med påskriften «velkommen inn». Og har rottene først kommet seg inn, er det ofte enkelt for dem å bevege seg videre til fellesarealer og leiligheter, påpeker hun.

Ifølge skadedyrbekjemperen hender det at gamle rørstusser blir stående åpne når beboere flytter kjøkken eller bad – eller at røret er forsøkt blendet med en plastpose og litt teip. Det legger veien åpen for rotta.

Ikke kast mat i do

Oppfordringen som alltid kommer ved juletider, gjelder hele året: Ikke kast mat i vasken eller do!

– Her er det viktig at styret minner beboerne på konsekvensene: Fett og andre matrester holder både liv i rottene og tetter igjen rørene. Begge deler kan bli svært kostbart for fellesskapet, sier Rigstad.

Hvordan ser det ut i avfallsrommet? Her er det viktig med jevnlig renhold og sikring mot skadedyr. I tillegg må det legges til rette for at folk faktisk skal bruke dunkene. Ellers kan lukt, søl og matsøppel tiltrekke seg rotter, insekter og fugler.

Krafselyder og lukt

Kenneth Magnussen i Gjensidige
Kenneth Magnussen

Krafselyder, avføring og spor etter gnagertenner på gjenstander og materialer er sikre tegn på at det er rotter på ferde. Og hvis det ligger et kadaver i bygningen, merkes det på lukten, ifølge skadekontrollør Kenneth Magnussen i Gjensidige.

Han forteller at et rottekadaver ofte lukter så sterkt og lenge at det er nødvendig å åpne vegger eller tak for å finne det.

– Men hvis vi finner spor som tyder på at det dreier seg om en mus, kan vi i stedet installere midlertidige ventilasjonsløsninger som lufter ut lukten i de to, tre ukene som er den tiden det normalt tar før det bare er skjelettet igjen av dyret. Denne løsningen innebærer langt mindre omfattende inngrep i bygningsmassen, sier Magnussen.

Kenneth Magnussen i Gjensidige
Kenneth Magnussen

Dyrt og ubehagelig

Gjennomsnittsskaden blant Gjensidiges kunder beløper seg til cirka 50 000 kroner. I tillegg kommer ubehaget med å ha skadedyr i huset – og belastningen ved en større reparasjon. Det enkleste er å forebygge, konstaterer Magnussen. Han slutter seg til Kari Rigstads råd om gode kontrollrutiner.

– Det er vanskelig å gardere seg hundre prosent, men målrettet og systematisk innsats vil redusere risikoen betraktelig. Skaff dere en sjekkliste og inspiser bygningsmassen noen ganger i året – spesielt hvis det er utført arbeid som berører avløpsrørene og fasaden. Slurv med tetting rundt rørgjennomføringer, for eksempel i forbindelse med installasjon av varmepumper, er en gjenganger i skaderapportene, sier skadekontrolløren.

Han opplyser at skader på bygningsmasse og bekjempelse av skadedyr i hele bygningen dekkes av bygningsforsikringen. Beboernes eiendeler dekkes av den enkeltes innboforsikring.

Sist oppdatert: