El-kontroll i bedriften

Elektriske anlegg og feil bruk av elektrisk utstyr er skyld i over 40 % av alle bygningsbranner i Norge. 

Gjensidige tilbyr en el-kontroll som reduserer faren for brann og driftsstans. Kontrollen kan også gi bedriften billigere forsikringer. 

Bestill el-kontroll

Default

Jevnlige kontroller

Det er eierens ansvar at det elektriske anlegget er brannteknisk i orden.

Alle næringsbygg bør jevnlig få gjennomført el-kontroll. Hyppigheten avhenger av bygningens kontrollklasse. Et industribygg skal for eksempel kontrolleres hvert år, et lagerlokale hvert tredje år og boligsameier hvert femte år.

Produksjonsbygg skal ha el-kontroll hvert år, andre bygg hvert 3. eller hvert 5. år

Gevinster ved el-kontroll

Det er store gevinster å hente på å gjennomføre en el-kontroll og deretter rette opp eventuelle feil og mangler:

  • Du reduserer risikoen for brann eller driftsstans.
  • Bedriften oppfyller HMS-kravene til dokumentasjon av el-sikkerheten.
  • Du får betydelig reduksjon i brannforsikringsprisen når eventuelle feil og mangler er rettet.
Vi gir rabatt på forsikringen ved gjennomført og godkjent el-kontroll
Icon-tip

Årsaker til brann i elektriske anlegg

I alle ledninger og koplingsklemmer som fører strøm, utvikles det varme. Når koplingsklemmene blir vekselvis varme og kalde som følge av strømgjennomgangen, kan de over tid løsne.

Skulle det skje, vil det oppstå en lysbue i koplingspunktet som igjen kan føre til brann. I nye anlegg ligger risikoen i eventuelle koplingsklemmer som ikke er tilstrekkelig skrudd til.

Slik foregår en el-kontroll

En sertifisert kontrollør går gjennom bedriftens internkontroll, tar stikkprøver og gjennomfører en termografering av el-anlegget. Termograferingen avslører unormale varmepunkter i anlegget ved hjelp av spesialutstyr.

Etter at el-kontrollen er gjennomført, vil du motta en rapport som opplyser om eventuelle feil eller mangler og behov for forbedringer innen gitte tidsfrister.

Bruk en sertifisert kontrollør

Det er viktig at kontrollen utføres av en sertifisert kontrollør.

For næringsbygg er det sertifiseringen NEK 405-3 som gjelder. Denne er utarbeidet av Norsk Elektroteknisk Komite.

Kontrollører må ha sertifisering fra Det Norske Veritas eller NEMKO. I tillegg skal kontrollørens foretak være sertifisert etter normen NEK 405-4.

Bestiller du el-kontroll fra Gjensidige får du raskt oppfølging fra en sertifisert kontrollør.

Bestill el-kontroll

For å bestille el-kontroll; send en e-post til el-kontrollbestilling@gjensidige.no