To parter som tar hverandre i hånden og enes om en avtale

Bruk kontraktstandard, så slipper du kluss med forsikringen

Mye kan gå galt i et byggeprosjekt. Brukte du en kontraktstandard da du avtalte oppdraget, har du bra ryggdekning – også fra forsikringsselskapet ditt.

Johannes Nilssen
Johannes Nilssen i Gjensidige

Et byggeprosjekt kan fort ha åtte–ti underleverandører. Er en av dem deg, må du vite hvor ansvaret ditt starter og slutter. Ellers risikerer du å sitte med svarteper i en eventuell tvist.

– Her er byggebransjens kontraktstandarder svært nyttige. Disse kontraktene definerer hvem som har ansvar for hva når to parter skal avtale en jobb. Det gjelder utførelse, frister, betaling og så videre. Du trenger ikke en gang å være spesielt kontraktkyndig for å bruke dem, sier bransjeansvarlig Johannes Nilssen i Gjensidige.

Han viser til at mange bedrifter verken har kapasitet eller juridisk kompetanse til å utforme fullgode kontrakter selv. I mange tilfeller har de heller ikke ressurser til å stå i en konflikt om noe går galt. Det kan få store konsekvenser, ikke minst for mindre firmaer som er avhengige av en jevn strøm av oppdrag og inntekter.

– Dette er én grunn til at rådet om å bruke kontraktstandarder stadig blir gjentatt. Det koker ned til at du må vite nøyaktig hva du er ansvarlig for, sier Nilssen.

Johannes Nilssen
Johannes Nilssen i Gjensidige

Forsikringen bygger på kontraktstandarden

Grunn nummer to: Forsikringer er bygd opp rundt kontraktstandardene. Det betyr at du kan være trygg på at prosjekt- og/eller ansvarsforsikringen din i så stor grad som mulig er tilpasset situasjoner og tap som kan oppstå ved en uforutsett hendelse.

– Vi ser mange eksempler på at bedrifter bruker ufullstendige kontrakter og får problemer som følge av det. På toppen viser det seg at de har en ufullstendig forsikringsdekning. Når du bruker en kontraktstandard, kan du være trygg på at forsikringen dekker det økonomiske ansvaret du har påtatt deg, sier Nilssen.

Forutsetningen er at erstatningssummen i forsikringen dekker dette økonomiske ansvaret. Standard vilkår hos Gjensidige er 150 G (like under 18 millioner kroner fra 1. mai 2024). Dette beløpet er det enkelt å øke.

Hvem har ansvar etter en skade?

Et forsikringsoppgjør kan uansett bli komplisert og trekke ut i tid. Men du slipper i hvert fall at forsikringsselskapet ikke tar saken din – eller at prosessen med å avklare ansvarsforhold blir unødvendig lang og krevende.

– Det går ikke én uke uten at vi i Gjensidige må borre oss ned i saker bare for å avdekke ansvarsforholdet etter en skade. Slik er det også i andre forsikringsselskaper, og dette kunne vi i stor grad unngått om avtaler ble inngått ved hjelp av en kontraktstandard, sier Nilssen.

En forutsetning er at bedriften faktisk har forsikringene i orden. Som avtalepart bør du forsikre deg om at partnerne dine har dette på stell, mener Nilssen.

– Det er svært få som faktisk etterspør og får oversendt dokumentasjon på at underentreprenører harforsikringene sine i orden – som alle profesjonelle aktører skal ha. Ergo er det ikke flaut å spørre etter, sier han.

Sørg for skriftlig kontrakt

Bruker du en kontraktstandard, tilfredsstiller du dessuten en gyllen regel i avtaleretten: skriftlighet.

– En muntlig avtale er også bindende. Men i praksis er det skriftlighet som gjelder. Igjen: Et forsikringsoppgjør kan være kronglete nok – selv om papirene er i orden. Mangler de helt ... ja, da er det ikke gøy å være verken forsikringsselskap eller kunde, sier Nilssen.

Muntlige kontrakter er vanlig i byggebransjen

Til tross for dette blir svært mange oppdrag i byggebransjen utført uten kontrakt – eller gjennom svært mangelfulle sådanne. Cirka halvparten, anslår Nilssen. Han peker på to mulige årsaker:

1. Det koster litt å bruke kontraktene til Norsk Standard (NS-kontraktene). Hvis avtalen ikke er spesielt stor, kan det være fristende å droppe en kontraktstandard til fordel for en rimeligere/enklere variant.

2. Veldig mange oppdrag blir avtalt mellom parter som kjenner hverandre godt. Avtaler blir inngått muntlig eller i en uformell e-post. Det kan oppleves som unødvendig eller ubehagelig å be om en skriftlig kontrakt.

Nilssen understreker at mange avtaler som «signeres» med et håndtrykk ikke ender med konflikt.

– Budskapet er likevel at det er best å bruke kontrakt. Vi ser ofte at de økonomiske konsekvensene av feil og mangler blir svært store – også i små prosjekter. Dernest ser vi dessverre at det er kort vei fra vennskap når alt går bra – til konflikt når noe går skeis. Når ansvarsforhold og forventninger er avtalt i en dekkende kontrakt, øker sjansen for at en tvist lar seg løse på en god måte, sier Nilssen.

Sist oppdatert: